Metody realizacji języków programowania/MRJP Ćwiczenia 4: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 21: Linia 21:
 
Zapisz fragment kodu na '''NMW''' będący tłumaczeniem następującego fragmentu programu:
 
Zapisz fragment kodu na '''NMW''' będący tłumaczeniem następującego fragmentu programu:
  
  if x<>z then
+
  '''if''' x<>z '''then'''
   while x<100 do
+
   '''while''' x<100 '''do'''
     if x=1 then
+
     '''if''' x=1 '''then'''
       repeat
+
       '''repeat'''
 
         x:=x+5
 
         x:=x+5
       until x>10
+
       '''until''' x>10
     else
+
     '''else'''
 
       x:=x+1
 
       x:=x+1
  

Wersja z 17:59, 30 wrz 2006

Zadanie - generowanie kodu dla wyrażeń

Zakładając, że t jest tablicą zadeklarowaną

var t:array [1..100] of integer;

podaj kod na NMW liczący wartość wyrażenia:

t[2*t[i]+1]-5

Załóż, że tablica t znajduje się w pamięci pod adresem adres_t.

Zadanie - generowanie kodu dla wyrażeń i przypisań

Zapisz fragment kodu na NMW będący tłumaczeniem następującego fragmentu programu:

x:=y+2*z; z:=(x+1)*(y-1); x:=x+1

Zadanie - generowanie kodu dla instrukcji warunkowych i pętli

Zapisz fragment kodu na NMW będący tłumaczeniem następującego fragmentu programu:

if x<>z then
 while x<100 do
  if x=1 then
   repeat
    x:=x+5
   until x>10
  else
   x:=x+1

Zadanie - realizacja pętli FOR

Zaprojektuj sposób realizacji pętli "for zmienna:=Wyrazenie1 to Wyrazenie2 do Instrukcja" języka Pascal. Pamiętaj, że Wyrażenie1 i Wyrażenie2 powinny być liczone tylko raz, przed pierwszym obrotem pętli. Sprawdź, czy twoje rozwiązanie działa prawidłowo, gdy wartością Wyrazenie2 jest największa reprezentowalna liczba całkowita (maxint w Pascalu).