Paradygmaty programowania/Ćwiczenia 12: Programowanie funkcyjne w Haskellu III

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1

Napisać definicję leniwego operatora alternatywy na liczbach całkowitych, nie korzystając ze standardowego operatora ||.

Wskazówka:

Zadanie 2

Zapisać za pomocą wyrażeń z kwalifikatorem listę trójek pitagorejskich (czyli liczb naturalnych takich, że ) z ustalonego zakresu. Chodzi zatem o funkcję o sygnaturze:

 trójkipit :: Integer -> [(Integer, Integer, Integer)]

Dla danego n powinna ona stworzyć listę wszystkich trójek pitagorejskich, których elementy należą do przedziału [1...n].

Wskazówka:

Zadanie 3

Jak zmienić program z poprzedniego zadania, by nie wypisywał niepotrzebnie podobnych trójek, np. (3, 4, 5) i (4, 3, 5)?

Wskazówka:

Zadanie 4

Napisać funkcję lsilnia, która dla danego n ≥ 1 wygeneruje listę silni liczb od 1 do n. Przykładowo, wywołanie lsilnia 4 ma dać listę [1, 2, 6, 24]. Jak zrobić to efektywnie?

Wskazówka:

Zadanie 5*

Zdefiniować operator >> za pomocą >>=.

Wskazówka:

Zadanie 6

Co się stanie przy poniższych wywołaniach? Sprawdź...

 getChar >>= return
 return ’a’ >>= putChar
Wskazówka: