Paradygmaty programowania/Ćwiczenia 14: Programowanie w logice w Prologu II: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 83: Linia 83:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">'''Wskazówka:''' <div class="mw-collapsible-content" style="display:none"> Tworzymy najpierw funktory do dzielenia i do złączania list. Sortowanie jest wówczas proste.
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">'''Wskazówka:''' <div class="mw-collapsible-content" style="display:none"> Tworzymy najpierw funktory do dzielenia i do złączania list. Sortowanie jest wówczas proste.


   ''podziel([], [], []).
   podziel([], [], []).
   podziel([X], [], [X]).
   podziel([X], [], [X]).
   podziel([X, Y | Z], [X | V], [Y | W]) :- podziel(Z, V, W).
   podziel([X, Y | Z], [X | V], [Y | W]) :- podziel(Z, V, W).
 
 
   złącz(X, [], X).
   złącz(X, [], X).
   złącz([], Y, Y).
   złącz([], Y, Y).
   złącz([X | A], [Y | B], [X | C]) :- X <  Y, złącz(A, [Y | B], C).
   złącz([X | A], [Y | B], [X | C]) :- X <  Y, złącz(A, [Y | B], C).
   złącz([X | A], [Y | B], [Y | C]) :- X >= Y, złącz([X | A], B, C).
   złącz([X | A], [Y | B], [Y | C]) :- X >= Y, złącz([X | A], B, C).
 
 
   sortujz([], []).
   sortujz([], []).
   sortujz([X], [X]).
   sortujz([X], [X]).
Linia 98: Linia 98:
     sortujz(D1, S1),
     sortujz(D1, S1),
     sortujz(D2, S2),
     sortujz(D2, S2),
     złącz(S1, S2, Y).''
     złącz(S1, S2, Y).


</div></div>
</div></div>
===Zadanie 8===
===Zadanie 8===
Dlaczego w rozwiązaniu poprzedniego zadania pierwszy parametr ostatniej klauzuli sortujz jest zapisany jako [X1, X2 | Xo]? Co by się stało, gdyby zamienić go (wraz z pierwszym parametrem podziel) po prostu na X? Jak zaradzić tej niedogodności?
Dlaczego w rozwiązaniu poprzedniego zadania pierwszy parametr ostatniej klauzuli sortujz jest zapisany jako [X1, X2 | Xo]? Co by się stało, gdyby zamienić go (wraz z pierwszym parametrem podziel) po prostu na X? Jak zaradzić tej niedogodności?

Wersja z 20:37, 25 wrz 2006

Zadanie 1

Rozważmy następujący program:

 p(X, Y) :- q(X, Y).
 p(X, Y) :- q(X, Z), p(Z, Y).
 q(a, b).
 q(b, a).

Jaki będzie rezultat po wpisaniu celu p(a, X)?

Wskazówka:

Zadanie 2

Rozważmy program:

 pocz(X, Y) :- p(X, Y).
 pocz(X, X) :- s(X).
 p(X, Y) :- sukces(1), q(X), sukces(2), r(Y).
 p(X, Y) :- s(X), r(Y).
 q(a).
 q(b).
 r(c).
 r(d).
 s(e).
 sukces(_).

Jaki będzie rezultat po wpisaniu celu pocz(X, Y)? Co się zmieni, gdy wywołanie sukces(1) zastąpimy odcięciem? Co, gdy zastąpimy sukces(2)?

Wskazówka:

Zadanie 3

Napisać program łączący listy. Czy można go użyć do wytworzenia wszystkich par list, które po złączeniu dają wskazaną listę? Sprawdź.

Wskazówka:

Zadanie 4

Napisać program wyliczający ostatni element listy.

Wskazówka:

Zadanie 5*

Napisać program sprawdzający, czy jedna lista jest permutacją drugiej.

Wskazówka:

Zadanie 6

Napisać (jak najprostszy) program sortujący listę liczb całkowitych.

Wskazówka:

Zadanie 7*

Napisać efektywny program sortujący listę liczb całkowitych „przez złączanie” (mergesort).

Wskazówka:

Zadanie 8

Dlaczego w rozwiązaniu poprzedniego zadania pierwszy parametr ostatniej klauzuli sortujz jest zapisany jako [X1, X2 | Xo]? Co by się stało, gdyby zamienić go (wraz z pierwszym parametrem podziel) po prostu na X? Jak zaradzić tej niedogodności?

Wskazówka: