Propozycja planu organizacyjnego studiów

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 12:09, 28 wrz 2006 autorstwa Ciebie (dyskusja | edycje) (Wersja wprowadzona z LaTeXa)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Adresaci studiów

Głównymi odbiorcami studiów zdalnych z informatyki będą:

  • Osoby pracujące, które ukończyły inne studia i chcą zdobyć wykształcenie w zupełnie nowej dla nich dziedzinie. Osoby te będą aplikowały głównie na studia pierwszego stopnia (licencjackie).
  • Osoby, które uzyskały stopień licencjata informatyki i podjęły pracę zawodową. Te osoby będą zainteresowane studiami drugiego stopnia (magisterskimi).
  • Osoby, które chciałyby podjąć studia w renomowanej uczelni, ale z różnych względów nie mogą studiować stacjonarnie – nie mogą opuścić miejsca swojego zamieszkania lub nie dostały się na studia stacjonarne. To są kandydaci na studia pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Organizacja studiów

Ponieważ, zgodnie z projektem, co najmniej 30% czasu studiów powinno być zrealizowanych w trybie stacjonarnym, proponujemy, żeby część stacjonarna odbywała się cotygodniowo podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów. Jest to wygodna forma dla osób pracujących lub mieszkających poza Warszawą i wymusza systematyczność uczenia się.

Zajęcia

Proponujemy, aby zajęcia były zorganizowane w następujący sposób:

  1. W przypadku przedmiotów, dla których istnieją elektroniczne materiały dydaktyczne, część wykładowa jest podawana zdalnie. Ćwiczenie i laboratoria mają miejsce podczas zjazdów. Szczególnie ważne jest, żeby wszystkie ćwiczenia i laboratoria na pierwszym roku odbywały się pod bezpośrednim nadzorem prowadzącego zajęcia.
  2. W przypadku zajęć, do których nie istnieją materiały, które mogą być przekazywane metodą zdalną (dotyczy to przede wszystkim zajęć monograficznych) zakłada się, że wykłady będą przeprowadzane metodą tradycyjną, natomiast ćwiczenia i laboratoria będą mogły być realizowane zdalnie.

Laboratoria

Jeżeli program laboratorium przewiduje napisanie przez studentów programów zaliczeniowych, a taka sytuacja występuje w większości przypadków, to proponujemy aby ten fragment zajęć odbywał się w formie zdalnej. Przewidujemy udostępnianie w tym celu wirtualnych laboratoriów dostępnych przez Internet, z zainstalowanym oprogramowaniem niezbędnym do pisania programów zaliczeniowych.

Weryfikacja wiedzy w trakcie semestru

W każdym tygodniu, oprócz udostępnienia materiałów dydaktycznych, wykładowca z każdego przedmiotu powinien przygotować proste zadanie sprawdzające, czy student zapoznał się z treścią wykładu. Proponujemy, aby terminy oddawania tych zadań były ustalone na kolejne dni tygodnia, tak aby nie prowadziło to do spiętrzenia pracy studenta na ostatni dzień tygodnia. Uzyskanie co najmniej 50% punktów z tych zadań powinno być jednym z warunków zaliczenia przedmiotu. Niezależnie od cotygodniowych zadań, proponujemy aby z każdego przedmiotu były zorganizowane dwa stacjonarne kolokwia, których celem byłaby weryfikacja zdobytej wiedzy i przygotowanie studentów do egzaminu. Kolokwia mogą być zastąpione programami lub projektami zaliczeniowymi. Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów powinno być jednym z warunków zaliczenia przedmiotu.

Egzaminy

Wszystkie egzaminy powinny odbywać się w trybie stacjonarnym. Prowadzący zajęcia może zdecydować, czy projekt programistyczny może zastąpić egzamin. W takim przypadku egzamin powinien polegać na bezpośrednim odbiorze projektu.

Prace dyplomowe

Studia I stopnia kończą się praca dyplomową, która jest wykonywana podczas zajęć Projekt zespołowy. Zaleca się, żeby prace dyplomowe były prezentowane publicznie, a sposób prezentacji był jednym z elementów oceny pracy.

Praca magisterska powinna być przygotowywana w ramach seminarium magisterskiego. Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony i zatwierdzony na koniec pierwszego roku studiów magisterskich. Zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej powinno być warunkiem koniecznym zaliczenia pierwszego roku studiów magisterskich.

Praktyki

Na studiach pierwszego stopnia student jest zobowiązany do odbycia trzytygodniowych praktyk zawodowych. Przewidujemy, że praktyki będą miały miejsce w ramach zajęć Projekt zespołowy, na których studenci będą realizować praktyczne projekty informatyczne na rzecz klienta zewnętrznego i w ścisłej współpracy z tym klientem.