Metody realizacji języków programowania

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem tych zajęć jest przedstawienie najważniejszych algorytmów i struktur danych służących kompilacji i wykonywaniu skompilowanych programów. Omówione zostaną: maszyna wirtualna, czyli środowisko wykonywania programów, tablica symboli, algorytmy syntezy kodu wynikowego oraz niektóre zaawansowane zagadnienia kompilacji.

Sylabus

Autor

 • Andrzej Salwicki

Wymagania wstępne

 • Programowanie obiektowe
 • Języki, automaty i obliczenia
 • Podstawy kompilatorów

Zawartość

 • Tablica symboli — dla języka typu Java tablica symboli to poważne wyzwanie.
 • Statyczna analiza semantyczna.
 • Maszyna wirtualna.
 • Generowanie kodu pośredniego. Sprowadzanie go do postaci SSA.
 • Optymalizacja kodu pośredniego.
 • Zarządzanie pamięcią . Odśmiecanie.
 • Realizacja obsługi wyjątków/ sygnałów.
 • Kompilacja języków programowania funkcyjnego.
 • Realizacja obiektów aktywnych (wątków, procesów) w języku z procesami współbieżnymi i rozproszonymi.

Literatura

 • A. Aho, R. Sethi, J. Ullman, Kompilatory, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 • W. Waite, G. Goos, Konstrukcja kompilatorów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1989
 • D. Gries, Konstrukcja translatorów dla maszyn cyfrowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984

Moduły

Poniższe materiały przygotowuje dla Ciebie zespól w składzie: Marcin Benke, Marek Biskup, Paweł Górecki, Marcin Kowalczyk, Andrzej Salwicki, Łukasz Sznuk, Marek Warpechowski, Artur Zaroda.

 1. Wstęp
 2. Tablica symboli (Ćwiczenia)
 3. Statyczna analiza semantyczna (Ćwiczenia)
 4. Maszyna wirtualna I (Ćwiczenia)
 5. Maszyna wirtualna II (Ćwiczenia)
 6. Generowanie kodu pośredniego (Ćwiczenia)
 7. Sprowadzanie kodu do postaci SSA (Ćwiczenia)
 8. Optymalizacja kodu pośredniego w postaci SSA (Ćwiczenia)
 9. Zarządzanie pamięcią. Odśmiecanie (Ćwiczenia)
 10. Realizacja obsługi sygnałów/wyjątków
 11. Optymalizacja II (Ćwiczenia)
 12. Kompilacja języków programowania funkcyjnego (Ćwiczenia)
 13. Realizacja obiektów aktywnych (wątków, procesów) w jezyku z procesami współbieżnymi i rozproszonymi (Ćwiczenia)
 14. Laboratorium