Miejsce do testów i prób

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dodanie obrazka... Come logo.gif

matematyka

dodawanie flasha (potrzebne rozszerzenie http://meta.wikimedia.org/wiki/Flash) <flash>file=Demoflash.swf</flash>

Template:testowy

A little thank you...
for hey.
hugs, ho


A little thank you...
for hey.
hugs,
<flash>file=Flash_level1.swf</flash>


latex

W poniższych dwóch pierwszych rozdziałach testowych (pliki źródłowe: \lstux!WIKIwyklad01.tex! i \lstux!WIKIcwiczenia01.tex!) zobaczymy, jak konwerter (wymiennie nazywany parserem) \LaTeX{} do Wiki radzi sobie z prostym dokumentem. Informacje o tym, jakich poleceń \LaTeX'a możemy używać dla wygodnej współpracy z parserem, znajdują się w rozdziale \link{sec:podstawy}{Podstawy pisania dokumentów w \LaTeX'u dla OSIŁKA} (plik źródłowy \lstux!WIKIwyklad02.tex!).


Przykładowy wykład

Definicja Trójkąt prostokątny

Trójkątem prostokątnym nazywamy taki trójkąt, który ma przynajmniej jeden kątprosty.

Twierdzenie Pitagoras

W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych , i przeciwprostokątnej {\em zawsze} zachodzi {} ale nie zawsze musi zachodzić równość (\ref{eq:wujek}).

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \label{eq:wujek} a^2 + b^2 = 10 }

\rysunek{WIKItrojkat.png}{Ilustracja twierdzenia Pitagorasa.}

\begin{proof} Prosty dowód twierdzenia Pitagorasa może być {\em czysto geometryczny}, dlatego pomijamy go, w zamian przedstawiając działający aplet:

\applet{WIKIpitagoras.jar}{Dowód twierdzenia Pitagorasa.}

Dodatkowo, skądinąd wiadomo, że twierdzenie jest prawdziwe, co kończy dowód. \end{proof}

W \link{thm:pitagoras}{twierdzeniu Pitagorasa} widać, jak można wykorzystać definicję \ref{dfn:kat_prosty} do tego, by sformułować je bez potrzeby stosowania slajdów w \href{http://www.microsoft.com}{PowerPoincie}.


Stwierdzenie

Nie każdy trójkąt jest prosty.

\flash{WIKIvideo.swf}{Przegląd możliwych trójkątów}

Wniosek

Są trójkąty o bokach długości , , , dla których .
Uwaga
To nie jest cała prawda o trójkątach! Dodatkowo, wiemy, że:
 • w każdym trójkącie o bokach , , zachodzi:
  {}
 • suma kątów w trójkącie jest większa od 90 stopni
 • itd.

Ciekawa może być w tym kontekście następująca nierówność:

Fakt

Dla ,

{}

Wynika to wprost z poniższego lematu:

\begin{lem} Dla , {} \end{lem}

A teraz pora na przykład.

\begin{example}[Jak to działa] Można pliczyć na kalkulatorze, że rzeczywiście \[ 3^2 + 4^2 = 5^2. \] \end{example}


Równania


\begin{align} a + b &= c\\ c + d + e &= f \end{align}

\begin{equation*} a + b = c \end{equation*}

\begin{align*} a + b &= c\\ c + d + e &= f \end{align*}


Hiperłącza

\label{sec:hiper}

Na zewnątrz:

http://www.mimuw.edu.pl]]

Wydział Matematyki[http://www.mimuw.edu.pl

 • do definicji, twierdzeń, itp.:
  W \link{thm
  pitagoras}{twierdzeniu Pitagorasa} widać, jak można wykorzystać
  \link{dfn
  kat_prosty}{definicję kąta prostego} do tego, by sformułować je bez potrzeby
  stosowania slajdów.
 • do programów: zobacz kod źródłowy programu \link{code:hello}{Hello World w
  C}

Do innych wykładów na Osiłku:

Podstawowy \LaTeX

Wyliczenia:

 1. pierwszy
 2. drugi
 3. trzeci

Wypunktowania:

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci

Listy:

\begin{description} \item[raz] pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy \item[dwa] drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi \item[dwa i pół] trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzecitrzeci \end{description}

Proste tabele:

\begin{tabular}{c|cc} \hline\\ Procesor & MFLOPs & Cena\\ \hline\\ Pentium 4 & 2000 & 200\\ Z80 & 0.0002 & 200\\ \hline \end{tabular}

Obsługa cudzysłowów

,,Hello!, ``cytat, dziwny cytat.

Wstawki w gołym Wikitekście

W tekście źródłowym poniżej znajduje się wstawka w wikitekście:


Możemy pisać wstawki w gołymi Wikitekście

image.png

...stosując dowolne znaczniki Wikitekstu.


Nie widzimy jej na wydruku, ale powinniśmy widzieć w Wikitekście wyprodukowanym przez konwerter!

Podobnie możemy zamieszczać krótkie fragmenty gołego wikitekstu: Pan Tadeusz. Znów widoczne to jest tylko na Wiki.

Teksty do pominięcia w Wikitekście

To zdanie będzie na Wiki. To będzie na Wiki.

Slajdy

Sjaldy

Applety Java

Strona z appletem

Strona z filmem Flash

Demo