Siatka 4-semestralnych studiów magisterskich (profil techniczny)

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Pierwszy rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Logika dla informatyków
2. 30 30 x 6 Programowanie współbieżne i rozproszone
3. 30 30 x 6 Podstawy automatyki
4. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 1
5. 30 30 x 6 Metody optymalizacji
6. 30 30 x 6 Techniki multimedialne
7. 30 30 x 6 Złożoność obliczeniowa
8. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 2
120 30 90 4 0 24 120 30 90 4 0 24 240 + 240 (egz/zal: 8/0)


Drugi rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 3
2. 60 x 8 Seminarium dyplomowe
3. 60 x 6 Laboratorium problemowe
4. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 4
5. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 5
6. 90 12 Seminarium i projekt dyplomowy
30 60 90 1 2 20 60 90 60 2 0 24 180 + 210 (egz/zal: 3/2)