Problemy społeczne i zawodowe informatyki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
m
Linia 1: Linia 1:
== Forma zajęć ==
+
=== Forma zajęć ===
 
Wykład (30 godzin)
 
Wykład (30 godzin)
== Opis ==
+
=== Opis ===
 
Przegląd podstawowych zagadnień etycznych, prawnych i ekonomicznych związanych z wykonywaniem zawodu informatyka.
 
Przegląd podstawowych zagadnień etycznych, prawnych i ekonomicznych związanych z wykonywaniem zawodu informatyka.
  
== Sylabus ==
+
=== Sylabus ===
=== Autorzy ===
+
==== Autorzy ====
 
Krzysztof Diks (na podstawie ''Computing Curricula 2001 - Computer Science'')
 
Krzysztof Diks (na podstawie ''Computing Curricula 2001 - Computer Science'')
  
==Zawartość==
+
===Zawartość===
 
* Historia informatyki
 
* Historia informatyki
 
* Społeczny kontekst informatyki
 
* Społeczny kontekst informatyki
Linia 16: Linia 16:
  
 
== Uzupełnienie (3 listopada 2008r.) ==
 
== Uzupełnienie (3 listopada 2008r.) ==
Autor uzupełnienia
+
 
 +
=== Autor uzupełnienia ===
 
Marek Cieciura
 
Marek Cieciura
Sylabus
 
  
Rozwój informatyki
+
=== Sylabus ===
Kluczowe daty w historii komputerów, języków programowania i Internetu, Aktualny stan informatyzacji w Polsce.
+
 
