Metody realizacji języków programowania/MRJP Ćwiczenia 5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie - tłumaczenie funkcji

Przy założeniu, że mamy do czynienia z językiem bez struktury blokowej (w rekordzie aktywacji nie ma SL), przetłumacz na kod NMW treść funkcji g z poniższego przykładu:

function f(w:integer; var x:integer):integer;
begin
...
end;

function g(y:integer; var z:integer):integer;
var a:integer;
begin
 g:=y;
 a:=z;
 z:=f(a,a)
end;

Zadanie - struktura blokowa

Zakładając, że poniższy fragment programu jest napisany w języku ze strukturą blokową, przetłumacz treść procedury r:

procedure p(a:integer);
 procedure q(var b:integer);
  var c:integer;
  procedure s(d:integer);
  begin
  ...
  end;
  procedure r;
   var e:integer;
  begin
   e:=a+b;
   b:=c;
   s(b);
   q(e)
  end;
 begin
 ...
 end;
begin
...
end;

Zadanie - realizacja mechanizmu "super"

Wiele obiektowych języków programowania posiada mechanizm umożliwiający wywołanie metody, którą aktualna metoda przedefiniowuje. Np. :

class A;
 procedure pisz;
 begin
  write('A')
 end;
end;

class B extends A;
 procedure pisz;
 begin
  write('B oraz');
  super.pisz
 end;
end;

Umieszczenie, jako odbiorcy komunikatu, słowa "super" oznacza tu, że chcemy wywołać metodę z nadklasy.

Zaproponuj sposób realizacji tego machanizmu i podaj tłumaczenie "super.pisz" z powyższego przykładu.

Zadanie - tłumaczenie metod

Przetłumacz treść metody r z klasy C w poniższym fragmencie programu:

class A;
 var w:A;
   x:integer;
 procedure p;
 begin
 ...
 end;
end;

class B extends A;
 var y:integer;
 procedure p;
 begin
 ...
 end;
 procedure q;
 begin
 ...
 end;
end;

class C extends B;
 var z:integer;
 procedure r;
 begin
  z:=y;
  y:=x;
  self.q;
  w.p
 end;
end;