Paradygmaty programowania/Test 15: Inne paradygmaty warte wspomnienia

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Test 15

Sekwencja poleceń zmieniających krok po kroku stan maszyny jest charakterystyczna dla paradygmatu:

funkcyjnego

imperatywnego

logicznego

obiektowego

Powiązanie danych z operacjami na nich w całość, stanowiącą odrębną jednostkę, jest charakterystyczne dla paradygmatu:

funkcyjnego

imperatywnego

logicznego

obiektowego

Składanie i obliczanie funkcji, bez stanu maszyny i bez efektów ubocznych, jest charakterystyczne dla paradygmatu:

funkcyjnego

imperatywnego

logicznego

obiektowego

Dowodzenie wpisanego celu w oparciu o podane przesłanki za pomocą rezolucji jest charakterystyczne dla paradygmatu:

funkcyjnego

imperatywnego

logicznego

obiektowego

Który element nie jest charakterystyczny dla programowania strukturalnego?

iteracja

sekwencja

skok

wybór

Przykładem programowania sterowanego przepływem danych nie jest:

arkusz kalkulacyjny

potok w systemie Unix

przetwarzanie kolejnych elementów tablicy w pętli for

wykonywanie instrukcji przez procesor w zależności od dostępności wyników poprzednich operacji, a nie tylko według ich oryginalnej kolejności

W programowaniu sterowanym zdarzeniami pojęcie zdarzenia raczej nie odnosi się do:

naciśnięcia klawisza

przerwania

rekurencyjnego wywołania funkcji

wstawienia nowego rekordu do bazy danych

Które pojęcie jest najogólniejsze?

programowanie rozproszone

programowanie równoległe

programowanie współbieżne

wymienione tu pojęcia są nieporównywalne

Który język nie zawiera żadnych wbudowanych mechanizmów obsługi współbieżności?

Ada

C++

Erlang

Java

Czy podobał Ci się wykład o paradygmatach programowania?

nie podobał mi się wcale

nie mam zdania, ale raczej mi się nie podobał

tak, podobał mi się

tak, bardzo mi się podobał