Społeczny kontekst informatyki
+
* '''Rozwój informatyki''' Kluczowe daty w historii komputerów, języków programowania i Internetu, Aktualny stan informatyzacji w Polsce.
Kształcenie w zakresie podstaw informatyki, Nadmiar informacji – jak sobie z tym radzić, Przygotowanie stanowiska pracy, ergonomia pracy przy komputerze i choroby zawodowe, Programy komputerowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Przestępstwa komputerowe, Bezpieczeństwo w systemach informatycznych, Prawo nowych technologii, Społeczeństwo informacyjne, Przyszłość społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
+
* '''Społeczny kontekst informatyki''' Kształcenie w zakresie podstaw informatyki, Nadmiar informacji – jak sobie z tym radzić, Przygotowanie stanowiska pracy, ergonomia pracy przy komputerze i choroby zawodowe, Programy komputerowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Przestępstwa komputerowe, Bezpieczeństwo w systemach informatycznych, Prawo nowych technologii, Społeczeństwo informacyjne, Przyszłość społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
Problemy Internetu
+
* '''Problemy Internetu''' Charakterystyka możliwości i skutków Internetu, Język i komunikacja w Internecie, Podstawowe zasady korespondencji elektronicznej, Usługi internetowe na odległość, Rozpowszechnianie w Internecie nielegalnych treści, Internetowe zagrożenia dzieci, Internet w oczach gimnazjalistów, Uzależnienia od komputera i Internetu.
Charakterystyka możliwości i skutków Internetu, Język i komunikacja w Internecie, Podstawowe zasady korespondencji elektronicznej, Usługi internetowe na odległość, Rozpowszechnianie w Internecie nielegalnych treści, Internetowe zagrożenia dzieci, Internet w oczach gimnazjalistów, Uzależnienia od komputera i Internetu.
+
* '''Ochrona danych osobowych''' Przepisy ogólne, Organ ochrony danych osobowych, Zasady przetwarzania danych osobowych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Zabezpieczenie danych osobowych, Rejestracja zbiorów danych osobowych.
Ochrona danych osobowych
+
* '''Zawody informatyczne i edukacja informatyków''' Współczesne problemy zawodowe, Cechy informatyków, Transformacja specjalności informatycznych, Zawody informatyczne według klasyfikacji dla potrzeb rynku pracy, Informatyczne zawody przyszłości, Studia na kierunku informatyka, Tytuły zawodowe, stopnie naukowe i tytuł naukowy informatyków, Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka, Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacyjne EITCA e-Learning, Konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez informatyków.
Przepisy ogólne, Organ ochrony danych osobowych, Zasady przetwarzania danych osobowych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Zabezpieczenie danych osobowych, Rejestracja zbiorów danych osobowych.
+
* '''Etyka w informatyce''' Kodeks etyczny Stowarzyszenia Sprzętu Komputerowego, Kodeks Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników, Karta Praw i Obowiązków Dydaktyki Elektronicznej, Etyka w procesie wytwarzania oprogramowana, Inżynieria etyki informatycznej, Konieczność ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji, Dziesięć Przykazań Etyki Komputerowej.
Zawody informatyczne i edukacja informatyków
+
* '''Ryzyko przedsięwzięć informatycznych''' Podstawowe zasady informatyzacji, Profesjonalna analiza przedwdrożeniowa warunkiem koniecznym powodzenia projektu, Problemy komunikacji i interdyscyplinarność projektów informatycznych, Działania zwiększające szanse na efektywne wdrożenie systemu informatycznego, Zwiększanie niezawodności programów, Klauzule umowne wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność za wady oprogramowania, Kultura informatyczna i jej wpływ na wdrażanie systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie organizacji, Ocena zwrotu z inwestycji w systemy informatyczne.
Współczesne problemy zawodowe, Cechy informatyków, Transformacja specjalności informatycznych, Zawody informatyczne według klasyfikacji dla potrzeb rynku pracy, Informatyczne zawody przyszłości, Studia na kierunku informatyka, Tytuły zawodowe, stopnie naukowe i tytuł naukowy informatyków, Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka, Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacyjne EITCA e-Learning, Konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez informatyków.
+
* '''Ochrona prawna własności intelektualnej''' Prawa autorskie w zakresie programów komputerowych, Prawa autorskie do stron WWW, Uregulowania prawne korzystania z programów komputerowych, Ochrona programów rozpowszechnianych na zasadzie licencji „open source”, Podstawowe informacje o przedmiotach chronionych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP.
Etyka w informatyce
+
* '''Poszukiwanie pracy''' Sposoby poszukiwania pracy, Opracowanie aplikacji, Test wstępny, testy zawodowe i psychologiczne, Zakres i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, List uzupełniający, List rezygnacyjny, Aktualne wynagrodzenia w branży IT.
Kodeks etyczny Stowarzyszenia Sprzętu Komputerowego, Kodeks Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników, Karta Praw i Obowiązków Dydaktyki Elektronicznej, Etyka w procesie wytwarzania oprogramowana, Inżynieria etyki informatycznej, Konieczność ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji, Dziesięć Przykazań Etyki Komputerowej.
+
* '''Podstawy przedsiębiorczości''' Istota indywidualnej działalności gospodarczej, Podjęcie decyzji o prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej, Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej, Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, Biznes plan – elementy i przykład, Kult cargo.
Ryzyko przedsięwzięć informatycznych
+
* '''Efektywne zarządzanie czasem''' Określanie realizowanych celów, Planowanie realizowanych zadań, Zasady efektywnego funkcjonowania, Programy wspomagające zarządzanie własnym czasem.
Podstawowe zasady informatyzacji, Profesjonalna analiza przedwdrożeniowa warunkiem koniecznym powodzenia projektu, Problemy komunikacji i interdyscyplinarność projektów informatycznych, Działania zwiększające szanse na efektywne wdrożenie systemu informatycznego, Zwiększanie niezawodności programów, Klauzule umowne wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność za wady oprogramowania, Kultura informatyczna i jej wpływ na wdrażanie systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie organizacji, Ocena zwrotu z inwestycji w systemy informatyczne.
+
* '''Wybrane akty prawne''' Uchwała Sejmu RP dotycząca społeczeństwa informacyjnego, Uchwała Senatu RP dotycząca społeczeństwa informacyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa, Akty prawne „Prawa nowych technologii”, Akty prawne dotyczące informatyki, Akty prawne dotyczące tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Prawo zamówień publicznych, Najnowsze akty prawne.
Ochrona prawna własności intelektualnej
 
Prawa autorskie w zakresie programów komputerowych, Prawa autorskie do stron WWW, Uregulowania prawne korzystania z programów komputerowych, Ochrona programów rozpowszechnianych na zasadzie licencji „open source”, Podstawowe informacje o przedmiotach chronionych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP.
 
Poszukiwanie pracy
 
Sposoby poszukiwania pracy, Opracowanie aplikacji, Test wstępny, testy zawodowe i psychologiczne, Zakres i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, List uzupełniający, List rezygnacyjny, Aktualne wynagrodzenia w branży IT.
 
Podstawy przedsiębiorczości
 
Istota indywidualnej działalności gospodarczej, Podjęcie decyzji o prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej, Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej, Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, Biznes plan – elementy i przykład, Kult cargo.
 
