Paradygmaty programowania

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Kurs omawia cztery najistotniejsze paradygmaty pojawiające się we współczesnym programowaniu: programowanie imperatywne, obiektowe, funkcyjne i programowanie w logice. Skrótowo wspomniane są również inne paradygmaty. Kurs pozwala spojrzeć szerzej na programowanie, a w szczególności pogłębić znajomość języków programowania i zrozumieć podstawowe zagadnienia implementacyjne.

Sylabus

Autor

 • Małgorzata Moczurad - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki,
 • Włodzimierz Moczurad - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki,

Wymagania wstępne

 • Logika i teoria mnogości
 • Wstęp do programowania
 • Algorytmy i struktury danych

Zawartość

 • Pojęcia ogólne
  • Opis składni i semantyki języków programowania
  • Typy
  • Przekazywanie parametrów do podprogramów
  • Abstrakcyjne typy danych
  • Przeciążanie operatorów i podprogramów
  • Polimorfizm
 • Programowanie imperatywne
  • Zmienne
  • Struktura blokowa
  • Wiązanie statyczne i dynamiczne
  • Organizacja wywołań podprogramów
  • Przydział pamięci na stosie i na stercie
  • Przykłady z języków Ada, C, Pascal
 • Programowanie obiektowe
  • Klasy jako abstrakcyjne typy danych
  • Dziedziczenie
  • Późne (dynamiczne) wiązanie wywołań
  • Polimorfizm
  • Szablony i klasy rodzajowe
  • Przykłady z języków C++, Java, C#, Ada 95, Smalltalk
 • Programowanie funkcyjne
  • Funkcje jako model programowania
  • Rachunek lambda
  • Dopasowywanie wzorca
  • Nadawanie typów
  • Rekursja
  • Leniwa ewaluacja
  • Funkcje wyższego rzędu
  • Przykłady z języków Lisp, Scheme, ML, Haskell
 • Programowanie w logice
  • Rachunek predykatów w Prologu
  • Rezolucja
  • Listy

Literatura

 1. Robert Sebesta: Concepts of Programming Languages. Addison Wesley, 2005
 2. Peter Van Roy, Seif Haridi: Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming. MIT Press, 2004
 3. Ken Arnold, James Gosling: The Java Programming Language. Addison Wesley, 2005 / Java. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999
 4. Richard Bird: Introduction to Functional Programming using Haskell. Prentice Hall, 1988
 5. Małgorzata Moczurad: Wybrane zagadnienia z teorii rekursji. Wydawnictwo UJ, 2002
 6. Martin Abadi, Luca Cardelli: A Theory of Objects. Springer, 1996.
 7. John Reynolds: Theories of Programming Languages. Cambridge University Press, 1998
 8. Feliks Kluźniak, Stanisław Szpakowicz: Prolog. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983
 9. Ulf Nilsson, Jan Małuszyński: Logic, Programming and Prolog. John Wiley & Sons, 1995

Moduły

 1. Co to jest paradygmat programowania? (ćwiczenia) (test)
 2. Semantyka zmiennych (ćwiczenia) (test)
 3. Typy, typy abstrakcyjne (ćwiczenia) (test)
 4. Podprogramy (ćwiczenia) (test)
 5. Programowanie obiektowe — przegląd (ćwiczenia) (test)
 6. Programowanie funkcyjne — przegląd (ćwiczenia) (test)
 7. Programowanie w logice — przegląd (ćwiczenia) (test)
 8. U podstaw programowania funkcyjnego — rachunek lambda (ćwiczenia) (test)
 9. U podstaw programowania obiektowego — rachunek sigma (ćwiczenia) (test)
 10. Programowanie funkcyjne w Haskellu I (ćwiczenia) (test)
 11. Programowanie funkcyjne w Haskellu II (ćwiczenia) (test)
 12. Programowanie funkcyjne w Haskellu III (ćwiczenia) (test)
 13. Programowanie w logice w Prologu I (ćwiczenia) (test)
 14. Programowanie w logice w Prologu II (ćwiczenia) (test)
 15. Inne paradygmaty warte wspomnienia (ćwiczenia) (test)