Programowanie funkcyjne/Strumienie/Ćwiczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 
Linia 17: Linia 17:
 
**interpolacje wybranych funkcji (np.: <math>e^x</math>, <math>\ln x</math>, <math>\cos x</math>, <math>\sin x</math>),
 
**interpolacje wybranych funkcji (np.: <math>e^x</math>, <math>\ln x</math>, <math>\cos x</math>, <math>\sin x</math>),
 
**mnożenie szeregów potęgowych,  
 
**mnożenie szeregów potęgowych,  
**Niech <math>X</math> będzie szeregiem potęgowym o pierwszym współczynniku równym 1; oblicz odwrotność <math>X</math>, tzn. taki szereg <math>S</math>, że <math>X \cdot S = 1</math>; niech <math>X = 1 + x \cdot X'</math>, wówczas:
+
**Niech <math>X</math> będzie szeregiem potęgowym o pierwszym współczynniku równym 1; oblicz odwrotność <math>X</math>, tzn. taki szereg <math>S</math>, że <math>X \cdot S = 1</math>; niech <math>X = 1 + x \cdot X'</math>, wówczas: <center><math>\begin{matrix} (1 + x \cdot X') \cdot S = 1 \\  S + x \cdot X' \cdot S = 1 \\  S = 1 - x \cdot X' \cdot S \end{matrix}</math></center>
<center><math>\begin{matrix} (1 + x \cdot X') \cdot S = 1 \\
 
  S + x \cdot X' \cdot S = 1 \\
 
  S = 1 - x \cdot X' \cdot S \end{matrix}</math></center>
 
 
**Korzystając z wyników poprzedniego zadania zaimplementuj dzielenie szeregów potęgowych.
 
**Korzystając z wyników poprzedniego zadania zaimplementuj dzielenie szeregów potęgowych.

Wersja z 20:38, 19 lip 2006

Ćcwiczenia

Zdefiniuj strumienie i narysuj schematy odpowiadające tym definicjom:

 • Zdefiniuj procedurę for_each, która wykonuje zadaną procedurę na kolejnych elementach strumienia.
 • Zdefiniuj procedurę print_int_stream wypisującą elementy strumienia liczb całkowitych.
 • Użyj do tego celu procedury for_each z poprzedniego zadania.
 • strumień silni,
 • przeplot elementów dwóch strumieni (można sprytnie, zamieniając w wywołaniu rekurencyjnym miejscami argumenty),
 • strumień wszystkich par (uporządkowanych) elementów z dwóch danych strumieni (w dowolnej kolejności),
 • strumień liczb całkowitych, które w rozkładzie na liczby pierwsze mają tylko 2, 3 i 5 [R.Hamming],
 • Zdefiniuj w sposób uwikłany strumień, którego -ty wyraz jest równy .
 • Zdefiniuj w sposób uwikłany strumień złożony z tych dodatnich liczb całkowitych, które w rozkładzie na czynniki pierwsze mają tylko liczby 2 i 3, oraz rozkładają się na nieparzystą liczbę czynników pierwszych.
 • Dany jest nieskończony strumień liczb . Jego strumień różnicowy, to strumień postaci: . Strumień różnicowy drugiego rzędu, to strumień różnicowy strumienia różnicowego. Ogólniej, strumień różnicowy -tego rzędu polega na -krotnym wzięciu strumienia różnicowego, zaczynając od . Zdefiniuj, w sposób uwikłany, strumień złożony z pierwszych elementów strumieni różnicowych kolejnych rzędów

. Narysuj diagram ilustrujący rozwiązanie.

 • szereg potęgowy możemy reprezentować jako strumień jego kolejnych współczynników; przy takiej implementacji szeregów potęgowych zaimplementuj:
  • pochodną,
  • całkę,
  • interpolacje wybranych funkcji (np.: , , , ),
  • mnożenie szeregów potęgowych,
  • Niech będzie szeregiem potęgowym o pierwszym współczynniku równym 1; oblicz odwrotność , tzn. taki szereg , że ; niech , wówczas:
  • Korzystając z wyników poprzedniego zadania zaimplementuj dzielenie szeregów potęgowych.