Efektywne zarządzanie czasem
 
Określanie realizowanych celów, Planowanie realizowanych zadań, Zasady efektywnego funkcjonowania, Programy wspomagające zarządzanie własnym czasem.
 
Wybrane akty prawne
 
Uchwała Sejmu RP dotycząca społeczeństwa informacyjnego, Uchwała Senatu RP dotycząca społeczeństwa informacyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa, Akty prawne „Prawa nowych technologii”, Akty prawne dotyczące informatyki, Akty prawne dotyczące tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Prawo zamówień publicznych, Najnowsze akty prawne.
 
  
 
Przykładowa zasada zaliczania przedmiotu
 
Przykładowa zasada zaliczania przedmiotu
(szczegóły w wymienionej poniżej pozycji literatury podstawowej)
 
  
 +
[[Grafika:psizdrzewo.jpg]]
  
 +
(szczegóły w wymienionej poniżej pozycji literatury podstawowej)
  
 +
=== Literatura ===
  
Literatura
 
  
 +
==== Podstawowa ====
  
Podstawowa:
 
 
Cieciura Marek, Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Vizja Press&IT, Warszawa 2009, http://pi.vizja.net.pl.
 
Cieciura Marek, Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Vizja Press&IT, Warszawa 2009, http://pi.vizja.net.pl.
  
 
W w/w podręczniku i jego portalu zamieszczono narzędzia do indywidualnego sprawdzania poziomu opanowania wiedzy zawartej w podręczniku. Narzędzia te obejmują:
 
W w/w podręczniku i jego portalu zamieszczono narzędzia do indywidualnego sprawdzania poziomu opanowania wiedzy zawartej w podręczniku. Narzędzia te obejmują:
  
    * Testy jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.
+
* Testy jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.
    * Zadania przyporządkowania, klasyfikacji i porządkowania.
+
* Zadania przyporządkowania, klasyfikacji i porządkowania.
    * Autorski moduł do opisowego sporządzania charakterystyk podanych tematów z wykorzystaniem słów kluczowych.  
+
* Autorski moduł do opisowego sporządzania charakterystyk podanych tematów z wykorzystaniem słów kluczowych.  
  
 
Na bazie tych narzędzi opracowano platformę edukacyjną do kontrolowania tempa i bieżącego poziomu opanowania w/w wiedzy w procesie dydaktycznym realizowanym w trybach:
 
Na bazie tych narzędzi opracowano platformę edukacyjną do kontrolowania tempa i bieżącego poziomu opanowania w/w wiedzy w procesie dydaktycznym realizowanym w trybach:
  
    * zdalnego nauczania,
+
* zdalnego nauczania,
    * bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich,
+
* bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich,
    * stacjonarnym,  
+
* stacjonarnym,  
  
 
oraz identyfikacji jej końcowego poziomu.
 
oraz identyfikacji jej końcowego poziomu.
 
Serwer Komputer studenta
 
 
 
  
 
Szczegóły podano w portalu podręcznika.
 
Szczegóły podano w portalu podręcznika.
  
