Pr-1st-1.1-m03-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Historia wykonania

Historia wykonania

Każdemu wykonaniu procesu , odpowiada pewien ciąg stanów , nazywany śladem wykonania ('realizacji) procesu , oraz ciąg zdarzeń , nazywany historią wykonania (realizacji) procesu. Historię , oznaczamy przez , a zbiór historii - przez .

Podobnie jak dla procesu sekwencyjnego, kolejne zdarzenia realizacji procesu określają interwał czasu globalnego, a stan procesu w tym interwale definiuje dotychczasowa historia realizacji procesu. W efekcie stan można utożsamiać z historią , i powiedzieć, że zdarzenia historii należą do stanu .

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>