Metody programowania / Ćwiczenia 3: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
(Odstepy itp.)
 
(Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
To są zadania na drzewa. Przyjmujemy następujące definicje:
To są zadania na drzewa.  
  '''type''' el_drzewa = record
 
                        w: integer;
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
                        lsyn, psyn: ^el_drzewa;
Oglądaj wskazówki i rozwiązania __SHOWALL__<br>
                        end;
Ukryj wskazówki i rozwiązania __HIDEALL__
          drzewo = ^el_drzewa;
</div>
 
Przyjmujemy następujące definicje:
  '''type''' el_drzewa = '''record'''
                    w: integer;
                    lsyn, psyn: ^el_drzewa;
                  '''end''';
        drzewo = ^el_drzewa;
Linia 10: Linia 17:
Napisz funkcję która oblicza liczbę liści w drzewie.
Napisz funkcję która oblicza liczbę liści w drzewie.


{{rozwiazanie| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
  '''function''' LiczbaLiści(d: drzewo): integer;
  '''function''' LiczbaLiści(d: drzewo): integer;
//Liczymy liczbe liści w drzewie
  '''begin'''
  '''begin'''
   '''if''' d = nil '''then''' LiczbaLiści:=0
   '''if''' d = nil '''then''' LiczbaLiści:=0
Linia 25: Linia 35:


''Omówienie:'' Koszt pamięciowy jest oczywiście związany z wielkością stosu wywołań rekurencyjnych
''Omówienie:'' Koszt pamięciowy jest oczywiście związany z wielkością stosu wywołań rekurencyjnych
[[pimp:modul3m_1_1.html|Wizualizacja]]
</div>
</div>
</div>
</div>}}


==Zadanie 2 (Odbicie lustrzane)==
==Zadanie 2 (Odbicie lustrzane)==
Napisz procedurę przekształcającą zadane drzewo w jego odbicie lustrzane.
Napisz procedurę przekształcającą zadane drzewo w jego odbicie lustrzane.
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
{{rozwiazanie| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
  '''procedure''' Lustro(d: drzewo);
  '''procedure''' Lustro(d: drzewo);
//Przekształcamy d na swoje odbicie lustrzane
  '''var''' pom: drzewo;
  '''var''' pom: drzewo;
  '''begin'''
  '''begin'''
Linia 46: Linia 61:


''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na wysokość drzewa (rekurencja)
''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na wysokość drzewa (rekurencja)
[[pimp:modul3m_2_1.html|Wizualizacja]]
</div>
</div>
</div>
</div>}}


==Zadanie 3 (Izomorfizm drzew)==
==Zadanie 3 (Izomorfizm drzew)==
Napisz funkcję sprawdzającą czy dwa zadane drzewa są izomorficzne (mają taki sam kształt).
Napisz funkcję sprawdzającą czy dwa zadane drzewa są izomorficzne (mają taki sam kształt).
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
{{rozwiazanie| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
  '''function''' Izomorficzne(d1,d2: drzewo): boolean;
  '''function''' Izomorficzne(d1,d2: drzewo): boolean;
//Sprawdzamy czy d1 i d2 mają taki sam kształt
  '''var''' i: boolean;
  '''var''' i: boolean;
  '''begin'''
  '''begin'''
Linia 68: Linia 88:
''Koszt czasowy:'' liniowy ze względu na sumę wielkości drzew
''Koszt czasowy:'' liniowy ze względu na sumę wielkości drzew


''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na minimum z wysokości drzew (rekurencja)
''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na minimum z wysokości drzew
 
[[pimp:modul3m_3_1.html|Wizualizacja]]
 
</div>
</div>
</div>
</div>}}


==Zadanie 4 (Lista liści)==
==Zadanie 4 (Lista liści)==
Napisz funkcję wiążącą liście drzewa w listę (od lewej do prawej). Wynikiem funkcji jest wskaźnik do utworzonej listy. Zakładamy, że każdy węzeł ma dodatkowe pole będące wskaźnikiem do węzła, czyli używamy typów
Napisz funkcję wiążącą liście drzewa w listę (od lewej do prawej). Wynikiem funkcji ma być wskaźnik do utworzonej listy. Zakładamy, że każdy węzeł ma dodatkowe pole będące wskaźnikiem do węzła, czyli używamy typów
  '''type''' węzeł = record
  '''type''' węzeł = record
                        w: integer;
                w: integer;
                        lsyn, psyn, nast: ^węzeł;
                lsyn, psyn, nast: ^węzeł;
                        end;
              end;
          drzewoL = ^węzeł;
    drzewoL = ^węzeł;
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
{{wskazowka| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Najwygodniej zrobić to obchodząc drzewo od prawej strony w lewo.
Najwygodniej zrobić to obchodząc drzewo od prawej strony w lewo.
</div>
</div>
</div>}}
</div>


