Programowanie współbieżne i rozproszone/PWR Ćwiczenia 8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Inne rodzaje semaforów

Zadanie

Zaimplementuj semafor dwustronnie ograniczony

var S : semaphore := K;   {wartosc poczatkowa, 0 <= K <= N}
  T : semaphore := N - K;
procedure PD;  {operacja P na semaforze dwustronnie ograniczonym}
begin
 P(S); V(T);
end;
procedure VD;  {operacja V na semaforze dwustronnie ograniczonym}
begin
 P(T); V(S);
end;
Zadanie

Zaimplementuj semafor uogólniony. Zwróć uwagę na zachowanie własności żywotności.

procedure PG(n : integer);  {operacja P na semaforze uogolnionym}
begin
 P(pierwszy); 
 P(mutex);
 if ile < n then 
 begin
  naileczeka := n;
  V(mutex); 
  P(czekaj);
  naileczeka := 0; 
 end;
 ile := ile - n;
 V(mutex);
 V(pierwszy)
end;
procedure VG(n : integer);  {operacja V na semaforze uogolnionym}
begin
 P(mutex);
 ile:= ile + n;
 if (naileczeka > 0) and (ile >= naileczeka) then 
  V(czekaj)
 else
  V(mutex);
end;

Czytelnicy i pisarze

Zadanie

Rozwiąz problem czytelników i pisarzy.

var iluczyta, czekaczyt, ilupisze, czekapis : integer := (0, 0, 0, 0);
  mutex  : binary semaphore := 1;  
  Czytelnicy : semaphore := 0;     
  Pisarze  : semaphore := 0;     
process Czytelnik;
begin
 while true do begin
  wlasne_sprawy;
  P(mutex);
  if ilupisze + czekapis > 0 then 
  begin
   czekaczyt := czekaczyt+1;
   V(mutex);
   P(Czytelnicy);
   czekaczyt := czekaczyt-1 {dziedziczenie s.k}
  end;
  iluczyt := iluczyt + 1;
  if czekaczyt > 0 then 
   V(Czytelnicy)
  else
   V(mutex); 
  CZYTAM;
  P(mutex);
  iluczyt := iluczyt - 1
  if (iluczyt = 0) and (czekapis > 0) then 
   V(Pisarze)
  else
   V(mutex)
 end
end;
process Pisarz;
begin
 while true do begin
  wlasne_sprawy;
  P(mutex);
  if ilupisze + iluczyta > 0 then 
  begin
   czekapis := czekapis+1;
   V(mutex);
   P(Pisarze);
   czekapis := czekapis-1 {dziedziczenie s.k}
  end;
  ilupis := ilupis + 1;
  V(mutex); 
  PISZE;
  P(mutex);
  ilupis := ilupis - 1;
  if czekaczyt > 0 then 
   V(Czytelnicy)
  else if czekapis > 0 then
   V(Pisarze)
  else
   V(mutex)
 end
end;