Uzupełniająca:
+
==== Uzupełniająca ====
[1]. Adams Andrew A., McCrindle Rachel, Pandora's Box: Social and Professional Issues of the Information Age, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2008.
+
# Adams Andrew A., McCrindle Rachel, Pandora's Box: Social and Professional Issues of the Information Age, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2008.
[2]. Bartle John, Szukaj Jak Gogle i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
+
# Bartle John, Szukaj Jak Gogle i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
[3]. Cieciura Marek, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press&IT, Warszawa 2006
+
# Cieciura Marek, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press&IT, Warszawa 2006
[4]. Dziuba Dariusz Tadeusz, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Nowy Dziennik sp. z o.o. i Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2000
+
# Dziuba Dariusz Tadeusz, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Nowy Dziennik sp. z o.o. i Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2000
[5]. Goban-Klas Tomasz, Sienkiewicz Piotr, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków Fundacja Postępu Telekomunikacji, 1999.
+
# Goban-Klas Tomasz, Sienkiewicz Piotr, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków Fundacja Postępu Telekomunikacji, 1999.
[6]. Grzenia Jan, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
+
# Grzenia Jan, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
[7]. Grzywacz Jacek (red.), Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankach
+
# Grzywacz Jacek (red.), Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankach w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003
w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003
+
# Handy Charles, Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998
[8]. Handy Charles, Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998
+
# Kasprzak Tadeusz, Biznes i technologie informacyjne Perspektywa integracji strategicznej, Nowy Dziennik sp. z o.o. i Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2003
[9]. Kasprzak Tadeusz, Biznes i technologie informacyjne Perspektywa integracji strategicznej, Nowy Dziennik sp. z o.o. i Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2003
+
# Kostański Piotr, Marek Dawid (red. naukowa), Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2008
[10]. Kostański Piotr, Marek Dawid (red. naukowa), Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2008
+
# Larose Daniel T., Odkrywanie wiedzy z danych Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
[11]. Larose Daniel T., Odkrywanie wiedzy z danych Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
+
# Markiewicz Katarzyna, Wawer Monika, DIFIN, Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Warszawa 2005
[12]. Markiewicz Katarzyna, Wawer Monika, DIFIN, Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Warszawa 2005
+
# Marcjanik Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
[13]. Marcjanik Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
+
# Muszyński Jerzy, Społeczeństwo informacyjne Szkice politologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006
[14]. Muszyński Jerzy, Społeczeństwo informacyjne Szkice politologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006
+
# Nowakowski Zdzisław, Użytkowanie komputerów, MIKOM, Warszawa 2004
[15]. Nowakowski Zdzisław, Użytkowanie komputerów, MIKOM, Warszawa 2004
+
# Sikorski Witold, Podstawy technik informatycznych, MIKOM, Warszawa 2004
[16]. Sikorski Witold, Podstawy technik informatycznych, MIKOM, Warszawa 2004
+
# Szewczyk Agnieszka (red.), Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007
[17]. Szewczyk Agnieszka (red.), Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007
+
# Waglowski Piotr, Prawo w sieci Zarys regulacji Internetu, HELION, Gliwice 2005
[18]. Waglowski Piotr, Prawo w sieci Zarys regulacji Internetu, HELION, Gliwice 2005
+
# Żuk Piotr, Spotkania z utopią w XXI wieku, Oficyna Naukowa 2008
[19]. Żuk Piotr, Spotkania z utopią w XXI wieku, Oficyna Naukowa 2008
 
  
Portale:
+
====Portale====
  
Sejm RP - Internetowy System Aktów Prawnych
+
# Sejm RP - Internetowy System Aktów Prawnych http://isip.sejm.gov.pl/prawo/
http://isip.sejm.gov.pl/prawo/
+
# Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://isip.sejm.gov.pl/prawo/
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
+
# Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=117&layout=1&page=0
http://isip.sejm.gov.pl/prawo/
+
# Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Biuletyn Informacji Publicznej
+
# Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy http://www.ciop.pl
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=117&layout=1&page=0
+
# Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera http://www.imp.lodz.pl/index.php
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
+
#Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
+
# Polskie Towarzystwo Informatyczne http://www.pti.org.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy
+
# Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji http://www.piit.org.pl
http://www.ciop.pl
+
# Propozycja planu organizacyjnego studiów na kierunku informatyka http://wazniak.mimuw.edu.pl
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera
+
# Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka http://www.eucip.pl
http://www.imp.lodz.pl/index.php
+
# Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacji EITCA http://studia.complearn.pl
Główny Urząd Statystyczny
+
# Magazyn managerów i informatyków Computerworld http://www.computerworld.pl
http://www.stat.gov.pl
+
# Poradnik Internetu http://www.egospodarka.pl
Polskie Towarzystwo Informatyczne
+
# Klub Rozwoju Technik Informacyjnych http://www.e-administracja.org.pl
http://www.pti.org.pl
+
# Centrum Konsultacyjne AKME Siecioholizm http://www.siecioholizm.eu
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
+
# Oferty pracy http://praca.wp.pl/kat,87284,oferty.html http://www.pracuj.pl
http://www.piit.org.pl
+
# Pisma urzędowe http://pisanie.info/index.php http://www.cvtips.pl http://www.consultants.pl/kreatorcv/index.html
Propozycja planu organizacyjnego studiów na kierunku informatyka
 
http://wazniak.mimuw.edu.pl
 
Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka
 
http://www.eucip.pl
 
Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacji EITCA
 
http://studia.complearn.pl
 
Magazyn managerów i informatyków Computerworld
 
http://www.computerworld.pl
 
Poradnik Internetu
 
http://www.egospodarka.pl
 
Klub Rozwoju Technik Informacyjnych
 
http://www.e-administracja.org.pl
 
Centrum Konsultacyjne AKME Siecioholizm
 
http://www.siecioholizm.eu
 
Oferty pracy
 
http://praca.wp.pl/kat,87284,oferty.html http://www.pracuj.pl
 
Pisma urzędowe
 
http://pisanie.info/index.php http://www.cvtips.pl http://www.consultants.pl/kreatorcv/index.html
 

Wersja z 13:53, 12 lis 2008

Forma zajęć

Wykład (30 godzin)

Opis

Przegląd podstawowych zagadnień etycznych, prawnych i ekonomicznych związanych z wykonywaniem zawodu informatyka.

