Podstawy elektrotechniki i elektroniki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 
 
(Nie pokazano 28 wersji utworzonych przez 6 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
=Autor sylabusa=
+
== Forma zajęć ==
  
prof. dr hab. Stanisław Osowski
+
Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (15 godzin) + laboratorium (15 godzin)
  
sto@iem.pw.edu.pl
+
==Opis==
  
=Nazwa zajęć=
+
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi prawami dotyczącymi obwodów elektrycznych i elektronicznych w stanie ustalonym i nieustalonym, jak również ze zjawiskami powstającymi w takich obwodach. Wprowadzone zostaną również podstawowe elementy elektroniczne (diody, tranzystory, tyrystory), fizyczne zasady ich działania, modele oraz podstawowe konfiguracje pracy.
  
'''Podstawy elektrotechniki i elektroniki'''
+
==Sylabus==
  
=Typ zajęć=
+
=== Autor ===
  
wykład (24 godz.) + ćwiczenia (6 godz.) + laboratorium (2 godz.)
+
* Stanisław Osowski — Politechnika Warszawska
 +
* Krzysztof Siwek — Politechnika Warszawska
 +
* Tomasz Markiewicz — Politechnika Warszawska
 +
* Paweł Fabijański — Politechnika Warszawska
  
=Opis=
+
=== Wymagania wstępne ===
  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi prawami dotyczącymi obwodów elektrycznych i elektronicznych w stanie ustalonym i nieustalonym, jak również zjawiskami powstającymi w takich obwodach. Wprowadzone zostaną również podstawowe elementy elektroniczne (diody, tranzystory, tyrystory), fizyczne zasady ich działania, modele oraz podstawowe konfiguracje pracy.
+
* Fizyka
 
+
* Matematyka
=Wymagania wstępne=
+
=== Zawartość ===
 
 
Matematyka
 
 
 
Fizyka
 
 
 
=Sylabus=
 
  
 
*Podstawowe prawa obwodów elektrycznych
 
*Podstawowe prawa obwodów elektrycznych
Linia 35: Linia 32:
 
*Charakterystyki częstotliwościowe obwodów
 
*Charakterystyki częstotliwościowe obwodów
 
*Czwórniki
 
*Czwórniki
*Podstawy fizyczne działania elementów półprzewodnikowych: diody, tranzystory bipolarne, unipolarne, tyrystory.
+
*Podstawy fizyczne działania elementów półprzewodnikowych: diody, tranzystory bipolarne, unipolarne, tyrystory
 
*Modele elementów półprzewodnikowych
 
*Modele elementów półprzewodnikowych
*Podstawowe topologie połączeń elementów półprzewodnikowych: punkt pracy, stany pracy.
+
*Podstawowe topologie połączeń elementów półprzewodnikowych: punkt pracy, stany pracy
 +
 
 +
=== Literatura ===
 +
 
 +
*S. Osowski, K.Siwek, M. Śmiałek, ''Teoria obwodów'', Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006.
 +
*S. Bolkowski, ''Teoria obwodów elektrycznych'', Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1995.
 +
*K. Mikołajuk, ''Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 +
*M. Tadeusiewicz, ''Teoria obwodów cz. 1 i 2'', Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2002.
 +
*P. Kaźmierkowski, J. Matysik, ''Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki'', Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2005
 +
*J. Baranowski, Z. Nosal, ''Układy elektroniczne cz. I. Układy analogowe liniowe'', WNT, Warszawa, 1998
 +
*P.E. Gray, C.L. Seatle, Podstawy elektroniki, PWN, Warszawa, 1976
 +
*J. Jaczewski, A. Opolski, J. Stolz, Podstawy elektroniki i energoelektroniki, WNT, Warszawa, 1981
 +
*W. Nowakowski, Układy impulsowe, WKiŁ, Warszawa, 1982
 +
*U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa, 1996
 +
*L.O. Chua, P.M. Lin, Komputerowa analiza układów elektronicznych, algorytmy i metody obliczeniowe, WNT, Warszawa, 1981
 +
*J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, t. I, II, III, WNT, Warszawa, 1995
 +
*S. Osowski, A. Toboła, Analiza i projektowanie komputerowe obwodów z zastosowaniem języków Matlab i PCNAP, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa, 1997
 +
*G. Temes, S.K. Mitra, Teoria i projektowanie filtrów, WNT, Warszawa, 1978
 +
 
 +
==Moduły==
 +
 
 +
* [[PEE Moduł 0| Wprowadzenie]]
 +
* [[PEE Moduł 1| Moduł 1 - Podstawowe prawa obwodów elektrycznych]]
 +
* [[PEE Moduł 2| Moduł 2 - Analiza obwodów w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym]]
 +
* [[PEE Moduł 3| Moduł 3 - Zagadnienie mocy w obwodzie RLC przy przebiegach sinusoidalnych]]
 +
* [[PEE Moduł 4| Moduł 4 - Metody analizy złożonych obwodów RLC w stanie ustalonym]]
 +
* [[PEE Moduł 5| Moduł 5 - Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi]]
 +
* [[PEE Moduł 6| Moduł 6 - Układy trójfazowe]]
 +
* [[PEE Moduł 7| Moduł 7 - Metoda równan różniczkowych w rozwiązaniu stanu nieustalonego w obwodach elektrycznych]]
 +
* [[PEE Moduł 8| Moduł 8 - Zastosowanie metody operatorowej Laplace'a w analizie stanów nieustalonych]]
 +
* [[PEE Moduł 9| Moduł 9 - Transmitancja operatorowa i charakterystyki częstotliwościowe obwodów]]
 +
* [[PEE Moduł 10| Moduł 10 - Czwórniki]]
 +
* [[PEE Moduł 11| Moduł 11 - Podstawy fizyczne działania elementów półprzewodnikowych]]
 +
* [[PEE Moduł 12| Moduł 12 - Podstawowe elementy półprzewodnikowe]]
 +
* [[PEE Moduł 13| Moduł 13 - Modele elementów półprzewodnikowych]]
 +
* [[PEE Moduł 14| Moduł 14 - Podstawowe topologie połączeń elementów półprzewodnikowych, stany pracy, punkt pracy]]
 +
 
 +
==Laboratorium==
 +
 
 +
*[[PEE Lab 1| Ćwiczenie 1 - Badanie stanów ustalonych w obwodach RLC]]
 +
*[[PEE Lab 2| Ćwiczenie 2 - Badanie stanów nieustalonych w obwodach RLC]]
 +
*[[PEE Lab 3| Ćwiczenie 3 - Badanie filtrów bikwadratowych i charakterystyk częstotliwościowych układów]]
  
=Literatura=
+
==Zadania==
  
*S. Osowski, K.Siwek, M. Śmiałek. ''Teoria obwodów'' OWP, 2006.
+
* [[PEE Zadania do samodzielengo rozwiązania| Przykłady zadań do samodzielnego rozwiązania]]
*S. Bolkowski. ''Teoria obwodów elektrycznych''. WNT, 1995.
+
* [[PEE Zadania z rozwiązaniami| Przykładowe zadania z rozwiązaniami]]
*K. Mikołajuk. ''Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych''. PWN, 1998.
+
* [[PEE Zadania egzaminacyjne| Zadania egzaminacyjne]]
*P. Kaźmierkowski, J. Matysik. ''Wstęp do elektroniki i energoelektroniki'' WNT, 2005.
 

Aktualna wersja na dzień 08:24, 11 gru 2006

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (15 godzin) + laboratorium (15 godzin)

Opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi prawami dotyczącymi obwodów elektrycznych i elektronicznych w stanie ustalonym i nieustalonym, jak również ze zjawiskami powstającymi w takich obwodach. Wprowadzone zostaną również podstawowe elementy elektroniczne (diody, tranzystory, tyrystory), fizyczne zasady ich działania, modele oraz podstawowe konfiguracje pracy.

Sylabus

Autor

 • Stanisław Osowski — Politechnika Warszawska
 • Krzysztof Siwek — Politechnika Warszawska
 • Tomasz Markiewicz — Politechnika Warszawska
 • Paweł Fabijański — Politechnika Warszawska

Wymagania wstępne

 • Fizyka
 • Matematyka

Zawartość

 • Podstawowe prawa obwodów elektrycznych
 • Metoda symboliczna liczb zespolonych analizy obwodów w stanie ustalonym
 • Zagadnienia mocy w obwodach RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym
 • Metody analizy złożonych obwodów RLC w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym
 • Analiza obwodów sprzężonych magnetycznie i zagadnienie rezonansu
 • Podstawowe pojęcia w obwodach trójfazowych
 • Stany nieustalone w obwodach
 • Transmitancja operatorowa obwodów
 • Charakterystyki częstotliwościowe obwodów
 • Czwórniki
 • Podstawy fizyczne działania elementów półprzewodnikowych: diody, tranzystory bipolarne, unipolarne, tyrystory
 • Modele elementów półprzewodnikowych
 • Podstawowe topologie połączeń elementów półprzewodnikowych: punkt pracy, stany pracy

Literatura

 • S. Osowski, K.Siwek, M. Śmiałek, Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006.
 • S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1995.
 • K. Mikołajuk, Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • M. Tadeusiewicz, Teoria obwodów cz. 1 i 2, Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2002.
 • P. Kaźmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2005
 • J. Baranowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne cz. I. Układy analogowe liniowe, WNT, Warszawa, 1998
 • P.E. Gray, C.L. Seatle, Podstawy elektroniki, PWN, Warszawa, 1976
 • J. Jaczewski, A. Opolski, J. Stolz, Podstawy elektroniki i energoelektroniki, WNT, Warszawa, 1981
 • W. Nowakowski, Układy impulsowe, WKiŁ, Warszawa, 1982
 • U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa, 1996
 • L.O. Chua, P.M. Lin, Komputerowa analiza układów elektronicznych, algorytmy i metody obliczeniowe, WNT, Warszawa, 1981
 • J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, t. I, II, III, WNT, Warszawa, 1995
 • S. Osowski, A. Toboła, Analiza i projektowanie komputerowe obwodów z zastosowaniem języków Matlab i PCNAP, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa, 1997
 • G. Temes, S.K. Mitra, Teoria i projektowanie filtrów, WNT, Warszawa, 1978

Moduły

Laboratorium

Zadania