Metody realizacji języków programowania/MRJP Ćwiczenia 4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie - generowanie kodu dla wyrażeń

Zakładając, że t jest tablicą zadeklarowaną:

var t:array [1..100] of integer;

podaj kod na NMW liczący wartość wyrażenia:

t[2*t[i]+1]-5

Załóż, że tablica t znajduje się w pamięci pod adresem adres_t.

Zadanie - generowanie kodu dla wyrażeń i przypisań

Zapisz fragment kodu na NMW będący tłumaczeniem następującego fragmentu programu:

x:=y+2*z; z:=(x+1)*(y-1); x:=x+1

Zadanie - generowanie kodu dla instrukcji warunkowych i pętli

Zapisz fragment kodu na NMW będący tłumaczeniem następującego fragmentu programu:

if x<>z then
 while x<100 do
  if x=1 then
   repeat
    x:=x+5
   until x>10
  else
   x:=x+1

Zadanie - realizacja pętli FOR

Zaprojektuj sposób realizacji pętli:

for zmienna:=Wyrazenie1 to Wyrazenie2 do Instrukcja

języka Pascal. Pamiętaj, że Wyrażenie1 i Wyrażenie2 powinny być liczone tylko raz, przed pierwszym obrotem pętli. Sprawdź, czy twoje rozwiązanie działa prawidłowo, gdy wartością Wyrazenie2 jest największa reprezentowalna liczba całkowita (maxint w Pascalu).