Metody programowania / Ćwiczenia 3: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
(7 zadan na drzewa)
 
(Odstepy itp.)
Linia 27: Linia 27:
 
</div>
 
</div>
 
</div>}}
 
</div>}}
 
  
 
==Zadanie 2 (Odbicie lustrzane)==
 
==Zadanie 2 (Odbicie lustrzane)==
Linia 295: Linia 294:
 
</div>
 
</div>
 
</div>}}
 
</div>}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{cwiczenie| 1|pytanko 1|<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 
 
</div>
 
</div>}}
 
 
{{odpowiedz||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 
 
</div>
 
</div>}}
 
 
{{wskazowka| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 
 
</div>
 
</div>}}
 
 
<!-- 
 
Komentarz
 
-->
 

Wersja z 19:54, 11 sie 2006

To są zadania na drzewa. Przyjmujemy następujące definicje:

type el_drzewa = record
            w: integer;
            lsyn, psyn: ^el_drzewa;
            end;
     drzewo = ^el_drzewa;


Zadanie 1 (Liczba liści w drzewie)

Napisz funkcję która oblicza liczbę liści w drzewie.

Rozwiązanie 1

{{{3}}}

Zadanie 2 (Odbicie lustrzane)

Napisz procedurę przekształcającą zadane drzewo w jego odbicie lustrzane.

Rozwiązanie 1

{{{3}}}

Zadanie 3 (Izomorfizm drzew)

Napisz funkcję sprawdzającą czy dwa zadane drzewa są izomorficzne (mają taki sam kształt).

Rozwiązanie 1

{{{3}}}


Zadanie 4 (Lista liści)

Napisz funkcję wiążącą liście drzewa w listę (od lewej do prawej). Wynikiem funkcji jest wskaźnik do utworzonej listy. Zakładamy, że każdy węzeł ma dodatkowe pole będące wskaźnikiem do węzła, czyli używamy typów

type węzeł = record
            w: integer;
            lsyn, psyn, nast: ^węzeł;
            end;
     drzewoL = ^węzeł;

Wskazówka 1

{{{3}}}

Rozwiązanie 1

{{{3}}}


Zadanie 5 (Szerokość drzewa)

Napisz funkcję obliczającą szerokość drzewa, czyli maksymalną liczbę wierzchołków na jednym poziomie.

Wskazówka 1

{{{3}}}

Rozwiązanie 1

{{{3}}}


Zadanie 6 (Średnica drzewa)

Napisz funkcję obliczającą średnicę drzewa. Średnica to maksymalna odległość między dwoma wierzchołkami.

Wskazówka 1

{{{3}}}

Rozwiązanie 1

{{{3}}}


Zadanie 7 (Sprawdzanie czy drzewo jest BST)

Napisz funkcję sprawdzającą czy drzewo jest drzewem BST.

Wskazówka 1

{{{3}}}

Rozwiązanie 1

{{{3}}}


Wskazówka 1

{{{3}}}

Rozwiązanie 1

{{{3}}}