Programowanie współbieżne i rozproszone/PWR Ćwiczenia Ada

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Czytelnicy i pisarze

Rozwiąż problem czytelników i pisarzy w Adzie.

Rozwiązanie

Wersja standardowa

task Serwer is 
 entry ChceCzytać;
 entry ChcePisać (nr: in Integer);
 entry Koniec;
end Serwer;
task body Serwer is 
var
 iluczyta: Integer := 0;
 numer: Integer;
loop
 select
  accept Koniec;
  iluczyta := iluczyta - 1;
 or
  accept ChceCzytać;
  iluczyta := iluczyta + 1;
 or 
  accept ChcePisać (nr: in Integer) do 
   numer := nr;
  end ChcePisać;
  while iluczyta > 0 loop 
   accept Koniec;
   iluczyta := iluczyta - 1;
  end loop
  Pisarz(numer).Możesz;
  accept Koniec; 
 end select;
end loop;
end Serwer;    
    

Wersja bez wejść w procesach

task Serwer is 
 entry ChceCzytać;
 entry ChcePisać;
 entry Koniec;
end Serwer;
task body Serwer is 
var
 iluczyta: Integer := 0;
loop
 select
  accept Koniec;
  iluczyta := iluczyta - 1;
 or
  accept ChceCzytać;
  iluczyta := iluczyta + 1;
 or 
  accept ChcePisać do
   while iluczyta > 0 loop 
    accept Koniec;
    iluczyta := iluczyta - 1;
   end loop;
  end ChcePisać; 
  accept Koniec; 
 end select;
end loop;
end Serwer;    
    

Wersja z możliwością zmiany roli

W pewnym systemie działają procesy, z których każdy cyklicznie załatwia własne_sprawy, po czym wchodzi do sekcji_krytycznej. Dostęp do sekcji krytycznej może być wyłączny albo dzielony. Proces żądający wyłącznego dostępu do sekcji krytycznej przebywa w niej jako jedyny. Proces żądający dostępu dzielonego może korzystać z sekcji krytycznej w tym samym czasie, co inne procesy żądające dostępu dzielonego. Wiadomo ponadto, że każdy proces przebywający w sekcji krytycznej co najwyżej raz zażąda zmiany sposobu korzystania z sekcji. Procesy żądające zmiany sposobu dostępu z dzielonego na wyłączny zostają wstrzymane do momentu, w którym będą mogły korzystać z sekcji na zasadzie wyłączności. Mają one przy tym pierwszeństwo przed nowymi procesami. Zapisz w Adzie proces Serwer synchronizujący dostęp do sekcji krytycznej zgodnie z powyższym opisem. Jedyne wejścia znajdują się w Serwerze i są to:

 • wyłączny,
 • dzielony,
 • zmiana i
 • koniec.
task Serwer is 
 entry Dzielony;
 entry Wyłączny;
 entry Koniec;
 entry Zmiana;
end Serwer;
task body Serwer is 
var
 iluczyta: Integer := 0;
procedure Czekaj is
 while iluczyta > 0 loop 
  select 
   accept Koniec;
   iluczyta := iluczyta - 1;
  or
   accept Zmiana do
    Czekaj;
   end Zmiana;
   accept Koniec;
  end select;
 end loop;
  
loop
 select
  accept Koniec;
  iluczyta := iluczyta - 1;
 or
  accept Dzielony;
  iluczyta := iluczyta + 1;
 or
  accept Zamiana do; 
 or
  accept Wyłączny do
   Czekaj;    
  end Wyłączny; 
  select
   accept Koniec; 
  or
   accept Zmiana;
   iluczyta := 1;
  end select;
 end select;
end loop;
end Serwer;    

Synchronizacja grupowa

Wersja łatwiejsza

W pewnym systemie działa procesów i serwer. Procesy w pętli nieskończonej:

 • załatwiają własne_sprawy,
 • grupują się w zespoły po procesów,
 • synchronizuj± się w obrębie zespołu.

Każdy proces, który zakończył własne sprawy wywołuje wejście serwera Zespół (nr: in 1..N. Następnie czeka na swoim wejściu Komplet (i: in 1..K; numery: in array[1..K] of 1..N) aż skompletuje się zespół. Parametr nr jest numerem wywołującego procesu, tablica numery zawiera numery wszystkich członków zespołu oraz pozycję i, pod którą dany proces znajduje się w tej tablicy. Następnie każdy członek zespołu synchronizuje się ze wszystkimi pozostałymi członkami zespołu bezpośrednio wywołując ich wejścia Synchro (tzn. każdy proces wywołuje wejście Synchro każdego innego procesu z tego zespołu), po czym znów zajmuje się własnymi sprawy. Napisz w Adzie treść procesów Proces (1..N) oraz Serwer. Jedynym wejściem w serwerze jest Zespół, a jedynymi wejściami w procesie są Synchro oraz Komplet.

Wersja bez wejść w procesach

W pewnym systemie działa procesów i serwer. Procesy w pętli nieskończonej:

 • załatwiają własne_sprawy,
 • grupują się w zespoły po procesów,
 • synchronizuj± się w obrębie zespołu.

Każdy proces, który zakończył własne sprawy wywołuje wejście serwera Komplet (nr: in 1..N; i: out 1..K; numery: out array[1..K] of 1..N), na którym czeka aż skompletuje się zespół. Parametr nr jest numerem wywołującego procesu, tablica numery zawiera numery wszystkich członków zespołu oraz pozycję i, pod którą dany proces znajduje się w tej tablicy. Następnie każdy członek zespołu synchronizuje się ze wszystkimi pozostałymi członkami zespołu bezpośrednio wywołując ich wejścia Synchro (tzn. każdy proces wywołuje wejście Synchro każdego innego procesu z tego zespołu), po czym znów zajmuje się własnymi sprawy. Napisz w Adzie treść procesów Proces (1..N) oraz Serwer. Jedynym wejściem w serwerze jest Komplet, a jedynym wejściem w procesie jest Synchro.