Sylabus

Autorzy

Krzysztof Diks (na podstawie Computing Curricula 2001 - Computer Science)

Zawartość

 • Historia informatyki
 • Społeczny kontekst informatyki
 • Odpowiedzialność zawodowa i etyczna
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstwowe zagadnienia prawne

Uzupełnienie (3 listopada 2008r.)

Autor uzupełnienia

Marek Cieciura

Sylabus

 • Rozwój informatyki Kluczowe daty w historii komputerów, języków programowania i Internetu, Aktualny stan informatyzacji w Polsce.
 • Społeczny kontekst informatyki Kształcenie w zakresie podstaw informatyki, Nadmiar informacji – jak sobie z tym radzić, Przygotowanie stanowiska pracy, ergonomia pracy przy komputerze i choroby zawodowe, Programy komputerowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Przestępstwa komputerowe, Bezpieczeństwo w systemach informatycznych, Prawo nowych technologii, Społeczeństwo informacyjne, Przyszłość społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
 • Problemy Internetu Charakterystyka możliwości i skutków Internetu, Język i komunikacja w Internecie, Podstawowe zasady korespondencji elektronicznej, Usługi internetowe na odległość, Rozpowszechnianie w Internecie nielegalnych treści, Internetowe zagrożenia dzieci, Internet w oczach gimnazjalistów, Uzależnienia od komputera i Internetu.
 • Ochrona danych osobowych Przepisy ogólne, Organ ochrony danych osobowych, Zasady przetwarzania danych osobowych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Zabezpieczenie danych osobowych, Rejestracja zbiorów danych osobowych.
 • Zawody informatyczne i edukacja informatyków Współczesne problemy zawodowe, Cechy informatyków, Transformacja specjalności informatycznych, Zawody informatyczne według klasyfikacji dla potrzeb rynku pracy, Informatyczne zawody przyszłości, Studia na kierunku informatyka, Tytuły zawodowe, stopnie naukowe i tytuł naukowy informatyków, Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka, Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacyjne EITCA e-Learning, Konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez informatyków.
 • Etyka w informatyce Kodeks etyczny Stowarzyszenia Sprzętu Komputerowego, Kodeks Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników, Karta Praw i Obowiązków Dydaktyki Elektronicznej, Etyka w procesie wytwarzania oprogramowana, Inżynieria etyki informatycznej, Konieczność ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji, Dziesięć Przykazań Etyki Komputerowej.
 • Ryzyko przedsięwzięć informatycznych Podstawowe zasady informatyzacji, Profesjonalna analiza przedwdrożeniowa warunkiem koniecznym powodzenia projektu, Problemy komunikacji i interdyscyplinarność projektów informatycznych, Działania zwiększające szanse na efektywne wdrożenie systemu informatycznego, Zwiększanie niezawodności programów, Klauzule umowne wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność za wady oprogramowania, Kultura informatyczna i jej wpływ na wdrażanie systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie organizacji, Ocena zwrotu z inwestycji w systemy informatyczne.
 • Ochrona prawna własności intelektualnej Prawa autorskie w zakresie programów komputerowych, Prawa autorskie do stron WWW, Uregulowania prawne korzystania z programów komputerowych, Ochrona programów rozpowszechnianych na zasadzie licencji „open source”, Podstawowe informacje o przedmiotach chronionych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP.
 • Poszukiwanie pracy Sposoby poszukiwania pracy, Opracowanie aplikacji, Test wstępny, testy zawodowe i psychologiczne, Zakres i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, List uzupełniający, List rezygnacyjny, Aktualne wynagrodzenia w branży IT.
 • Podstawy przedsiębiorczości Istota indywidualnej działalności gospodarczej, Podjęcie decyzji o prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej, Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej, Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, Biznes plan – elementy i przykład, Kult cargo.
 • Efektywne zarządzanie czasem Określanie realizowanych celów, Planowanie realizowanych zadań, Zasady efektywnego funkcjonowania, Programy wspomagające zarządzanie własnym czasem.
 • Wybrane akty prawne Uchwała Sejmu RP dotycząca społeczeństwa informacyjnego, Uchwała Senatu RP dotycząca społeczeństwa informacyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa, Akty prawne „Prawa nowych technologii”, Akty prawne dotyczące informatyki, Akty prawne dotyczące tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Prawo zamówień publicznych, Najnowsze akty prawne.

