Programowanie obiektowe

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień występujących w programowaniu obiektowym. W ramach wykładu wprowadzone są pojęcia klasy i obiektu oraz zagadnienia związane z kapsułkowaniem, dziedziczeniem i polimorfizmem. Omówione są podstawy projektowania obiektowego. Wprowadzone są formalizmy do zapisywania projektów i programów obiektowych. W ramach laboratorium studenci mają pisać szereg małych programów ilustrujących kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie oraz opisywać swoje rozwiązania w przyjętej notacji projektowej.

Sylabus

Autorzy

 • Janusz Jabłonowski — Uniwersytet Warszawski
 • Jacek Sroka — Uniwersytet Warszawski

Wymagania wstępne

 • Wstęp do programowania
 • Metody programowania

Zawartość

 • Obiektowe modelowanie dziedziny
 • Wprowadzenie do programowania obiektowego
 • Podstawy programowania obiektowego w Javie
 • Ochrona danych, kapsułkowanie
 • Wprowadzenie do UMLa
 • Tworzenie, inicjalizacja i niszczenie obiektów
 • Dziedziczenie i polimorfizm
 • Interfejsy
 • Wyjątki
 • Typy uogólnione i kolekcje
 • Strumienie, serializacja
 • Wzorce projektowe
 • Graficzny interfejs użytkownika

Literatura

 1. J . Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, Java Language Specification, Addison-Wesley Professional, wydanie 3, 2005.
 2. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
 3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
 4. C. Larman, Applying UML and Patterns, Prentice Hall, wydanie 3, 2005.
 5. B. Eckel, Thinking in Java, Prentice Hall, wydanie 4, 2006.

Moduły