PO Wyjątki - ćwiczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 264: Linia 264:
 
   //void test() throws WyjB {}
 
   //void test() throws WyjB {}
 
   //void test() throws WyjA, WyjB {}
 
   //void test() throws WyjA, WyjB {}
   //void test() throws Exceptions {}
+
   //void test() throws Exception {}
 
  }
 
  }
 
</div>
 
</div>
 
</div>}}
 
</div>}}

Wersja z 13:12, 16 kwi 2014

<<< Powrót do przedmiotu Programowanie obiektowe

<<< Powrót do wykładu Wyjątki

Zadanie 1

Napisz metodę, która jako parametr będzie przyjmowała napis i wypisywała na standardowe wyjście jego długość.

 1. Przekaż do tej metody null i zobacz, jaki wyjątek został zgłoszony.
 2. Otocz wywołanie metody blokiem try-catch, przechwyć ten wyjątek i wypisz na standardowe wyjście ślad stosu wywołań z chwili zgłoszenia wyjątku.
 3. Bezpośrednio po wypisaniu jego śladu zgłoś obsługiwany wyjątek ponownie.
 4. Czy ślady stosu wypisane przez ciebie w bloku catch i przez maszynę wirtualną w chwili przerwania programu są takie same?
 5. Przed zgłoszeniem ponownie obsługiwanego wyjątku wykonaj na nim metodę fillInStackTrace().
 6. Zamiast zgłaszać ponownie obsługiwany wyjątek, zgłoś nowy wyjątek klasy Exception. Zauważ, że wymaga to pewnej dodatkowej zmiany w kodzie.
 7. Dołącz obsługiwany wyjątek do nowo tworzonego wyjątku Exception jako przyczynę jego powstania.

Rozwiązanie (część 1)

{{{3}}}

Rozwiązanie (część 2)

{{{3}}}

Rozwiązanie (część 3)

{{{3}}}

Rozwiązanie (część 4)

{{{3}}}

Rozwiązanie (część 5)

{{{3}}}

Rozwiązanie (część 6)

{{{3}}}

Rozwiązanie (część 7)

{{{3}}}

Zadanie 2

Napisz trzy nowe wyjątki oraz metodę, która za każdym wywołanie będzie losowo zgłaszała jeden z nich.

 1. Otocz wywołanie tej metody instrukcją try-catch zawierającą po jednym bloku catch dla każdego z wyjątków. Niech każdy blok catch wypisuje, który wyjątek złapała.
 2. Sprawdź, co się stanie, jeżeli zmienisz kod metody tak, żeby przestała zgłaszać jeden z wyjątków, ale nadal będzie on wymieniony w klauzuli throws nagłówka metody. Czy metody wywołujące napisaną przez ciebie metodę, ale nie obsługujące tego wyjątku będą musiały nadal go wymieniać w swoich nagłówkach?

Rozwiązanie (część 1)

{{{3}}}

Rozwiązanie (część 2)

{{{3}}}

Zadanie 3

Napisz program sprawdzający, czy wyjątki zgłoszone w blokach catch mogą być obsłużone przez ten sam blok lub jeden z pozostałych bloków tej samej instrukcji try-catch.

Rozwiązanie

{{{3}}}

Zadanie 4

W poniższym przykładzie w bloku try jest pięć instrukcji. Każda z nich może zgłosić taki sam wyjątek. Zaproponuj rozwiązanie, które w kodzie obsługi wyjątku pozwoli sprawdzić, w której instrukcji on wystąpił.

public class Zad4 {
 void możeZgłosićWyjątek() throws Exception {
  if (new java.util.Random().nextInt(5) == 0)
   throw new Exception();
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  Zad4 z = new Zad4();
  try {
   z.możeZgłosićWyjątek();
   z.możeZgłosićWyjątek();
   z.możeZgłosićWyjątek();
   z.możeZgłosićWyjątek();
   z.możeZgłosićWyjątek();
  } catch (Exception e) {
   //jakiś kod obsługi
  }
 }
}

Rozwiązanie

{{{3}}}

Zadanie 5

Czy deklaracja wyjątków należy do sygnatury metody? Przygotuj przykład, który to rozstrzyga.

Rozwiązanie

{{{3}}}