PEE Lab 1

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 09:45, 26 paź 2006 autorstwa Ksiwek (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenie Nr 1: Badanie stanów ustalonych w obwodach RLC

Ćwiczenie jest ćwiczeniem wirtualnym. Student wykonuje pełny program badań przez Internet, wykorzystując opracowane do tego celu programy interakcyjne umieszczone poniżej.


Badanie obwodu jednofazowego

Schemat ogólny obwodu użytego w badaniach zaimplementowany w programie przedstawiony jest na rys. 1.


<applet code="moce_demo.class" archive="images/a/a9/PEE_M3_moce.jar" width="600" height="580"></applet>


Rys. 1 Strona czołowa programu do badania obwodów jednofazowych


Program badań

1. Badanie rozpływu prądów, rozkładu napięć i mocy elementów w obwodzie jednofazowym RLC o strukturze

 • szeregowej (odłączyć elementy: , i )
 • równoległej (odłączyć elementy: , i )
 • mieszanej (szeregowo-równoległej - różne konfiguracje elementów)

Odpowiednią strukturę badanego obwodu uzyskuje się zwierając bądź rozwierając odpowiednie elementy RLC. Badania przeprowadzić dla co najmniej 3 obwodów o różnych strukturach i wartościach wymuszenia i elementów.


2. W każdym połączeniu dobrać elementy obwodu w taki sposób, aby wpływ poszczególnych impedancji na rozwiązanie był w miarę zrównoważony (np. Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle R=10Ω} , Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle wL=10Ω} , Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \frac{1}{wC}=8 Ω} ). Program umożliwia również zmianę częstotliwości (pulsacji) źródła zasilającego. W momencie startu programu częstotliwość zasilania wynosi co odpowiada pulsacji .


3. Dobrać tak wartości indukcyjności oraz pojemności , aby przy założonej częstotliwości zasilania uzyskać rezonans

 • napięć (w obwodzie szeregowym RLC odpowiada to warunkowi )
 • prądów (w obwodzie równoległym RLC odpowiada to warunkowi )


4. Sprawdzić bilanse mocy dla każdego przypadku.


5. Sporządzić wykresy wektorowe dla każdego przypadku.
Badanie obwodu trójfazowego

Na rys. 2 przedstawiono widok ogólny strony czołowej programu do badania obwodów trójfazowych.


<applet code="dyplom.Applet1.class" archive="images/6/64/Dyplom.jar" width="640" height="480"></applet>


Rys. 2 Strona czołowa programu do badania obwodów trójfazowych


Program badań

1. Badanie rozpływu prądów, rozkładu napięć i mocy w obwodzie trójfazowym RLC z odbiornikiem połączonym w

 • gwiazdę
 • trójkąt

przy wymuszeniu trójfazowym połączonym w

 • gwiazdę
 • trójkąt


2. W badaniu uwzględnić różne wartości elementów odbiornika

 • układ symetryczny
 • układ niesymetryczny
 • układ gwiazdowy trój i czteroprzewodowy

rozpatrzyć przerwę w jednej fazie odbiornika a przy połączeniu gwiazdowym bez przewodu zerowego oraz zwarcie elementów jednej fazy.


3. Zbudować wykresy wektorowe prądów i napięć dla badanych układów.


4. Sprawdzić bilans mocy w obwodzie dla każdego badanego przypadku.
Problemy do dyskusji

 1. Przedyskutować warunek rezonansu w obwodzie szeregowym RLC. Czy rezystancja w tym obwodzie ma wpływ na wystąpienie rezonansu.
 2. Przedyskutować warunek rezonansu w obwodzie równoległym RLC. Czy rezystancja w tym obwodzie ma wpływ na wystąpienie rezonansu.
 3. Narysować wykres wektorowy obwodów szeregowego i równoległego RLC dla częstotliwości zasilania równej częstotliwości rezonansowej, mniejszej i większej od rezonansowej.
 4. Przedyskutować wpływ impedancji przewodu zerowego w układzie gwiazdowym na napięcia fazowe odbiornika.
 5. Narysować wykres wektorowy dla odbiornika trójfazowego trójkątnego o wartościach impedancji , i przy spełnieniu warunku .
 6. Rozpatrzyć przypadek przerwy w fazie odbiornika w połączeniu gwiazdowym bez przewodu zerowego. Porównać go z układem jednofazowym z dwoma źródłami.
Literatura dodatkowa

 • S. Osowski, K.Siwek, M. Śmiałek, Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006.
 • S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1995.
 • K. Mikołajuk, Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.