Programowanie niskopoziomowe / Moduł 5: Techniki programowania asemblerowego

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

PNP M5 S01.png

...


PNP M5 S02.png

...


PNP M5 S03.png

...


PNP M5 S04.png

...


PNP M5 S05.png

Przykład pzedstawia trzy procedury, służące do wypisywania na konsoli danych 4-, 8- i 16-bitowych w postaci szesnastkowej.

Procedura dla słowa 8-bitowego korzysta z procedury wypisywania tetrady, a procedura dla słowa 16-bitowego – z procedury dla bajtu. Argument wywołania jest przekazywany w rejestrze AX lub jego mniej znaczącej części - AL.


PNP M5 S06.png

...


PNP M5 S07.png

W pierwszej wersji procedury używamy licznika pętli w jako indeksu danej. Wadami takiego rozwiązania są: konieczność użycia dodatkowej zmiennej jako licznika pętli i użycie złożonego trybu adresowania; zaletą – potrzeba inkrementacji tylko jednej zmiennej.

W drugiej wersji pętla jest odliczana w dół. W porównaniu z wersją pierwszą mamy tu jeden rejstr użyty do zliczania iteracji i konieczność modyfikacji dwóch rejestrów w każdym obieu pętli.


PNP M5 S08.png

Wersja trzecia używa wskaźnika danych do określenia warunku wyjścia z pętli. W tym celu przed pętlą jest wyliczana wartość wskaźnika dla stanu po ostatniej iteracji.

Wersja czwarta korzysta z instrukcji iteracyjnych x86. Instrukcja LODSB ładuje bajt spd adresu zawartego w rejestrze ESI do AL i inkrementuje ESI. Instrukcja LOOP dekrementuje ECX i wykonuje skok, jeśli nie osiągnięto wartości 0. Procedura jest krótka w zapisie, ale współczesne procesory x86 wykonują instrukcje iteracyjne na ogół wolniej, niż odpowiadające im sekwencje instrukcji prostych.


PNP M5 S09.png

...


PNP M5 S10.png

...


PNP M5 S11.png

Dodawanie 64-bitowe jest realizowane poprzez dodawanie mniej znaczących słów 32-bitowych, a następnie dodawanie bardziej znaczących słów z uwzględnieniem przeniesienia wchodzącego (instrukcja ADC), wygenerowanego w pierwszym dodawaniu.

W analogiczny sposób można zrealizować odejmowanie, zastępując instrukcję ADD instrukcją SUB,a instrukcję ADC - instrukcją SBB (odejmowania z uwzględnieniem pożyczki wchodzącej).

Przy uogólnieniu dla liczb o dowolnej długości, sumowanie poszczególnych fragmentów danej jest realizowane w pętli przy użyciu instrukcji ADC, a przed pętlą znacznik przeniesienia jest zerowany. Należy zadbać, by żadna inna instrukcja w pętli nie modyfikowała znacznika przeniesienia W tym celu do inkrementacji adresów o 4 użyto instrukcji LEA.


PNP M5 S12.png

...


PNP M5 S13.png

...


PNP M5 S14.png

...


PNP M5 S15.png

...


PNP M5 S16.png

...


PNP M5 S17.png

...


PNP M5 S18.png

...