Pr m11 lab

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 08:55, 16 sie 2006 autorstwa Szopen (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

<< Powrot

Instalacja środowiska MPI w systemie operacyjnym Linux

Zakres ćwiczenia

W tym ćwiczeniu dowiesz się, w jaki sposób dokonać instalacji środowiska MPI w systemie operacyjnym Linux. Do instalacji wybrano pakiet MPICH2, będący implementacją standardu MPI-2, stworzoną w Argonne National Laboratory. Pakiet ten jest stanowczo zalecany, jeżeli nie istnieje potrzeba komunikacji danych heterogenicznych, np. o innym porządku bajtów, albo innej długości dla liczb całkowitych.

Etapy instalacji środowiska MPI w systemie operacyjnym Linux

W celu zainstalowania środowiska MPI niezbędne jest podjęcie następujących kroków:

A. Pobranie pliku mpich2-1.0.3.tar.gz. Plik ten zawiera kod źródłowy, stąd może być instalowany na dowolnej platformie, w tym pod systemem operacyjnym Linux.


1. Wejdź na stronę: http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/mpich2/.


2. Wejdź w zakładkę Download. Pobierz plik mpich2-1.0.3.tar.gz dla dowolnej platformy.


3. Zapisz plik do katalogu /home/you/install/mpich2 gdzie you jest Twoją nazwą użytkownika.


B. Instalacja pliku mpich2-1.0.3.tar.gz.


1. Przed instalacją powinny być spełnione następujące wymagania:
- pobrany jest plik mpich2-1.0.3.tar.gz.
- zainstalowano kompilator języka C, np. gcc.
- zainstalowano kompilator języka Fortran, np. g77, kompilator języka C++, np. g++, i kompilator języka Fortran 90, np. g95, gfortran lub F, jeżeli przewiduje się korzystanie z programów w tych językach.
- zainstalowano pakiet Python 2.2 lub późniejszy, do budowy systemu zarządzania procesami MPD.


2. Rozpakuj plik mpich2-1.0.3.tar.gz poleceniem:


gunzip mpich2-1.0.3.tar.gz


utwórz strukturę katalogu poleceniem:


tar xf mpich2-1.0.3.tar


i przejdź do katalogu mpich2-1.0.3 poleceniem:


cd mpich2-1.0.3


3. Utwórz katalog instalacyjny (domyślnym jest katalog /usr/local/bin):


mkdir /home/you/mpich-install


Najwygodniej byłoby, gdyby ten katalog był współdzielony przez wszystkie komputery, na których chcesz uruchamiać procesy. Jeżeli nie, musisz powielić go na każdym komputerze po zakończeniu instalacji.


4. Dokonaj konfiguracji pakietu MPICH2, wskazując katalog instalacyjny poleceniem:


/configure –prefix=/home/you/mpich2-install |& tee configure.log


a w powłoce sh poleceniem:


/configure –prefix=/home/you/mpich2-install 2>&1 | tee configure.log


Sprawdź zawartość pliku configure.log, aby upewnić się, że wszystko idzie dobrze.


5. Skompiluj MPICH2 poleceniem:


make |& tee make.log


Sprawdź zawartość pliku make.log, czy proces ten przebiega poprawnie.


6. Przenieś pliki MPICH2 do właściwego katalogu poleceniem:


make install |& tee install.log


W tym kroku umieszcza się wszystkie wymagane pliki wykonywalne i skrypty w podkatalogu bin katalogu określonego argumentem prefix podczas konfiguracji pakietu, czyli katalogu /home/you/mpich2-install.


7. Dodaj podkatalog bin do katalogu instalacyjnego poleceniem setenv albo export, w zależności od powłoki.


Dla powłoki csh i tcsh:


setenv PATH /home/you/mpich2-install/bin:$PATH


a dla powłoki bash i sh:


export PATH=/home/you/mpich2-install/bin:$PATH


Sprawdź, czy proces instalacji do tego momentu przebiega normalnie, wydając następujące trzy polecenia:


which mpd


which mpiexec


which mpirun


Odnoszą się one do trzech poleceń MPICH2: mpd, mpiexec i mpirun umieszczonych wcześniej, w punkcie 6, w podkatalogu bin Twojego katalogu instalacyjnego /home/you/mpich2-install. Jeżeli ten katalog, tzn. /home/you/mpich2-install, nie jest współdzielony przez inne komputery, np. poprzez współdzielony system plików NFS, to właśnie teraz powinieneś skopiować go na pozostałe komputery.


C. Uruchomienie i przetestowanie menedżera procesów MPD.


1. MPICH2 stosuje zewnętrzny menedżer procesów do dającego się skalować uruchomienia dużych zadań MPI. Domyślnym menedżerem zadań jest MPD, alternatywnymi SMPD i gforker.


2. MPD jest pierścieniem demonów na komputerach, na których masz zamiar uruchomić programy MPI. W kilku następnych krokach dowiesz się, w jaki sposób utworzyć taki pierścień, jak go uaktywnić, i jak go przetestować. Więcej szczegółów znajdziesz w pliku README w katalogu mpich2-1.0.3/src/pm/mpd. Szczegóły te dotyczą wyświetlania listy uruchomionych zadań, zawieszania i usuwania zadań, przekazywania sygnałów do zadań, oraz stosowania debuggera mpigdb.