Przykładowa zasada zaliczania przedmiotu

Plik:Psizdrzewo.jpg

(szczegóły w wymienionej poniżej pozycji literatury podstawowej)

Literatura

Podstawowa

Cieciura Marek, Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Vizja Press&IT, Warszawa 2009, http://pi.vizja.net.pl.

W w/w podręczniku i jego portalu zamieszczono narzędzia do indywidualnego sprawdzania poziomu opanowania wiedzy zawartej w podręczniku. Narzędzia te obejmują:

 • Testy jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.
 • Zadania przyporządkowania, klasyfikacji i porządkowania.
 • Autorski moduł do opisowego sporządzania charakterystyk podanych tematów z wykorzystaniem słów kluczowych.

Na bazie tych narzędzi opracowano platformę edukacyjną do kontrolowania tempa i bieżącego poziomu opanowania w/w wiedzy w procesie dydaktycznym realizowanym w trybach:

 • zdalnego nauczania,
 • bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich,
 • stacjonarnym,

oraz identyfikacji jej końcowego poziomu.

Szczegóły podano w portalu podręcznika.

Uzupełniająca

 1. Adams Andrew A., McCrindle Rachel, Pandora's Box: Social and Professional Issues of the Information Age, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2008.
 2. Bartle John, Szukaj Jak Gogle i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 3. Cieciura Marek, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press&IT, Warszawa 2006
 4. Dziuba Dariusz Tadeusz, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Nowy Dziennik sp. z o.o. i Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2000
 5. Goban-Klas Tomasz, Sienkiewicz Piotr, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków Fundacja Postępu Telekomunikacji, 1999.
 6. Grzenia Jan, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 7. Grzywacz Jacek (red.), Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankach w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003
 8. Handy Charles, Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998
 9. Kasprzak Tadeusz, Biznes i technologie informacyjne Perspektywa integracji strategicznej, Nowy Dziennik sp. z o.o. i Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2003
 10. Kostański Piotr, Marek Dawid (red. naukowa), Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2008
 11. Larose Daniel T., Odkrywanie wiedzy z danych Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 12. Markiewicz Katarzyna, Wawer Monika, DIFIN, Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Warszawa 2005
 13. Marcjanik Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 14. Muszyński Jerzy, Społeczeństwo informacyjne Szkice politologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006
 15. Nowakowski Zdzisław, Użytkowanie komputerów, MIKOM, Warszawa 2004
 16. Sikorski Witold, Podstawy technik informatycznych, MIKOM, Warszawa 2004
 17. Szewczyk Agnieszka (red.), Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007
 18. Waglowski Piotr, Prawo w sieci Zarys regulacji Internetu, HELION, Gliwice 2005
 19. Żuk Piotr, Spotkania z utopią w XXI wieku, Oficyna Naukowa 2008

Portale

 1. Sejm RP - Internetowy System Aktów Prawnych http://isip.sejm.gov.pl/prawo/
 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://isip.sejm.gov.pl/prawo/
 3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=117&layout=1&page=0
 4. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl
 5. Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy http://www.ciop.pl
 6. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera http://www.imp.lodz.pl/index.php
 7. Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl
 8. Polskie Towarzystwo Informatyczne http://www.pti.org.pl
 9. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji http://www.piit.org.pl
 10. Propozycja planu organizacyjnego studiów na kierunku informatyka http://wazniak.mimuw.edu.pl
 11. Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka http://www.eucip.pl
 12. Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacji EITCA http://studia.complearn.pl
 13. Magazyn managerów i informatyków Computerworld http://www.computerworld.pl
 14. Poradnik Internetu http://www.egospodarka.pl
 15. Klub Rozwoju Technik Informacyjnych http://www.e-administracja.org.pl
 16. Centrum Konsultacyjne AKME Siecioholizm http://www.siecioholizm.eu
 17. Oferty pracy http://praca.wp.pl/kat,87284,oferty.html http://www.pracuj.pl
 18. Pisma urzędowe http://pisanie.info/index.php http://www.cvtips.pl http://www.consultants.pl/kreatorcv/index.html