Paradygmaty programowania/Ćwiczenia 2: Semantyka zmiennych

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1

Wymienić momenty, w których mogą następować wiązania różnych rodzajów.

Zadanie 2

Jakie zmienne w C++ są zawsze aliasowane?

Zadanie 3

Napisz funkcję, w której przydatna będzie „zmienna z historią”, czyli zmienna, której wartość nie znika pomiędzy wywołaniami funkcji. Jak powołać do życia taką zmienną w języku C (lub podobnym)?

Zadanie 4

Zapisz przykładową instrukcję podstawienia w paru znanych Ci językach. Określ, jakie wiązania wchodzą tu w grę. Kiedy następują? Czy są różnice pomiędzy językami? Zrób to samo dla przykładowego wywołania funkcji.

Zadanie 5

Podaj przykłady języków, które mają niejawną dealokację pamięci ze sterty.

Zadanie 6*

Obiekty w języku C++ mogą być dynamiczne na stosie lub na stercie. Czy w Javie jest tak samo? Jaki to ma związek z metodami polimorficznymi?

Wskazówka:

Zadanie 7

Jaki jest związek dynamicznego wiązania typu z niejawną alokacją zmiennych na stercie?

Zadanie 8

Na czym polega różnica między podtypem a typem pochodnym w Adzie?

Zadanie 9

Rozważmy program napisany w składni języka Ada. Jaka wartość zostanie wydrukowana przez Put, jeśli zakresy są ustalane statycznie? Jaka przy dynamicznym ustalaniu zakresów?

   procedure Main is
    X: Integer;
    procedure PrA is begin Put(X) end;
    procedure PrB is X: Integer; begin X := 1; PrA end;
    begin X := 2; PrB end;

Zadanie 10

Rozważmy poniższy program. Co zostanie wypisane, jeśli zakresy są ustalane statycznie? Co przy dynamicznym ustalaniu zakresów?

   int x = 2;
   int y = 1;
   
   void f() {
    x = x + 1;
    y = y + 2;
    print(x, y);
   }
   
   void g() {
    int x = 1;
    x = x + 2;
    y = y + 1;   
    print(x, y);
    f();   
   }
   
   void main() {
    g();
    f();
   }