Pr-1st-1.1-m11-Slajd38

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 16:07, 7 wrz 2006 autorstwa Szopen (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Metryki

Metryki


Jedna z propozycji oceny jakości detektorów awarii wprowadziła trzy główne oraz cztery dodatkowe metryki jakości. Są to czas wykrycia pomyłki, czas trwania pomyłki, czas pomiędzy kolejnymi pomyłkami, prawdopodobieństwo trafności zapytania, średni współczynnik pomyłek, przyszły okres pracy bezbłędnej.

  • Czas wykrycia pomyłki (ang. detection time ) definiuje się jako czas, który upływa od awarii pewnego procesu do chwili, gdy zacznie on być permanentnie podejrzewany.
  • Czas trwania pomyłki (ang. mistake duration ) definiuje się jako czas potrzebny detektorowi, by zaprzestał podejrzewać poprawny proces.
  • Czas pomiędzy kolejnymi pomyłkami (ang. mistake recurrence time ) określa się jako czas między dwiema kolejnymi pomyłkami.
  • Prawdopodobieństwo trafności zapytania (ang. query accuracy probability ) oznacza prawdopodobieństwo prawdziwości osądu detektora.
  • Średni współczynnik pomyłek (ang. average mistake rate ) czyli średnia liczba pomyłek w jednostce czasu.
  • Okres pracy bezbłędnej (ang. good period duration ) określona jako długość okresów czasu, podczas których detektor nie popełnia pomyłek.
  • Przyszły okres pracy bezbłędnej (ang. forward good period duration ) określona jako oczekiwana długość okresu czasu, który mija między losowo wybranym momentem czasu a chwilą, w której detektor popełnia kolejną pomyłkę.

Wszystkie metryki zdefiniowane są dla pary procesów i , gdzie monitoruje , i nie ulega awarii (założenia te nie wpływają na ogólność wyników).

Na kolejnych slajdach zaprezentowane zostaną wybrane metryki wraz z przykładami.


W zależności od wymagań aplikacyjnych przedstawione metryki mogą okazać się niewystarczające. Algorytmy detekcji są bardzo różnorodne, ze względu na wymagania dotyczące warstwy komunikacyjnej, złożoności komunikacyjnej i czasowej oraz stopnia zawodności. Wiedząc, iż dla programisty każde z tych kryteriów może okazać ważne, wskazane wydaje się stworzenie metryk uwzględniających te kryteria. Pamiętając o tym zaproponowano ocenę nowego algorytmu, biorąc pod uwagę pesymistyczne zapotrzebowanie na pasmo. Znajomość tego parametru jest niezwykle cenna gdy należy liczyć się z ograniczonymi zasobami transmisyjnymi. Określa więc on skalowalność algorytmu – cechę niezwykle pożądaną nie tylko w przypadku detektorów, ale każdego algorytmu rozproszonego. Natomiast w innej pracy podczas pomiarów uwzględniono obciążenie procesora i zużycie pamięci przez algorytm detekcji. Należy tu jednak zauważyć, iż metryka ta odzwierciedla w rzeczywistości jakość implementacji algorytmu, a nie jakość samego algorytmu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>