Miejsce do testów i prób: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 16: Linia 16:


==latex==
==latex==
<latex>
\documentclass{article}


% używane pakiety polonizujące
W poniższych dwóch pierwszych rozdziałach testowych (pliki źródłowe:
\lstux!WIKIwyklad01.tex! i \lstux!WIKIcwiczenia01.tex!)  zobaczymy, jak
konwerter (wymiennie nazywany parserem) \LaTeX{} do Wiki radzi sobie z prostym
dokumentem. Informacje o tym, jakich poleceń \LaTeX'a możemy używać dla wygodnej
współpracy z parserem, znajdują się w rozdziale&nbsp;\link{sec:podstawy}{Podstawy
pisania dokumentów w \LaTeX'u dla OSIŁKA} (plik źródłowy
\lstux!WIKIwyklad02.tex!).


\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}


\title{Tytuł Twojej pracy}
=Przykładowy wykład=
\author{Twoje imię i nazwisko}
\date{\today}


\begin{document}
{{definicja|Trójkąt prostokątny|dfn:kat_prosty|'''Trójkątem prostokątnym''' nazywamy taki trójkąt, który ma przynajmniej jeden kątprosty.
}}
{{twierdzenie|Pitagoras|thm:pitagoras|
W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych <math>a</math>, <math>b</math> i przeciwprostokątnej <math>c</math>
{\em zawsze} zachodzi
{<math>a^2+b^2 = c^2,
</math>}
ale nie zawsze musi zachodzić równość&nbsp;(\ref{eq:wujek}).
}}
<math>\label{eq:wujek}
a^2 + b^2 = 10
</math>
\rysunek{WIKItrojkat.png}{Ilustracja twierdzenia Pitagorasa.}


\maketitle
\begin{proof}
Prosty dowód twierdzenia Pitagorasa może być {\em czysto geometryczny}, dlatego
pomijamy go, w zamian przedstawiając działający aplet:


\section{Zaczynamy}
\applet{WIKIpitagoras.jar}{Dowód twierdzenia Pitagorasa.}


Małe jest piękne.
Dodatkowo, skądinąd wiadomo, że twierdzenie jest prawdziwe, co kończy dowód.
\end{proof}


\section{Kończymy}
W \link{thm:pitagoras}{twierdzeniu Pitagorasa} widać, jak można wykorzystać
definicję&nbsp;\ref{dfn:kat_prosty} do tego, by sformułować je bez potrzeby
stosowania slajdów w \href{http://www.microsoft.com}{PowerPoincie}.


Piękne nie musi być małe.


\tableofcontents
{{stwierdzenie|||Nie każdy trójkąt jest prosty.
}}
\flash{WIKIvideo.swf}{Przegląd możliwych trójkątów}


\end{document}
{{wniosek|||Są trójkąty o bokach długości <math>a</math>, <math>b</math>, <math>c</math>, dla których <math>a^2 + b^2 \neq c^2</math>.
</latex>
}}
{{uwaga|||To nie jest cała prawda o trójkątach! Dodatkowo, wiemy, że:
*w każdym trójkącie o bokach <math>a</math>, <math>b</math>, <math>c</math> zachodzi:
*;{<math>a+b \geq c
</math>}
*;
*suma kątów w trójkącie jest większa od 90 stopni
*;
*itd.
*;
 
}}
Ciekawa może być w tym kontekście następująca nierówność:
 
{{fakt|||Dla <math>a,b>0</math>,
{<math></math>}
}}
 
Wynika to wprost z poniższego lematu:
 
\begin{lem}
Dla <math>a,b>0</math>,
{<math></math>}
\end{lem}
 
A teraz pora na przykład.
 
\begin{example}[Jak to działa]
Można pliczyć na kalkulatorze, że rzeczywiście
\[
3^2 + 4^2 = 5^2.
\]
\end{example}
 