{{rozwiazanie| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
  '''function''' ListaLiści(d: drzewoL): drzewoL;
  '''function''' ListaLiści(d: drzewoL): drzewoL;
  '''var''' l: drzewoL;
//Wynikiem funkcji jest wskaźnik do listy liści (od prawej do lewej) w drzewie d
  '''procedure''' Lista(d: drzewoL);   
  '''var''' l: drzewoL; //dotychczas obliczona lista liści
  '''procedure''' Lista(d: drzewoL);  
//Jeśli węzeł d jest liściem to dopisujemy go z przodu listy l 
  //l jest zmienną globalną dla procedury Lista
  '''begin'''
  '''begin'''
   '''if''' d <> nil '''then'''  
   '''if''' d <> nil '''then'''  
Linia 110: Linia 138:


''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na wysokość drzewa (rekurencja)
''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na wysokość drzewa (rekurencja)
[[pimp:modul3m_4_1.html|Wizualizacja]]
</div>
</div>
</div>
</div>}}


==Zadanie 5 (Szerokość drzewa)==
==Zadanie 5 (Szerokość drzewa)==
Napisz funkcję obliczającą szerokość drzewa, czyli maksymalną liczbę wierzchołków na jednym poziomie.
Napisz funkcję obliczającą szerokość drzewa, czyli maksymalną liczbę wierzchołków na jednym poziomie.
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
{{wskazowka| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Najłatwiej to zrobić obchodząc drzewo wszerz; ale taniej jest gdy dla każdego poziomu będziemy pamiętać dotychczas odwiedzoną liczbę wierzchołków na tym poziomie. Do tego celu potrzebna jest lista.
Najłatwiej to zrobić obchodząc drzewo wszerz; ale taniej jest gdy dla każdego poziomu będziemy pamiętać dotychczas odwiedzoną liczbę wierzchołków na tym poziomie. Do tego celu potrzebna jest lista.
</div>
</div>
</div>}}
</div>
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
{{rozwiazanie| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
  '''function''' Szerokość(d: drzewo): integer;
  '''function''' Szerokość(d: drzewo): integer;
  '''var''' l, pom: lista
//Oblicza maksymalną liczbę wierzchołków na jednym poziomie drzewa d
  '''procedure''' Obejdź(d: drzewo; l:lista);   
  '''var''' l, pom: lista;
  //Zakładamy, że d <> nil, a l <> nil odpowiada poziomowi na którym jest d   
    maks: integer;   
  '''procedure''' Obejdź(d: drzewo; var l:lista);   
  //Wskaźnik l odpowiada poziomowi na którym jest d; jeśli l = nil to trzeba listę poziomów wydłużyć  
  '''begin'''
  '''begin'''
  l^.w:=l^.w+1;
   '''if''' d <> nil '''then'''
   '''if''' l^.nast = nil '''and''' (d^.lsyn <> nil '''or''' d^.psyn <> nil) '''then''' '''begin'''
    '''if''' l = nil '''then''' '''begin'''  
    new(l^.nast);
      new(l);
    l^.nast^.w:=0;
      l^.w:=0;
    l^.nast^.nast:=nil;
      l^.nast:=nil;
  '''end''';
    '''end''';
  '''if''' d^.lsyn <> nil '''then''' Obejdż(d^.lsyn, l^.nast);
    l^.w:=l^.w+1;                                    //zwiększamy licznik liści na tym poziomie
  '''if''' d^.psyn <> nil '''then''' Obejdż(d^.psyn, l^.nast);
    Obejdź(d^.lsyn, l^.nast);                         //obchodzimy lewe i prawe poddrzewa
    Obejdź(d^.psyn, l^.nast);
  '''end''';
  '''end''';
  '''begin''' //ListaLiści
  '''begin''' //Szerokość
  '''if''' d = nil '''then''' Szerokość:=0
   l:=nil;
   '''else''' '''begin'''
  Obejdź(d, l);
    new(l);
  maks:=0;                                             //szukamy maksimum na l i jednocześnie ją niszczymy
    l^.nast:=nil;
  '''while''' l <> nil '''do''' '''begin'''
    l^.w:=0;
    maks:=max(maks, l^.w);
    Obejdź(d,l);
    pom:=l;
    maks:=0;
    l:=l^.nast;
    '''while''' l <> nil '''do''' '''begin'''
    dispose(pom);
      maks:=max(maks, l^.w);
      pom:=l;
      l:=l^.nast;
      dispose(pom);
    '''end''';
    Szerokość:=maks;
   '''end''';
   '''end''';
  Szerokość:=maks;
  '''end''';
  '''end''';


Linia 159: Linia 189:
''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na wysokość drzewa  
''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na wysokość drzewa  
</div>
</div>
</div>}}
</div>
 
 


==Zadanie 6 (Średnica drzewa)==
==Zadanie 6 (Średnica drzewa)==
Napisz funkcję obliczającą średnicę drzewa. Średnica to maksymalna odległość między dwoma wierzchołkami.
Napisz funkcję obliczającą średnicę drzewa. Średnica to maksymalna odległość między dwoma wierzchołkami.


