Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka/Test 2: Statystyka opisowa

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Rozważmy następujący ciąg wartości pewnej cechy :

Wówczas dla cechy :

mediana jest równa średniej.

.

moda wynosi .

średni błąd jest większy niż wariancja.

Jeżeli cecha przyjmuje wartości , gdzie dla , to:

dla każdego .

dystrybuanta empiryczna cechy (liczona z danych surowych) jest niemalejącą funkcją ciągłą.

jeżeli dla każdych , to mediana nie jest liczbą całkowitą.

.

Czy jest możliwe, aby ?

Tak, ale tylko dla szeregu rozdzielczego.

Nie.

Tak.

Tak, ale tylko w przypadku, gdy zbiór wartości cechy zawiera co najwyżej elementy.

Spośród poniższych ciągów wybierz te, dla których odchylenia standardowe liczone z danych surowych oraz

z szeregu rozdzielczego z klasami:

są jednakowe.

.

.

.

.

Która z poniższych funkcji jest dystrybuantą następującego szeregu rozdzielczego (zapisanego w notacji programu Maple):

[-4 .. -2, -2 .. 0, Weight(0 .. 2, 4), Weight(2 .. 4, 2)]?

, dla , dla , dla , dla , dla .

, .

, dla , dla , <wrongoption> dla , dla , dla .

, dla , dla .

Przygotowujący się do obrony pracy magisterskiej student piątego roku informatyki uczelni , stosującej -stopniową skalę ocen: , , , , , , posiada średnią ze wszystkich przedmiotów równą . Przy ustalaniu oceny końcowej, uczelnia stosuje średnią ważoną z wagami: średnia ocen ze studiów z wagą , ocena pracy magisterskiej z wagą oraz ocena egzaminu magisterskiego z wagą , wystawiając ocenę bardzo dobrą tym, dla których średnia ta wynosi co najmniej . W których z poniższych przypadków student może liczyć na ocenę bardzo dobrą?

Jednakowe oceny z pracy magisterskiej oraz z egzaminu magisterskiego.

Ocena z pracy magisterskiej oraz z egzaminu magisterskiego.

Średnia (zwykła) z pracy magisterskiej i z egzaminu magisterskiego równa .

Nigdy.