 
==Równania==
 
<math>a + b = c
</math>
\begin{align}
a + b &= c\\
c + d + e &= f
\end{align}
 
\begin{equation*}
a + b = c
\end{equation*}
 
\begin{align*}
a + b &= c\\
c + d + e &= f
\end{align*}
 
 
==Hiperłącza==
\label{sec:hiper}
 
Na zewnątrz:
 
[[http://www.mimuw.edu.pl]]
 
[Wydział Matematyki[http://www.mimuw.edu.pl]]
 
*;
*do definicji, twierdzeń, itp.:
*;
*;W \link{thm:pitagoras}{twierdzeniu Pitagorasa} widać, jak można wykorzystać
*;\link{dfn:kat_prosty}{definicję kąta prostego} do tego, by sformułować je bez potrzeby
*;stosowania slajdów.
*;
*do programów: zobacz kod źródłowy programu \link{code:hello}{Hello World w
*;C}
*;
 
Do innych wykładów na Osiłku:
 
 
==Podstawowy \LaTeX==
 
Wyliczenia:
#pierwszy
#drugi
#trzeci
 
Wypunktowania:
 
*pierwszy
*drugi
*trzeci
 
Listy:
 
\begin{description}
\item[raz] pierwszy  pierwszy  pierwszy  pierwszy  pierwszy  pierwszy  pierwszy  pierwszy  pierwszy  pierwszy  pierwszy
\item[dwa] drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi
\item[dwa i pół] trzeci  trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzecitrzeci
\end{description}
 
Proste tabele:
 
\begin{tabular}{c|cc}
\hline\\
Procesor & MFLOPs & Cena\\
\hline\\
Pentium 4 & 2000 & 200\\
Z80 & 0.0002  & 200\\
\hline
\end{tabular}
 
==Obsługa cudzysłowów==
 
,,Hello!'', ``cytat'', ''dziwny cytat''.
 
==Wstawki w gołym Wikitekście==
 
W tekście źródłowym poniżej znajduje się wstawka w wikitekście:
 
 
== Możemy pisać wstawki w gołymi Wikitekście ==
 
[[image.png]]
 
<nowiki>
...stosując dowolne znaczniki Wikitekstu.
</nowiki>
 
 
Nie widzimy jej na wydruku, ale powinniśmy widzieć w Wikitekście wyprodukowanym
przez konwerter!
 
Podobnie możemy zamieszczać krótkie fragmenty gołego wikitekstu: <cite>Pan
Tadeusz</cite>. Znów widoczne to jest tylko na Wiki.
 
==Teksty do pominięcia w Wikitekście==
 
 
To zdanie będzie na Wiki. To będzie na Wiki.


==Slajdy==
==Slajdy==

Wersja z 01:10, 17 lip 2006

Dodanie obrazka... Come logo.gif

matematyka

dodawanie flasha (potrzebne rozszerzenie http://meta.wikimedia.org/wiki/Flash) <flash>file=Demoflash.swf</flash>

Template:testowy

A little thank you...
for hey.
hugs, ho


A little thank you...
for hey.
hugs,
<flash>file=Flash_level1.swf</flash>


latex

W poniższych dwóch pierwszych rozdziałach testowych (pliki źródłowe: \lstux!WIKIwyklad01.tex! i \lstux!WIKIcwiczenia01.tex!) zobaczymy, jak konwerter (wymiennie nazywany parserem) \LaTeX{} do Wiki radzi sobie z prostym dokumentem. Informacje o tym, jakich poleceń \LaTeX'a możemy używać dla wygodnej współpracy z parserem, znajdują się w rozdziale \link{sec:podstawy}{Podstawy pisania dokumentów w \LaTeX'u dla OSIŁKA} (plik źródłowy \lstux!WIKIwyklad02.tex!).


Przykładowy wykład

Definicja Trójkąt prostokątny

Trójkątem prostokątnym nazywamy taki trójkąt, który ma przynajmniej jeden kątprosty.

Twierdzenie Pitagoras

W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych , i przeciwprostokątnej {\em zawsze} zachodzi {} ale nie zawsze musi zachodzić równość (\ref{eq:wujek}).