{{wskazowka| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
Nazwijmy d wierzchołek średnicy położony najbliżej korzenia. Wtedy średnica składa się z najdłuższej ścieżki w lewym i w prawym poddrzewie d.
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Niech d to wierzchołek średnicy położony najbliżej korzenia. Wtedy średnica składa się z najdłuższej ścieżki w lewym i w prawym poddrzewie d.
</div>
</div>
</div>
</div>}}


{{rozwiazanie| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
  '''function''' Średnica(d: drzewo): integer;
  '''function''' Średnica(d: drzewo): integer;
//Obliczamy maksymalną odległość między dwoma wierzchołkami w d
  '''var''' dl, maks: integer;
  '''var''' dl, maks: integer;
  '''function''' Ścieżki(d:drzewo; var dl, maks:integer);
  '''function''' Ścieżki(d:drzewo; var dl, maks:integer);
  //Na dl i maks są obliczne odpowiednio długość najdłuższej ścieżki w d i maksymalna średnica w d
  //Na dl i maks są obliczane odpowiednio długość najdłuższej ścieżki w d i maksymalna średnica w d
//Dla d = nil ustalamy dl na -1 żeby dobrze obliczać dl dla liści 
  '''var''' dl1,dl2,m1,m2, pom: integer;
  '''var''' dl1,dl2,m1,m2, pom: integer;
  '''begin'''
  '''begin'''
Linia 199: Linia 233:
''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na wysokość drzewa (rekurencja)
''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na wysokość drzewa (rekurencja)
</div>
</div>
</div>}}
</div>
 


==Zadanie 7 (Sprawdzanie czy drzewo jest BST)==
==Zadanie 7 (Sprawdzanie czy drzewo jest BST)==
Napisz funkcję sprawdzającą czy drzewo jest [[drzewem BST]].
Napisz funkcję sprawdzającą czy drzewo jest [[drzewem BST]].


{{wskazowka| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
Sprawdzenie, że w każdym wierzchołku d^.lsyn^.w < d^.w < d^.psyn^.w nie wystarcza. Trzeba dla każdego poddrzewa wiedzieć jaka jest maksymalna i minimalna wartość tam występująca.
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 1</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Sprawdzenie, że w każdym wierzchołku d^.lsyn^.w < d^.w < d^.psyn^.w nie wystarcza. Trzeba dla każdego poddrzewa wiedzieć jaka jest maksymalna i minimalna wartość w tym poddrzewie.
</div>
</div>
</div>
</div>}}


{{rozwiazanie| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 1</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
  '''function''' CzyBST1(d: drzewo): boolean;
  '''function''' CzyBST1(d: drzewo): boolean;
//Sprawdzamy czy d jest drzewem BST
  '''var''' mala, duza: integer;
  '''var''' mala, duza: integer;
  '''function''' Czy(d: drzewo; var mala,duza :integer): boolean;   
  '''function''' Czy(d: drzewo; var mala,duza :integer): boolean;   
Linia 230: Linia 268:
     mala:=d^.w;
     mala:=d^.w;
   '''end''';
   '''end''';
   '''if''' d^.psyn <> nil '''then''' '''begin'''  ///analogiczne sprawdzenie prawego poddrzewa
   '''if''' d^.psyn <> nil '''then''' '''begin'''  //analogiczne sprawdzenie prawego poddrzewa
     c2:=Czy(d^.psyn, m2, d2);
     c2:=Czy(d^.psyn, m2, d2);
     '''if''' c2 '''then''' '''begin'''
     '''if''' c2 '''then''' '''begin'''
Linia 253: Linia 291:
''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na wysokość drzewa  
''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na wysokość drzewa  
</div>
</div>
</div>}}
</div>
{{wskazowka| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka 2</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Można też  skorzystać z następującej własności drzew BST: w obiegu infiksowym wartości tworzą ciąg rosnący.
Można też  skorzystać z następującej własności drzew BST: w obiegu infiksowym wartości tworzą ciąg rosnący.
</div>
</div>
</div>}}
</div>


