Siatka 3-semestralnych studiów magisterskich (profil techniczny)

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Pierwszy rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 30 30 x 6 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 1 : Przedmiot fakultatywny 1
2. 30 30 x 6 Przetwarzanie rozproszone
3. 30 30 x 6 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2 : Zaawansowana inżynieria oprogramowania
4. 30 30 x 6 Zaawansowane projektowanie obiektowe
5. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 2
6. 30 30 x 6 Aplikacje WWW
7. 30 30 x 6 Zaawansowane systemy baz danych
8. 30 30 x 6 Eksploracja danych
9. 30 30 x 6 Systemy mobilne
10. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 3
150 0 150 5 0 30 150 0 150 5 0 30 300 + 300 (egz/zal: 10/0)


Drugi rok
LP Semestr I ECTS Semestr II ECTS Pełna nazwa
W Ć L E Z W Ć L E Z
1. 60 x 20 Seminarium dyplomowe + Praca magisterska
2. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 4
3. 30 30 x 6 Przedmiot fakultatywny 5
60 60 60 2 1 32 0 0 0 0 0 0 180 + 0 (egz/zal: 2/1)