Przetwarzanie sygnałów

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (15 godzin) + laboratorium (15 godzin)

Opis

Celem wykładu jest przekazanie elementarnej wiedzy z zakresu teorii sygnałów i podstawowych zasad ich przetwarzania. Omawiane będą zarówno sygnały analogowe, jak i dyskretne. Przedstawione zostaną sposoby ich reprezentacji w dziedzinie częstotliwości i w dziedzinie korelacyjnej oraz ujęcie sygnałów w kategoriach przestrzeni funkcyjnych. Przedyskutowane zostaną operacje próbkowania, kwantowania i kodowania sygnałów. Przedstawione będą także sposoby filtracji sygnałów za pomocą układów LS. Szeroko omówione zostaną systemy modulacji sygnałów, w tym współczesne cyfrowe systemy modulacji

Sylabus

Autor

 • Jerzy Szabatin — Politechnika Warszawska

Wymagania wstępne

 • Algebra
 • Teoria obwodów

Zawartość

 • Klasyfikacja sygnałów. Sygnały deterministyczne: analogowe, dyskretne i cyfrowe
 • Przestrzenie sygnałów
 • Analiza częstotliwościowa sygnałów analogowych
 • Analiza częstotliwościowa sygnałów dyskretnych
 • Analiza korelacyjna sygnałów
 • Próbkowanie sygnałów
 • Przetwarzanie sygnałów przez układy LS
 • Ogólna charakterystyka operacji modulacji
 • Modulacje analogowe amplitudy
 • Modulacje analogowe kąta
 • Modulacje impulsowe
 • Modulacje cyfrowe

Literatura

 • J. Szabatin, Podstawy teorii sygnałów wyd. 4, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.
 • J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów tom I, II i III, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, 2006.
 • G.R. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1999.
 • J. Wojciechowski (red.), Sygnały i systemy. Ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.

Moduły

Ćwiczenia