PO Wyjątki c.d. - ćwiczenia

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 20:08, 27 wrz 2020 autorstwa Luki (dyskusja | edycje) (→‎Zadanie 6)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

<<< Powrót do przedmiotu Programowanie obiektowe

<<< Powrót do wykładu Wyjątki c.d.

Zadanie 1

Zmodyfikuj klasę ZwalnianieZasobów2, aby zwalnianie odbywało się w bloku finally. Sprawdź, czy rzeczywiście zasób jest zwalniany nawet jak blok try jest opuszczany przy pomocy instrukcji return, break i continue.

Rozwiązanie

Zadanie 2

Podczas rezerwowania i zwalniania zasobów zazwyczaj też może wystąpić wyjątek. Użyj pokazanej poniżej klasy Zasób4 i zmodyfikuj swoje rozwiązanie poprzedniego zadania tak, aby zawsze oba zasoby były zwalniane. Zadbaj, żeby nie dochodziło do zaginięcia żadnych wyjątków. Możesz założyć, że wykonanie operacji zwolnij() na zamkniętym zasobie jest dozwolone.

class InnyMożliwyWyjątek extends Exception {}
class JeszczeInnyMożliwyWyjątek extends Exception {}

class Zasób4 {
  Zasób4(int i) {
    //...
  }
  void zarezerwuj() throws IOException {}
  void używaj() throws IOException {}
  void innaNiebezpiecznaOperacja() throws InnyMożliwyWyjątek, JeszczeInnyMożliwyWyjątek {}
  void zwolnij() throws IOException {}
}

Rozwiązanie

Zadanie 3

Sprawdź, czy finally jest wykonywane pomimo wystąpienia wyjątku w bloku catch z tej samej instrukcji?

Rozwiązanie

Zadanie 4

Napisz klasę, której konstruktor zgłasza wyjątek. W metodzie main() utwórz egzemplarz tej klasy i obsłuż wyjątek.

Rozwiązanie

Zadanie 5

Sprawdź, czy konstruktor podklasy nie może obsłużyć wyjątków zgłaszanych przez konstruktor nadklasy. Napisz przykładowy kod pokazujący, że konstruktor nadklasy jest wykonywany wcześniej niż wskazuje na to umiejscowienie słowa super w konstruktorze podklasy.

Rozwiązanie (część 1)

Rozwiązanie (część 2)

Zadanie 6

Zmodyfikuj definicje wyjątków w przykładzie z PerpetuumMobile tak, aby metoda jedź() mogła zgłaszać wyjątek ŁamiePrawaFizyki

Rozwiązanie