Podstawy fizyki

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

Wykład (45 godz.) + ćwiczenia (30 godz)

Opis

Celem wykładu jest przedstawienie w zwarty i poglądowy sposób podstawowych pojęć i prawidłowości fizycznych. Położono nacisk na ukazanie fundamentalnego i uniwersalnego charakteru praw fizyki. Uwypukla się prostotę opisu zjawisk przyrody bez uciekania się do zaawansowanego aparatu matematycznego. Mimo elementarnego charakteru wykładu włączone zostały zarysy teorii względności i fizyki mikroświata, których przyswojenie jest ważne w rozumieniu przyrody.

Sylabus

Autor

 • Jan Pluta — Politechnika Warszawska

Wymagania wstępne

 • Rachunek wektorowy
 • Elementy analizy matematycznej

Zawartość

 • Mechanika: wprowadzenie, kinematyka, dynamika, zasady zachowania w mechanice, drgania i fale
 • Mechanika relatywistyczna
 • Elementy termodynamiki: podstawowe pojęcia termodynamiki, zasady termodynamiki, teoria kinetyczna, termodynamika statystyczna
 • Elektromagnetyzm: pole elektryczne, prąd, pole magnetyczne, indukcja
 • Fale elektromagnetyczne, optyka geometryczna, optyka falowa
 • Struktura mikroświata: budowa atomu i jądra, cząstki elementarne

Literatura

 • J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 • I.W. Sawieliew, Kurs Fizyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy Fizyki, t.1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • J.Walker, Podstawy Fizyki, Zbiór Zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Moduły