Programowanie obiektowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 
Linia 46: Linia 46:
 
* [[PO Wstęp do Javy | Wstęp do Javy ]] ([[PO Wstęp do Javy - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
 
* [[PO Wstęp do Javy | Wstęp do Javy ]] ([[PO Wstęp do Javy - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
 
* [[PO Klasy i kapsułkowanie | Klasy i kapsułkowanie]] ([[PO Klasy i kapsułkowanie - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
 
* [[PO Klasy i kapsułkowanie | Klasy i kapsułkowanie]] ([[PO Klasy i kapsułkowanie - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
* [[PO Dziedziczenie i interfejsy | Dziedziczenie i interfejsy]] ([[PO Dziedziczenie i interfejsy - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
+
* [[PO Dziedziczenie i interfejsy | Dziedziczenie i interfejsy]]
 
* [[PO Wyjątki| Wyjątki]] ([[PO Wyjątki - ćwiczenia |Ćwiczenia]])
 
* [[PO Wyjątki| Wyjątki]] ([[PO Wyjątki - ćwiczenia |Ćwiczenia]])
 
* [[PO Wyjątki c.d.| Wyjątki c.d.]] ([[PO Wyjątki c.d. - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
 
* [[PO Wyjątki c.d.| Wyjątki c.d.]] ([[PO Wyjątki c.d. - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
* [[PO Typy uogólnione| Typy uogólnione]] ([[PO Typy uogólnione - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
+
* [[PO Typy uogólnione| Typy uogólnione]]
 
* [[PO Kolekcje wstęp | Kolekcje - wstęp]] ([[PO Kolekcje wstęp - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
 
* [[PO Kolekcje wstęp | Kolekcje - wstęp]] ([[PO Kolekcje wstęp - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
* [[PO Kolekcje - przegląd | Kolekcje - przegląd]] ([[PO Kolekcje - przegląd - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
+
* [[PO Kolekcje - przegląd | Kolekcje - przegląd]]
 
* [[PO Strumienie| Strumienie]] ([[PO Strumienie - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
 
* [[PO Strumienie| Strumienie]] ([[PO Strumienie - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
 
* [[PO Serializacja| Serializacja]] ([[PO Serializacja - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
 
* [[PO Serializacja| Serializacja]] ([[PO Serializacja - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
 
* [[PO Graficzny interfejs użytkownika| Graficzny interfejs użytkownika]] ([[PO Graficzny interfejs użytkownika - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
 
* [[PO Graficzny interfejs użytkownika| Graficzny interfejs użytkownika]] ([[PO Graficzny interfejs użytkownika - ćwiczenia|Ćwiczenia]])
* [[PO Mechanizmy refleksji | Mechanizmy refleksji]] ([[PO Mechanizm refleksji - ćwiczenia| Ćwiczenia]])
 

Aktualna wersja na dzień 08:53, 4 paź 2006

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień występujących w programowaniu obiektowym. W ramach wykładu wprowadzone są pojęcia klasy i obiektu oraz zagadnienia związane z kapsułkowaniem, dziedziczeniem i polimorfizmem. Omówione są podstawy projektowania obiektowego. Wprowadzone są formalizmy do zapisywania projektów i programów obiektowych. W ramach laboratorium studenci mają pisać szereg małych programów ilustrujących kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie oraz opisywać swoje rozwiązania w przyjętej notacji projektowej.

Sylabus

Autorzy

 • Janusz Jabłonowski — Uniwersytet Warszawski
 • Jacek Sroka — Uniwersytet Warszawski

Wymagania wstępne

 • Wstęp do programowania
 • Metody programowania

Zawartość

 • Obiektowe modelowanie dziedziny
 • Wprowadzenie do programowania obiektowego
 • Podstawy programowania obiektowego w Javie
 • Ochrona danych, kapsułkowanie
 • Wprowadzenie do UMLa
 • Tworzenie, inicjalizacja i niszczenie obiektów
 • Dziedziczenie i polimorfizm
 • Interfejsy
 • Wyjątki
 • Typy uogólnione i kolekcje
 • Strumienie, serializacja
 • Wzorce projektowe
 • Graficzny interfejs użytkownika

Literatura

 1. J . Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, Java Language Specification, Addison-Wesley Professional, wydanie 3, 2005.
 2. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
 3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
 4. C. Larman, Applying UML and Patterns, Prentice Hall, wydanie 3, 2005.
 5. B. Eckel, Thinking in Java, Prentice Hall, wydanie 4, 2006.

Moduły