Przedmioty

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Obowiązkowe przedmioty wspólne na studiach licencjackich i inżynierskich

Treści podstawowe

UJ/UW PP/PW Odpowiedzialni Uwagi
Przedmiot W C L W C L ECTS
Analiza matematyczna 2 2 2 2 6 UJ
Algebra liniowa z geometrią analityczną 2 2 2 2 6 UJ
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 2 2 2 2 6 UJ
Matematyka dyskretna 1 2 2 2 2 6 UJ
Razem przedmioty podstawowe 8 8 8 8 24

Treści kierunkowe

UJ/UW PP/PW Odpowiedzialni Uwagi
Przedmiot W C L W C L ECTS
Podstawy programowania
Wstęp do programowania 2 2 2 2 6 UW
Algorytmy i złożoność
Algorytmy i struktury danych 2 2 2 2 6 UW
Metody numeryczne 2 2 2 2 6 UW
Architektura systemów komputerowych
Architektura systemów komputerowych 2 2 3 PW
Programowanie niskopoziomowe 1 1 1 1 3 PW
Systemy operacyjne
Systemy operacyjne 2 2 2 2 6 PP
Technologie sieciowe
Sieci komputerowe 2 2 2 2 6 PW
Aplikacje WWW 2 2 2 2 6 PP
Bezpieczeństwo systemów komputerowych 2 2 2 2 6 PP
Języki i paradygmaty programowania
Programowanie obiektowe 2 2 2 2 6 UW
Paradygmaty programowania 2 2 2 2 6 UJ
Grafika i komunikacja człowiek-komputer
Grafika komputerowa i wizualizacja 1 1 1 1 3 PW
Sztuczna inteligencja
Bazy danych
Bazy danych 2 2 2 2 6 PP
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria oprogramowania 2 2 2 2 6 PP
Systemy wbudowane
Systemy wbudowane 2 2 2 2 6 PP
Problemy społeczne i zawodowe informatyki
Problemy społeczne i zawodowe informatyki 1 1 2 UW
Razem przedmioty kierunkowe 27 0 24 25 0 24 77

Inne wymagania

UJ/UW PP/PW Odpowiedzialni Uwagi
Przedmiot W C L W C L ECTS
Projekt zespołowy
Projekt zespołowy 4 4 6 UW
Języki obce
Język angielski 8 8 5 UW/UJ
Razem inne wymagania 0 8 4 0 8 4 11

Dodatkowe przedmioty obowiązkowe na studiach licencjackich

Treści podstawowe

UJ/UW PP/PW Odpowiedzialni Uwagi
Przedmiot W C L W C L ECTS
Logika i teoria mnogości 2 2 6

Treści kierunkowe

UJ/UW PP/PW Odpowiedzialni Uwagi
Przedmiot W C L W C L ECTS
Podstawy programowania
Środowisko programisty 2 2 UW
Metody programowania 2 2 6 UW
Algorytmy i złożoność
Języki, automaty i obliczenia 2 2 6 UW
Architektura systemów komputerowych
Systemy operacyjne
Technologie sieciowe
Języki i paradygmaty programowania
Grafika i komunikacja człowiek-komputer
Sztuczna inteligencja
Bazy danych
Inżynieria oprogramowania
Systemy wbudowane
Problemy społeczne i zawodowe informatyki
Razem przedmioty kierunkowe 4 2 2

Dodatkowe przedmioty obowiązkowe na studiach inżynierskich

Treści podstawowe

PP/PW Odpowiedzialni Uwagi
Przedmiot W C L ECTS
Podstawy fizyki 3 2 8 PW

Nauki techniczne

PP/PW Odpowiedzialni Uwagi
Przedmiot W C L ECTS
Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 1 1 6 PW
Układy elektroniczne i technika pomiarowa 2 1 2 6 PW
Technika cyfrowa 2 1 1 6 PW
Przetwarzanie sygnałów 2 1 1 6 PW
Techniki transmisji sygnałów 2 1 1 6 PW
Laboratorium wirtualne 1 3 3 PW
Laboratorium wirtualne 2 3 3 PW

Treści kierunkowe

PP/PW Odpowiedzialni Uwagi
Przedmiot W C L ECTS
Podstawy programowania
Algorytmy i złożoność
Architektura systemów komputerowych
Systemy operacyjne
Technologie sieciowe
Języki i paradygmaty programowania
Grafika i komunikacja człowiek-komputer
Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja 2 2 6 PW
Bazy danych
Inżynieria oprogramowania
Systemy wbudowane
Systemy wbudowane 2 2 6 PP
Problemy społeczne i zawodowe informatyki
Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 6 PW
Razem przedmioty kierunkowe 9 0 5 21
Przedmioty fakultatywne (obieralne) 8 8 24

Dyplomowanie

PP/PW Odpowiedzialni Uwagi
Przedmiot W C L ECTS
Seminarium i projekt dyplomowy 10 15 PW/PP

Pula przedmiotów fakultatywnych

Wspólne Odpowiedzialni Uwagi
Przedmiot W C L W C L ECTS
Analiza matematyczna 2 3 3 9 UJ
Matematyka dyskretna 2 1 1 3 UJ
Podstawy kompilatorów 2 2 6 PP
Metody realizacji języków programowania 2 2 6 UW
Złożoność obliczeniowa 2 2 6 UJ
Logika dla informatyków 2 2 6 UW
Programowanie współbieżne i rozproszone 2 2 6 UW
Metody optymalizacji 2 2 6 PW
Zaawansowane systemy baz danych 2 2 6 PP
Zaawansowana inżynieria oprogramowania 2 2 6 PP
Systemy rozproszone 2 2 6 PP
Przetwarzanie rozproszone 2 2 6 PP
CAD w grafice inżynierskiej 2 2 6 PW
Semantyka i weryfikacja programów 2 2 6 UW
Zaawansowane projektowanie obiektowe 2 2 6 PP
Teoria kategorii dla informatyków 2 2 6 UJ
Zaawansowane aplikacje internetowe 2 2 6 PP
Eksploracja danych 2 2 6 PP
Programowanie funkcyjne 2 2 6 UW
Zaawansowane algorytmy i struktury danych 2 2 6 UW
Teoria informacji 2 2 6 UW
Systemy mobilne 2 2 6 PP
Eksploracja danych 2 2 6 PP
Zaawansowane C++ 2 2 6 UJ

Programy studiów