Paradygmaty programowania/Ćwiczenia 9: U podstaw programowania obiektowego — rachunek sigma

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1

Zdefiniować obiekt, który prowadzi do obliczeń nieskończonych. Powinien to być obiekt inny niż Zadanie 1. Zdefiniować obiekt, który prowadzi do obliczeń nieskończonych. Powinien to być obiekt inny niż podany w przykładzie.

Wskazówka:

Zadanie 2

Dlaczego ważne jest, by relacja spełniała własność Churcha-Rossera?

Wskazówka:

Zadanie 3*

Napisz interpreter (maszynę wirtualną) -rachunku. To jest zadanie nie tyle bardzo trudne, co mozolne...

Zadanie 4

Poniżej przdstawiona jest metodę translacji termów -rachunku do obiektów -rachunku. Przyjrzyj się jej zasadom i przetłumacz następujące -termy: .

  • Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle < \lambda(x)f > = [arg=\varsigma(x)x.arg, val=\varsigma(x)< f >\{x\leftarrow x.arg}]}

Zadanie 5

Napisz obiekt, który będzie się zachowywał podobnie jak komórka pamięci. Obiekt taki przechowuje pewną zawartość. Zawartość można zmieniać za pomocą metody ustaw i odczytywać za pomocą metody pobierz. Możesz wykorzystać fragmenty zapisane w konwencji -rachunku.

Zadanie 6

Rozbuduj obiekt z poprzedniego zadania o możliwość zrobienia kopii zapasowej zawartości (metoda kopiuj) i odtworzenia zawartości z owej kopii (metoda przywróć). Kopia zawartości może być przechowywana w dodatkowym polu kopia.

Zadanie 7*

Skostruuj obiekt działający dokładnie tak, jak w poprzednim zadaniu, ale nie używający do tego celu osobnego pola kopia.

Wskazówka:

Zadanie 8

Napisz obiekt punktzero, zawierający pola wspx i wspy oraz metody przesuńx i przesuńy. Intuicyjnie, początkowo obiekt ten odpowiada punktowi w środku układu współrzędnych. Wywołania metod przesuwają odpowiednią współrzędną o jeden.