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\label”): {\displaystyle \label{eq:wujek} a^2 + b^2 = 10 }

\rysunek{WIKItrojkat.png}{Ilustracja twierdzenia Pitagorasa.}

\begin{proof} Prosty dowód twierdzenia Pitagorasa może być {\em czysto geometryczny}, dlatego pomijamy go, w zamian przedstawiając działający aplet:

\applet{WIKIpitagoras.jar}{Dowód twierdzenia Pitagorasa.}

Dodatkowo, skądinąd wiadomo, że twierdzenie jest prawdziwe, co kończy dowód. \end{proof}

W \link{thm:pitagoras}{twierdzeniu Pitagorasa} widać, jak można wykorzystać definicję \ref{dfn:kat_prosty} do tego, by sformułować je bez potrzeby stosowania slajdów w \href{http://www.microsoft.com}{PowerPoincie}.


Stwierdzenie

Nie każdy trójkąt jest prosty.

\flash{WIKIvideo.swf}{Przegląd możliwych trójkątów}

Wniosek

Są trójkąty o bokach długości , , , dla których .
Uwaga
To nie jest cała prawda o trójkątach! Dodatkowo, wiemy, że:
 • w każdym trójkącie o bokach , , zachodzi:
  {}
 • suma kątów w trójkącie jest większa od 90 stopni
 • itd.

Ciekawa może być w tym kontekście następująca nierówność:

Fakt

Dla ,

{}

Wynika to wprost z poniższego lematu:

\begin{lem} Dla , {} \end{lem}

A teraz pora na przykład.

\begin{example}[Jak to działa] Można pliczyć na kalkulatorze, że rzeczywiście \[ 3^2 + 4^2 = 5^2. \] \end{example}


Równania


\begin{align} a + b &= c\\ c + d + e &= f \end{align}

\begin{equation*} a + b = c \end{equation*}

\begin{align*} a + b &= c\\ c + d + e &= f \end{align*}


Hiperłącza

\label{sec:hiper}

Na zewnątrz:

[[1]]

[Wydział Matematyki[2]]

 • do definicji, twierdzeń, itp.:
  W \link{thm
  pitagoras}{twierdzeniu Pitagorasa} widać, jak można wykorzystać
  \link{dfn
  kat_prosty}{definicję kąta prostego} do tego, by sformułować je bez potrzeby
  stosowania slajdów.
 • do programów: zobacz kod źródłowy programu \link{code:hello}{Hello World w
  C}

Do innych wykładów na Osiłku:


Podstawowy \LaTeX

Wyliczenia:

 1. pierwszy
 2. drugi
 3. trzeci

Wypunktowania:

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci

Listy:

\begin{description} \item[raz] pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy \item[dwa] drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi \item[dwa i pół] trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzecitrzeci \end{description}

Proste tabele:

\begin{tabular}{c|cc} \hline\\ Procesor & MFLOPs & Cena\\ \hline\\ Pentium 4 & 2000 & 200\\ Z80 & 0.0002 & 200\\ \hline \end{tabular}

Obsługa cudzysłowów

,,Hello!, ``cytat, dziwny cytat.

Wstawki w gołym Wikitekście

W tekście źródłowym poniżej znajduje się wstawka w wikitekście:


Możemy pisać wstawki w gołymi Wikitekście

image.png

...stosując dowolne znaczniki Wikitekstu.


Nie widzimy jej na wydruku, ale powinniśmy widzieć w Wikitekście wyprodukowanym przez konwerter!

Podobnie możemy zamieszczać krótkie fragmenty gołego wikitekstu: Pan Tadeusz. Znów widoczne to jest tylko na Wiki.

Teksty do pominięcia w Wikitekście

To zdanie będzie na Wiki. To będzie na Wiki.

Slajdy

Sjaldy

Applety Java

Strona z appletem

Strona z filmem Flash

Demo