Paradygmaty programowania/Ćwiczenia 5: Programowanie obiektowe — przegląd

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1

Co wypisuje poniższy program w języku C++? Odpowiedz, a potem skompiluj program i sprawdź... Uwaga: do poprawnego skompilowania programu potrzebne będzie dołączenie pliku nagłówkowego (#include <iostream>) i deklaracja przestrzeni nazw (using namespace std;).

   class A
   {
    public:
    virtual void f() { cout << ”A.f”; g(); }
    void g() { cout << ”A.g”; h(); }
    virtual void h() { cout << ”A.h”; }
   };
   
   class B: public A
   {
    public:
    virtual void f() { cout << ”B.f”; g(); }
    void g() { cout << ”B.g”; h(); }
    virtual void h() { cout << ”B.h”; }
   };
   
   void main()
   {
    A x = B();
    A* y = new B();
    x.f();
    y–>f();
   }
Wskazówka:

Zadanie 2

Jak zmieni się wynik programu z zadania 1, jeśli usuniemy deklarację virtual przy funkcji f w klasie A? Które deklaracje virtual można usunąć bez żadnej zmiany zachowania programu?

Wskazówka:

Zadanie 3

Wykorzystanie dynamicznego wiązania wywołań z metodami oznacza, że często będziemy odwoływali się do obiektów z klas pochodnych za pomocą zmiennej (wskaźnika) z klasy bazowej. Jakie są tego konsekwencje dla dealokacji pamięci w językach, w których jest ona jawna? Czy z alokacją jest podobnie?

Wskazówka:

Zadanie 4

Napisz program w Javie, dzięki któremu będzie można zobaczyć, czy i kiedy następuje wywołanie metody finalize. Powinien on dać się uruchomić w różnych wariantach, w których będzie potrzebował mniej lub więcej pamięci.

Zadanie 5

Przyjrzyj się dwom poniższym klasom. Czy taki układ to dobry pomysł?

   class Silnik {...};
   class Samochód : Silnik {...};
Wskazówka:

Zadanie 6

Popatrz teraz na takie dwie klasy i porównaj ten przykład z sytuacją z poprzedniego zadania.

   class Samochód {...};
   class Ciężarówka : Samochód {...};
Wskazówka: