Metody realizacji języków programowania/MRJP Ćwiczenia 9: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 3: Linia 3:
==Zadanie 1==
==Zadanie 1==


Rozważmy następujący fragment programu w Pythonie:
Rozważmy następujący fragment programu (w Pythonie):


  '''class''' N:
  '''class''' N:
Linia 16: Linia 16:
  a = b = c = d = None
  a = b = c = d = None


Które obiekty spośród obiektów <code>a</code>, <code>b</code>, <code>c</code>, <code>d</code> będą miały zwolnioną pamięć (z punktu widzenia dostępności zajmowanej przez nie wcześniej pamięci dla alokacji innych obiektów tego programu) natychmiast po wykonaniu ostatniej linii, a które w ogóle mają szansę mieć zwolnioną pamięć przed zakończeniem programu, jeśli odśmiecacz użytej implementacji Pythona działa na zasadzie:
Które obiekty spośród obiektów <code>a</code>, <code>b</code>, <code>c</code>, <code>d</code> będą miały zwolnioną pamięć (z punktu widzenia dostępności zajmowanej przez nie wcześniej pamięci dla alokacji innych obiektów tego programu) natychmiast po wykonaniu ostatniej linii, a które w ogóle mają szansę mieć zwolnioną pamięć przed zakończeniem programu, jeśli odśmiecacz użytej implementacji języka działa na zasadzie:
# zliczania odwołań?
# zliczania odwołań?
# mark &amp; sweep?
# mark &amp; sweep?

Wersja z 22:16, 1 paź 2006

autor: Marcin Kowalczyk (qrczak@mimuw.edu.pl)

Zadanie 1

Rozważmy następujący fragment programu (w Pythonie):

class N:
  def __init__(self, name, children):
    self.name = name
    self.children = children
a = N('a', [])
b = N('b', [a])
c = N('c', [b])
b.children.append(c)
d = N('d', [c])
a = b = c = d = None

Które obiekty spośród obiektów a, b, c, d będą miały zwolnioną pamięć (z punktu widzenia dostępności zajmowanej przez nie wcześniej pamięci dla alokacji innych obiektów tego programu) natychmiast po wykonaniu ostatniej linii, a które w ogóle mają szansę mieć zwolnioną pamięć przed zakończeniem programu, jeśli odśmiecacz użytej implementacji języka działa na zasadzie:

 1. zliczania odwołań?
 2. mark & sweep?
 3. odśmiecania kopiującego?

Zadanie 2

Pewien program alokuje obiekty stałej wielkości w stałym tempie, utrzymując przez cały czas stałą liczbę osiągalnych obiektów. Przyjmujemy idealistyczne założenia, że dostęp do pamięci ma stały koszt niezależnie od ilości używanej pamięci, że niskopoziomowe operacje alokacji i zwalniania pamięci używane przez odśmiecacz mają stały koszt i że pamięci jest dowolnie dużo. Rozważmy dwa algorytmy odśmiecania:

 1. Mark & sweep ze stertą ustalonej wielkości.
 2. Odśmiecanie kopiujące ze stertą ustalonej wielkości.

Jak w obu przypadkach zachowuje się procentowy udział czasu odśmiecania w całkowitym czasie wykonania programu, w miarę jak ustalony rozmiar sterty jest coraz większy:

 1. dąży do 0%?
 2. dąży do jakiejś wielkości między 0% a 100%?
 3. dąży do 100%?

Zadanie 3

Rozmiar wskaźnika na danej architekturze wynosi 32 bity. Konserwatywny odśmiecacz poszukuje wskaźników na początki obiektów w całej zaalokowanej pamięci, rozpatrując tylko wartości umieszczone pod adresami wyrównanymi do wielkości wskaźnika.

Pewien program zaalokował tablicę bajtów wielkości 16 MB, w której umieścił mocno skompresowaną grafikę, oraz jednokierunkową listę długości 16 tysięcy. Tablica bajtów jest osiągalna przez program, natomiast lista przestała być osiągalna. Oszacuj prawdopodobieństwo, że odśmiecacz nie będzie w stanie zwolnić ostatniego elementu listy.