{{rozwiazanie| 1||<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed">
<span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie 2</span>
<div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
  '''function''' CzyBST2(d: drzewo): boolean;
  '''function''' CzyBST2(d: drzewo): boolean;
//Sprawdzamy czy d jest drzewem BST
  '''var''' ost: integer;
  '''var''' ost: integer;
      pierwsza, dobrze: boolean;
    pierwsza, dobrze: boolean;
  '''procedure''' Obejdź(d: drzewo):   
  '''procedure''' Obejdź(d: drzewo):   
  //Obejdź obchodzi d infiksowo; w liściach porównuje ost-ostatnio napotkaną wartość z wartością w liściu; wyjątkiem jest sytuacja gdy pierwsza=true, czyli gdy nie mamy jeszcze zapamiętanej żadnej wartości
  //Obejdź obchodzi d infiksowo; dla kazdego węzła d, poównujemy d^.w z ostatnio odwiedzoną wartością
  // dobrze oznacza że dotychczas odwiedzone liście tworzą ciąg rosnący
//obiegu infiksowego, którą mamy zapamiętaną w zmiennej globalnej ost.
//Wyjątkiem jest sytuacja gdy pierwsza=true, czyli gdy nie mamy jeszcze zapamiętanej żadnej wartości
  //dobrze oznacza że dotychczas odwiedzone węzły tworzą ciąg rosnący
  '''begin'''
  '''begin'''
   '''if''' dobrze '''and''' d <> nil '''then'''
   '''if''' dobrze '''and''' (d <> nil) '''then'''
    '''if''' d^.lsyn = nil '''and''' d^.psyn = nil '''then'''
    '''begin'''
      '''if''' pierwsza '''then''' '''begin'''
        Obejdź(d^.lsyn);
        pierwsza:=false;
        '''if''' pierwsza then  
        ost:=d^.w;
        '''begin''' ost:=d^.w //pierwszy element może być dowolny
      '''end'''
            pierwsza:=false
      '''else'''  
        '''end'''
        dobrze:=(ost < d^.w);
        '''else''' dobrze:=dobrze and (ost < d^.w);
    '''else''' '''begin'''
        '''if''' dobrze then '''begin''' //ucinamy rekursję tak wcześnie, jak się da!
      Obejdź(d^.lsyn);
          ost:=d^.w;
      Obejdź(d^.psyn);  
          Obejdź(d^.psyn);  
    '''end;     
        '''end''';     
    '''end''';
  '''end''';
  '''end''';
  '''begin''' //CzyBST2
  '''begin''' //CzyBST2
Linia 293: Linia 339:
''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na wysokość drzewa  
''Koszt pamięciowy:'' liniowy ze względu na wysokość drzewa  
</div>
</div>
</div>}}
</div>

Aktualna wersja na dzień 21:58, 28 maj 2020

To są zadania na drzewa.

Oglądaj wskazówki i rozwiązania __SHOWALL__
Ukryj wskazówki i rozwiązania __HIDEALL__

Przyjmujemy następujące definicje:

type el_drzewa = record
          w: integer;
          lsyn, psyn: ^el_drzewa;
         end;
    drzewo = ^el_drzewa;


Zadanie 1 (Liczba liści w drzewie)

Napisz funkcję która oblicza liczbę liści w drzewie.

Rozwiązanie

Zadanie 2 (Odbicie lustrzane)

Napisz procedurę przekształcającą zadane drzewo w jego odbicie lustrzane.

Rozwiązanie

Zadanie 3 (Izomorfizm drzew)

Napisz funkcję sprawdzającą czy dwa zadane drzewa są izomorficzne (mają taki sam kształt).

Rozwiązanie

Zadanie 4 (Lista liści)

Napisz funkcję wiążącą liście drzewa w listę (od lewej do prawej). Wynikiem funkcji ma być wskaźnik do utworzonej listy. Zakładamy, że każdy węzeł ma dodatkowe pole będące wskaźnikiem do węzła, czyli używamy typów

type węzeł = record
        w: integer;
        lsyn, psyn, nast: ^węzeł;
       end;
  drzewoL = ^węzeł;

Wskazówka

Rozwiązanie

Zadanie 5 (Szerokość drzewa)

Napisz funkcję obliczającą szerokość drzewa, czyli maksymalną liczbę wierzchołków na jednym poziomie.

Wskazówka

Rozwiązanie

Zadanie 6 (Średnica drzewa)

Napisz funkcję obliczającą średnicę drzewa. Średnica to maksymalna odległość między dwoma wierzchołkami.

Wskazówka

Rozwiązanie

Zadanie 7 (Sprawdzanie czy drzewo jest BST)

Napisz funkcję sprawdzającą czy drzewo jest drzewem BST.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1


Wskazówka 2

Rozwiązanie 2