Programowanie funkcyjne/Strumienie/Ćwiczenia

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćcwiczenia

Zdefiniuj strumienie i narysuj schematy odpowiadające tym definicjom:

 • Zdefiniuj procedurę for_each, która wykonuje zadaną procedurę na kolejnych elementach strumienia.
 • Zdefiniuj procedurę print_int_stream wypisującą elementy strumienia liczb całkowitych.
 • Użyj do tego celu procedury for_each z poprzedniego zadania.
 • strumień silni,
 • przeplot elementów dwóch strumieni (można sprytnie, zamieniając w wywołaniu rekurencyjnym miejscami argumenty),
 • strumień wszystkich par (uporządkowanych) elementów z dwóch danych strumieni (w dowolnej kolejności),
 • strumień liczb całkowitych, które w rozkładzie na liczby pierwsze mają tylko 2, 3 i 5 [R.Hamming],
 • Zdefiniuj w sposób uwikłany strumień, którego -ty wyraz jest równy .
 • Zdefiniuj w sposób uwikłany strumień złożony z tych dodatnich liczb całkowitych, które w rozkładzie na czynniki pierwsze mają tylko liczby 2 i 3, oraz rozkładają się na nieparzystą liczbę czynników pierwszych.
 • Dany jest nieskończony strumień liczb . Jego strumień różnicowy, to strumień postaci: . Strumień różnicowy drugiego rzędu, to strumień różnicowy strumienia różnicowego. Ogólniej, strumień różnicowy -tego rzędu polega na -krotnym wzięciu strumienia różnicowego, zaczynając od . Zdefiniuj, w sposób uwikłany, strumień złożony z pierwszych elementów strumieni różnicowych kolejnych rzędów

. Narysuj diagram ilustrujący rozwiązanie.

 • szereg potęgowy możemy reprezentować jako strumień jego kolejnych współczynników; przy takiej implementacji szeregów potęgowych zaimplementuj:
  • pochodną,
  • całkę,
  • interpolacje wybranych funkcji (np.: , , , ),
  • mnożenie szeregów potęgowych,
  • Niech będzie szeregiem potęgowym o pierwszym współczynniku równym 1; oblicz odwrotność , tzn. taki szereg , że ; niech , wówczas:
  • Korzystając z wyników poprzedniego zadania zaimplementuj dzielenie szeregów potęgowych.