Paradygmaty programowania/Ćwiczenia 12: Programowanie funkcyjne w Haskellu III: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 
Linia 70: Linia 70:
 
Co się stanie przy poniższych wywołaniach? Sprawdź...
 
Co się stanie przy poniższych wywołaniach? Sprawdź...
  
   ''getChar >>= return
+
   getChar >>= return
   return ’a’ >>= putChar''
+
   return ’a’ >>= putChar
  
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">'''Wskazówka:''' <div class="mw-collapsible-content" style="display:none"> Można powiedzieć, że return zamienia wartość typu a na IO a, zaś >>= — na odwrót.
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">'''Wskazówka:''' <div class="mw-collapsible-content" style="display:none"> Można powiedzieć, że return zamienia wartość typu a na IO a, zaś >>= — na odwrót.
 
</div></div>
 
</div></div>

Aktualna wersja na dzień 22:49, 23 wrz 2006

Zadanie 1

Napisać definicję leniwego operatora alternatywy na liczbach całkowitych, nie korzystając ze standardowego operatora ||.

Wskazówka:

Zadanie 2

Zapisać za pomocą wyrażeń z kwalifikatorem listę trójek pitagorejskich (czyli liczb naturalnych takich, że ) z ustalonego zakresu. Chodzi zatem o funkcję o sygnaturze:

 trójkipit :: Integer -> [(Integer, Integer, Integer)]

Dla danego n powinna ona stworzyć listę wszystkich trójek pitagorejskich, których elementy należą do przedziału [1...n].

Wskazówka:

Zadanie 3

Jak zmienić program z poprzedniego zadania, by nie wypisywał niepotrzebnie podobnych trójek, np. (3, 4, 5) i (4, 3, 5)?

Wskazówka:

Zadanie 4

Napisać funkcję lsilnia, która dla danego n ≥ 1 wygeneruje listę silni liczb od 1 do n. Przykładowo, wywołanie lsilnia 4 ma dać listę [1, 2, 6, 24]. Jak zrobić to efektywnie?

Wskazówka:

Zadanie 5*

Zdefiniować operator >> za pomocą >>=.

Wskazówka:

Zadanie 6

Co się stanie przy poniższych wywołaniach? Sprawdź...

 getChar >>= return
 return ’a’ >>= putChar
Wskazówka: