SM-05-LAB-WIKI

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 19:15, 28 sie 2006 autorstwa Msobczak (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Temat ćwiczenia

Stworzenie przykładowej aplikacji mobilnej w J2ME.

Wymagania

Wykonanie poprzedniego ćwiczenia.

Ćwiczenie

Stworzenie aplikacji

Celem ćwiczenia jest przygotowanie mobilnej aplikacji w języku Java (J2ME) dla telefonu komórkowego realizującej wizualizację równania kwadratowego o podanych przez użytkownika parametrach.

Utworzenie aplikacji rozpocząć możemy od przygotowania głównej formy programu.

Na początku definiujemy obszar wyświetlacza oraz formularz na którym umieścimy komponenty komunikacji z użytkownikiem:

private Display display;
private Form form;

Definiujemy komponenty formularza, służące do wprowadzenia parametrów równania kwadratowego – TextField:

private TextField tf1 = new TextField("A:", "", 6, TextField.ANY);
private TextField tf2 = new TextField("B:", "", 6, TextField.ANY);
private TextField tf3 = new TextField("C:", "", 6, TextField.ANY);

W konstruktorze tworzymy obiekt formularza oraz dodajemy do niego zdefiniowane uprzednio komponenty:

display = Display.getDisplay(this);
form = new Form("Rownanie kwadratowe");

form.append(new String("Wprowadz parametry rownania kwadratowego:\n f(x) = Ax^2 + Bx + C"));
form.append(tf1);
form.append(tf2);
form.append(tf3);

W następnym kroku definiujemy obiekty odpowiedzialne za nawigację w aplikacji, która odbywa się poprzez posługiwanie się przez użytkownika klawiszami sterującymi telefonu:

private Command exitCommand = new Command("Wyjście", Command.SCREEN, 2);
private Command calculateCommand = new Command("Oblicz", Command.SCREEN, 1);

Umieszczamy utworzone obiekty na formularzu:

form.addCommand(exitCommand);
form.addCommand(calculateCommand);

W kolejnym etapie definiujemy metodę obsługi naciśnięcia klawiszy:

public void commandAction(Command c, Displayable s) {
	if (c == exitCommand) {
		destroyApp(false);
		notifyDestroyed();
 	}
	if (c == calculateCommand) {
		float A,B,C;
		try {
			A = Float.parseFloat(tf1.getString().equals("")?"0":tf1.getString());
			B = Float.parseFloat(tf2.getString().equals("")?"0":tf2.getString());
			C = Float.parseFloat(tf3.getString().equals("")?"0":tf3.getString());
		} catch (Exception e) {
			A=B=C=0;
		}
		display.setCurrent(new Wykres(form, display, (int)A, (int)B, (int)C));
	}
}

Kompletny, przykładowy kod obsługi głównej formy aplikacji:

import javax.microedition.lcdui.Command;
import javax.microedition.lcdui.CommandListener;
import javax.microedition.lcdui.Display;
import javax.microedition.lcdui.Displayable;
import javax.microedition.lcdui.Form;
import javax.microedition.lcdui.TextField;
import javax.microedition.midlet.MIDlet;

public class MojPierwszyMidlet extends MIDlet implements CommandListener {

	private Command exitCommand = new Command("Wyjście", Command.SCREEN, 2);
	private Command calculateCommand = new Command("Oblicz", Command.SCREEN, 1);

	private Display display;
	private Form form;

 	private TextField tf1 = new TextField("A:", "", 6, TextField.ANY);
	private TextField tf2 = new TextField("B:", "", 6, TextField.ANY);
	private TextField tf3 = new TextField("C:", "", 6, TextField.ANY);

	public MojPierwszyMidlet() {
		display = Display.getDisplay(this);
		form = new Form("Rownanie kwadratowe");

		form.append(new String("Wprowadz parametry rownania kwadratowego:\nf(x) = Ax^2 + Bx + C"));
		form.append(tf1);
		form.append(tf2);
		form.append(tf3);

		form.addCommand(exitCommand);
	 	form.addCommand(calculateCommand);
		form.setCommandListener(this);
	}

	public void startApp() {
		display.setCurrent(form);
	}

	public void pauseApp() {
	}

	public void destroyApp(boolean unconditional) {
	}

	public void commandAction(Command c, Displayable s) {
		if (c == exitCommand) {
			destroyApp(false);
			notifyDestroyed();
		}
		if (c == calculateCommand) {
			float A, B, C;
			try {
				A = Float.parseFloat(tf1.getString().equals("") ? "0" :
					tf1.getString());
				B = Float.parseFloat(tf2.getString().equals("") ? "0" : 						 					tf2.getString());
				C = Float.parseFloat(tf3.getString().equals("") ? "0" : 						 					tf3.getString());
			} catch (Exception e) {
				A = B = C = 0;
			}
			display.setCurrent(new Wykres(form, display, (int)A, (int)B, (int)C));
		}
	}
}

W kolejnym kroku możemy przystąpić do utworzenia formy wyświetlającej wykres funkcji kwadratowej.

Przykładowy kod wizualizacji wykresu funkcji:

import javax.microedition.lcdui.Canvas;
import javax.microedition.lcdui.Command;
import javax.microedition.lcdui.CommandListener;
import javax.microedition.lcdui.Display;
import javax.microedition.lcdui.Displayable;
import javax.microedition.lcdui.Form;
import javax.microedition.lcdui.Graphics;

public class Wykres extends Canvas implements CommandListener {

	Form form;
	Display display;

	private Command backCommand = new Command("Wstecz", Command.SCREEN, 2);

	// szerokość i długość ekranu
	int ScreenWidth, ScreenHeight;

	int A, B, C;

	public Wykres(Form f, Display d, int a, int b, int c) {
		display = d;
		form = f;

		A = a;
		B = b;
		C = c;

		ScreenWidth = getWidth();
		ScreenHeight = getHeight();

		addCommand(backCommand);
		setCommandListener(this);
	}

	protected void paint(Graphics g) {
		// zmiana aktualnego koloru
		g.setColor(0xffffff);
		// namalowanie wypełnionego aktualnym kolorem prostokąta
		g.fillRect(0, 0, ScreenWidth, ScreenHeight);

		// zmiana aktualnego koloru
		g.setColor(0x0);
		g.drawLine(0, ScreenHeight / 2, ScreenWidth, ScreenHeight / 2);
		g.drawLine(ScreenWidth / 2, 0, ScreenWidth / 2, ScreenHeight);

		g.setColor(0xff0000);
		int prevY = calcY(0 - ScreenWidth / 2);
		int newY;
		for (int k = 1; k < ScreenWidth; k++) {
			newY = calcY(0 - ScreenWidth / 2 + k);
			g.drawLine(k - 1, prevY + ScreenHeight/2, k, newY + ScreenHeight/2);
			prevY = newY;
		}
	}

	private int calcY(int x) {
		return -(A * x * x + B * x + C);
	}

	public void commandAction(Command c, Displayable s) {
		if (c == backCommand) {
			display.setCurrent(form);
		}
	}
}

Zadanie

Napisać aplikację rysującą wybrane przez użytkownika figury geometryczne. Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi:

  • wybór figury geometrycznej do narysowania (kwadrat, trójkąt, koło, romb, trapez),
  • wybór liczby figur do narysowania,
  • zdefiniowanie koloru tła, obramowania i wypełnienia figur.

Aplikację należy wzbogacić o mechanizm powiększania oraz zmniejszania wyświetlanej figury posługując się klawiszami funkcyjnymi telefonu.