3. Rozpocznij od stworzenia w Twoim katalogu domowym pliku .mpd.conf, plik ten zawiera jeden wiersz:


secretword=<secretword>


gdzie <secretword> jest unikalnym łańcuchem znaków, znanym tylko Tobie, odmiennym od Twojego hasła w systemie Linux. Nadaj temu plikowi prawa do odczytu i zapisu tylko przez Ciebie poleceniem:


chmod 600 .mpd.conf


Pierwszym sprawdzianem jest aktywacja pierścienia z jednym menedżerem na lokalnym komputerze, przetestowanie jednego polecenia mpd i deaktywacja pierścienia:


mpd&


mpdtrace


mpdallexit


Wyjściem polecenia mpdtrace jest nazwa komputera, na której pracujesz. Polecenie mpdallexit powoduje wyjście z demona mpd.


5. Teraz dokonasz aktywacji pierścienia demonów mpd na pewnym zbiorze komputerów. W tym celu utwórz plik nazwie mpd.hosts. W pliku tym wpisz, wiersz po wierszu, nazwy wszystkich komputerów w pierścieniu. Sprawdź, po kolei, czy możesz osiągnąć każdy z tych komputerów poprzez ssh albo rsh, bez wpisywania hasła. Przetestuj ten fakt poleceniem:


ssh othermachine date


albo


rsh othermachine date


Jeżeli nie możesz tego zrobić bez wpisywania hasła, zmień konfigurację ssh albo rsh. Jeżeli nadal się to nie udaje, postępuj jak opisano w kolejnym punkcie.


6. Uruchom demony na pewnej liczbie komputerów z listy w pliku mpd.hosts.


mpdboot –n <number to start>


gdzie <number to start> może być mniejszy niż 1 + liczba komputerów w pliku mpd.hosts, ale nie może być większy niż 1 + liczba komputerów w pliku mpd.hosts. Jeden demon mpd jest uruchomiony na komputerze, na którym uruchomiono polecenie mpdboot, i jest już wliczony do liczby <number to start>, niezależnie czy występuje w pliku mpd.hosts.


Jeżeli nie można wykonać polecenia mpdboot, ponieważ jest problem z konfiguracją ssh i rsh, możesz prowizorycznie rozwiązać ten problem, uruchamiając ręcznie demony, poleceniem:


mpd &


które uruchamia lokalnego demona, oraz poleceniem:


mpdtrace –l


które powoduje, że lokalny demon podaje swój komputer i port w postaci <host> <port>


Następnie zarejestruj się na każdym z pozostałych komputerów, przejdź do właściwego katalogu install/bin i wykonaj:


mpd –h <hostname> -p <port> &


gdzie <hostname> i <port> należą do oryginalnego uruchomionego przez Ciebie mpd. Na każdym komputerze, po uruchomieniu mpd, wykonaj:


mpdtrace


aby zobaczyć, które komputery są nadal w pierścieniu.


7. Testuj właśnie utworzony pierścień poleceniem:


mpdtrace


Efektem tego polecenia powinna lista komputerów, na których aktualnie chodzą demony MPD. Można sprawdzić również, jak szybko komunikat obiegnie cały pierścień poleceniem:


mpdringtest


Ale ponieważ dzieje się to błyskawicznie, lepiej jest ten dystans przedłużyć tysiąckrotnie:


mpdringtest 1000


D. Testowanie uruchomienia zadania na wielu procesach.


1. Testuj czy w pierścieniu można uruchomić zadanie na wielu procesach. Zrób to poleceniem o składni:


mpiexec –n <number> hostname


Liczba procesów nie musi zgadzać się z liczbą komputerów w pierścieniu, jeżeli procesów jest więcej, będą się „zawijać". Możesz to zobaczyć, wyświetlając etykiety procesów poleceniem:


mpiexec –l -n 30 hostname


albo podając pełną ścieżkę:


mpiexec –l -n 30 /bin/hostname


2. Uruchom zadanie MPI, korzystając z przykładu z katalogu instalacyjnego albo z katalogu mpich2-1.0.3/examples. Wybierz zadanie cpi, obliczające liczbę pi metodą równoległego całkowania numerycznego:


mpiexec -n 5 cpi


Liczba procesów, jak już wiesz, nie musi odpowiadać liczbie komputerów. Przykład cpi sam poda, na ilu procesach się liczy. Nie ma potrzeby podawania komputerów, w obliczeniach mogą brać udział te, które są w pierścieniu.


3. Zwróć uwagę, jak wiele opcji ma polecenie mpiexec. Możesz je wszystkie poznać podając polecenie:


mpiexec –-help


4. Typowym przykładem jest polecenie mpiexec, w postaci gwarantującej, że proces z numerem 0 uruchomi się akurat na Twoim komputerze:


mpiexec -n 1 master : -n 19 slave


albo


mpiexec -n 1 -host mymachine : -n 19 slave

Zadanie do samodzielnego wykonania

Dokonaj instalacji pakietu MPICH2 na dwóch, trzech, lub czterech komputerach, pracujących pod systemem operacyjnym Linux. Wykorzystaj wiadomości z niniejszego ćwiczenia, oraz z dwóch dokumentów, dostępnych w podkatalogu /doc/userguide i /doc/installguide, albo możliwych do pobrania ze strony: http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/mpich2/. Uruchom w tym środowisku wskazany przykład.

Podsumowanie

Podczas tego ćwiczenia zainstalowałeś implementację standardu MPI-2 o nazwie MPICH2, pod systemem operacyjnym Linux. Jest to kolejne Twoje doświadczenie z MPI. Czas na programowanie w MPI.

Co powinieneś wiedzieć:

  • Jak dokonać instalacji implementacji MPICH2 na komputerze pracującym pod systemem operacyjnym Linux.
  • Jak uruchomić przykładowy program w środowisku MPI.