Siatka 4-semestralnych studiów magisterskich (profil nietechniczny)

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Pierwszy rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Logika dla informatyków
2. 30 30 x 6 Programowanie współbieżne i rozproszone
3. 30 30 x 6 Przedmiot monograficzny 1
4. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 1
5. 30 x 3 Konwersatorium zastosowań informatyki
6. 30 30 x 6 Przedmiot monograficzny 2
7. 30 30 x 6 Złożoność obliczeniowa
8. 30 30 x 6 Metody realizacji języków programowania
9. 30 x 3 Seminarium dyplomowe
10. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 2
11. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 3
150 90 30 4 1 27 150 150 30 5 1 33 270 + 330 (egz/zal: 9/2)


Drugi rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 x 3 Seminarium dyplomowe
2. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 4
3. 30 30 x 6 Przedmiot monograficzny 3
4. 30 30 x 6 Przedmiot monograficzny 4
5. 30 x 3 Seminarium dyplomowe
6. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 5
7. 30 30 x 6 Przedmiot monograficzny 5
8. 30 30 x 6 Przedmiot monograficzny 6
9. 10 10 Praca magisterska
90 120 0 3 1 31 90 120 0 3 1 31 210 + 210 (egz/zal: 6/2)