Paradygmaty programowania/Ćwiczenia 4: Podprogramy

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1

Napisz program w dowolnym języku (niekoniecznie prawdziwym), który pokazywałby różnicę między (a) przekazywaniem parametrów przez wartość i wynik a (b) przekazywaniem przez referencję. Chodzi o to, by program wypisywał inny komunikat, jeśli zostanie uruchomiony przy założeniu (a), a inny przy (b).

Zadanie 2

Zaimplementuj jeden generator liczb pseudolosowych w „czystym” C, a drugi w C# lub Javie. Jak można wykorzystać charakterystyczne cechy tych języków?

Wskazówka:

Zadanie 3

Załóżmy, że mamy kompilator pewnego języka o składni takiej jak C, o którym nie wiemy, czy zmienne lokalne są statyczne, czy dynamiczne na stosie. Napisz program, który pozwoli to sprawdzić.

Wskazówka:

Zadanie 4

Napisz program w dowolnym języku, który pozwoli zaobserwować różnicę w szybkości przekazywania parametrów przez wartość i przez referencję. By zminimalizować wpływ obsługi wywołań na pomiar, przekazuj w obydwu przypadkach możliwie dużą tablicę.

Wskazówka:

Zadanie 5

Napisz program w języku, w którym można stosować parametry w „czystym” trybie wyjściowym, tzn. out, a nie in-out. Program ma wykazać, w którym momencie ów parametr jest wiązany z konkretną komórką pamięci — czy w chwili wywołania podprogramu, czy w chwili jego zakończenia, czy może jeszcze kiedy indziej.

Wskazówka:

Zadanie 6

Rozważmy następujący program w Adzie:

   function f(n: Integer) return Integer is
   
    function g(n: Integer) return Integer is
    begin
     if n <= 1 then return 1;
     else return n * f(n - 1);
     end if;
    end g;
    
   begin
    if n <= 1 then return 1;
    else return n * g(n - 1);
    end if;
   end f;

Jaka będzie największa długość łańcucha dynamicznego i statycznego, jeśli w wyrażeniu wywołano f(5)? Przedstaw schematycznie zawartość stosu w chwili, gdy zostanie wywołane f(1).

Zadanie 7

Jak należy zaimplementować instrukcję goto w języku, który pozwala na zagnieżdżanie podprogramów? Chodzi o sytuację, gdy goto powodowałoby „wyskoczenie” z podprogramu np. tak jak na rysunku poniżej (skok w obrębie podprogramu jest bezproblemowy, natomiast skok do wnętrza podprogramu stwarzałby niejasność co do wartości jego zmiennych lokalnych — więc go nie rozważamy).

   procedure P1
    
    procedure P2
    begin
    ...
    goto A;
    ...
    end P2;
   
   begin
   ...
   P2;
   ...
   A: ...
   ...
   end P1;

Zadanie 8

Podaj przykłady programów i sekwencji wywołań podprogramów, przy których długość łańcucha dynamicznego będzie mniejsza, równa i większa od długości łańcucha statycznego.

Zadanie 9

Co wypisuje poniższy program przy założeniu, że parametry przekazywane są przez wartość? Co, jeśli przez referencję? Co, jeśli przez wartość i wynik? Czy jest tu sytuacja, w której nie da się odpowiedzieć jednoznacznie bez ustalenia szczegółów implementacji?

   int a[] = {10, 20};
   int b = 0;
   
   void f(int x, int y, int z) {
    b = b+1;
    x = x+2;
    y = y+3;
    z = z+4;
    print(a[0], a[1], b, x, y, z);
   }
   
   void main() {
    f(a[b], b, b);
    print(a[0], a[1], b);
   }