Paradygmaty programowania/Ćwiczenia 11: Programowanie funkcyjne w Haskellu II

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 1

Zdefiniować odejmowanie dla typu Nat w dwóch wariantach: zupełnym i częściowym. W pierwszym odjęcie większej liczby od mniejszej ma dawać zero. W drugim wartość taka ma być niezdefiniowana. Co się stanie, jeśli spróbujemy jednak odjąć większą liczbę od mniejszej?

Wskazówka:

Zadanie 2

Zdefiniować silnię jako stosowną aplikację funkcji rekdef.

Wskazówka:

Zadanie 3*

Poniższa funkcja ma sprawdzać, czy podana lista jest pusta. Dlaczego definicja ta jest niepoprawna?

 pusta1 :: [a] -> Bool
 pusta1 x = (x == [])
Wskazówka:

Zadanie 4

Rozważmy zatem inny wariant sprawdzania pustości listy. Wykorzystajmy funkcję, która wylicza długość listy:

 pusta2 :: [a] -> Bool
 pusta2 x = (dl x == 0)

Ta definicja jest poprawna, ma jednak poważną wadę. Jaką? Jak ją wyeliminować, tzn. jak napisać dobrą funkcję sprawdzającą pustość listy?

Wskazówka:

Zadanie 5

Napisać funkcję, która zwraca ostatni element niepustej listy. Funkcja powinna działać dla list dowolnego typu, bez jakichkolwiek dodatkowych założeń.

Wskazówka:

Zadanie 6

Zdefiniować funkcję połącz, która połączy listę list w jedną listę. Przykładowo, połącz [[1, 2], [3, 4, 5], [6]] ma dać wynik [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Wskazówka:

Zadanie 7

Przy funkcji połącz zdefiniowanej tak jak w poprzednim zadaniu, które wywołania są poprawne?

  • połącz [[[]]]
  • połącz [[1, 2], [], [3]]
  • połącz [[[1, 2]], [], [[3]]]
  • połącz [[[1, 2]], [[]], [[3]]]
  • połącz [[], [[]], [[[]]]]
  • połącz [[1], [[2]], [[[3]]]]
Wskazówka: