Paradygmaty programowania/Test 1: Co to jest paradygmat programowania?

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Test 1

Programowanie imperatywne jest ściśle związane z budową sprzętu komputerowego o architekturze:

Dijkstry

Hoare'a

Turinga

von Neumanna

Abstrakcją komórek pamięci (w paradygmacie imperatywnym) są:

efekty uboczne podprogramów

pętle

podstawienia

zmienne

Dziedziczenie jest cechą charakterystyczną dla programowania:

funkcyjnego

imperatywnego

obiektowego

w logice

Obiekt to powiązanie danych z:

kontrolą temperatury procesora

mechanizmem obsługi przerwań

operacjami na tych danych

systemową obsługą wejścia-wyjścia

W programowaniu funkcyjnym nie występują:

pętle

wywołania rekurencyjne

składanie funkcji

tablice

Automatyczne dowodzenie twierdzeń (prostych...) jest możliwe w programowaniu:

funkcyjnym

imperatywnym

obiektowym

w logice

Język C++ reprezentuje paradygmat:

funkcyjny

imperatywny i obiektowy

logiczny

żaden z wymienionych

Pierwszym językiem obiektowym był język:

Ada

C++

Pascal

Simula 67

Czy optymalizacja kodu wykonywana przez kompilator może poprawić asymptotyczną złożoność obliczeniową programu?

nie, nigdy

tak, ale rzadko

tak, często tak jest

tak, jest tak praktycznie zawsze (po to jest optymalizacja)

Składnię języków programowania opisuje się za pomocą gramatyk:

regularnych

bezkontekstowych

kontekstowych

typu 0