PO Graficzny interfejs użytkownika - ćwiczenia

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

<<< Powrót do przedmiotu Programowanie obiektowe

<<< Powrót do wykładu Graficzny interfejs użytkownika

Zadanie 1

W klasie WitajŚwiecie umieść w oknie głównym drugą etykietę z tekstem. Użyj w tym celu bezparametrowej metody add(). Czemu obie etykiety nie są widoczne?

Podgląd działającego rozwiązania
Archiwum JAR Applet
Żeby uruchomić przykład Po_GUI_Zad1.jar ściągnij najpierw archiwum jar na swój komputer (możesz to zrobić klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy i wybierając "Zapisz jako...") i uruchom jak zwykły program. <applet code="applet.Zad1Applet" archive="images/d/db/PO_GUI_Applety.jar" width="300" height="120"></applet>

Rozwiązanie kod

{{{3}}}

Rozwiązanie wyjaśnienie

{{{3}}}

Zadanie 2

Zmodyfikuj klasę GridLayoutTest, tak aby to trzecia (tam gdzie jest przycisk P3), a nie szósta pozycja w siatce była pusta.

Podgląd działającego rozwiązania
Archiwum JAR Applet
Żeby uruchomić przykład Po_GUI_Zad2.jar ściągnij najpierw archiwum jar na swój komputer (możesz to zrobić klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy i wybierając "Zapisz jako...") i uruchom jak zwykły program. <applet code="applet.Zad2Applet" archive="images/d/db/PO_GUI_Applety.jar" width="300" height="120"></applet>

Rozwiązanie kod

{{{3}}}

Zadanie 3

Wyświetl okno o rozmiarach 300 na 150, zawierające na górze pięć przycisków: P1, P2, P3, P4 i Bardzo długi przycisk rozmieszczonych przez GridLayout o dwóch wierszach i trzech kolumnach, a na dole takie same pięć przycisków rozmieszczonych przy pomocy FlowLayout. Grupy przycisków powinny być rozmieszczone na oknie przez BorderLayout. Sprawdź, czy wszystkie przyciski mieszczą się w oknie o tych rozmiarach.

Podgląd działającego rozwiązania
Archiwum JAR Applet
Żeby uruchomić przykład Po_GUI_Zad3.jar ściągnij najpierw archiwum jar na swój komputer (możesz to zrobić klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy i wybierając "Zapisz jako...") i uruchom jak zwykły program. <applet code="applet.Zad3Applet" archive="images/d/db/PO_GUI_Applety.jar" width="300" height="120"></applet>

Rozwiązanie kod

{{{3}}}

Zadanie 4

Używając BoxLayout i obiektów klasy Box przygotuj program wyświetlający 5 przycisków rozmieszczonych w dwóch kolumnach (w pierwszej trzy w drugiej dwa). Niech w każdej kolumnie przyciski będą wyśrodkowane. Porównaj efekt z przykładem GridLayoutTest.

Podgląd działającego rozwiązania
Archiwum JAR Applet
Żeby uruchomić przykład Po_GUI_Zad4.jar ściągnij najpierw archiwum jar na swój komputer (możesz to zrobić klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy i wybierając "Zapisz jako...") i uruchom jak zwykły program. <applet code="applet.Zad4Applet" archive="images/d/db/PO_GUI_Applety.jar" width="300" height="120"></applet>

Wskazówka 1

{{{3}}}

Wskazówka 2

{{{3}}}

Rozwiązanie kod

{{{3}}}

Zadanie 5

Przygotuj program wyświetlający przycisk, który po najechaniu na niego myszką zmienia położenie. Do zmiany położenia użyj CardLayout.

Podgląd działającego rozwiązania
Archiwum JAR Applet
Żeby uruchomić przykład Po_GUI_Zad5.jar ściągnij najpierw archiwum jar na swój komputer (możesz to zrobić klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy i wybierając "Zapisz jako...") i uruchom jak zwykły program. <applet code="applet.Zad5Applet" archive="images/d/db/PO_GUI_Applety.jar" width="300" height="120"></applet>

Wskazówka 1

{{{3}}}

Wskazówka 2

{{{3}}}

Rozwiązanie kod

{{{3}}}

Zadanie 6

Rozszerz klasę Dodawanie o możliwość zmiany działania na mnożenie. Niech wybór działania będzie możliwy przy pomocy przycisku combo (JComboBox). Niech wynik będzie obliczany zarówno gdy zostanie zaakceptowana wartość z któregoś z pól, oraz gdy zostanie zmienione działanie. Niech zawartość pól tekstowych będzie wyśrodkowana do prawej.

Podgląd działającego rozwiązania
Archiwum JAR Applet
Żeby uruchomić przykład Po_GUI_Zad6.jar ściągnij najpierw archiwum jar na swój komputer (możesz to zrobić klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy i wybierając "Zapisz jako...") i uruchom jak zwykły program. <applet code="applet.Zad6Applet" archive="images/d/db/PO_GUI_Applety.jar" width="300" height="120"></applet>

Rozwiązanie kod

{{{3}}}

Zadanie 7

Komponenty Swing wyświetlające tekst obsługują formatowanie HTML. Korzystając z tego udogodnienia, stwórz prostą aplikację wyświetlającą stronę HTML znajdującą się pod zadanym adresem URL. Do wyświetlania strony użyj obiektu JEditorPane. Do odczytywania strony użyj obiektu java.net.URL.

Podgląd działającego rozwiązania
Archiwum JAR Applet
Żeby uruchomić przykład Po_GUI_Zad7.jar ściągnij najpierw archiwum jar na swój komputer (możesz to zrobić klikając na odnośniku prawym klawiszem myszy i wybierając "Zapisz jako...") i uruchom jak zwykły program. <applet code="applet.Zad7Applet" archive="images/d/db/PO_GUI_Applety.jar" width="500" height="380"></applet>

Wskazówka 1

{{{3}}}

Rozwiązanie kod

{{{3}}}