Metody programowania / Ćwiczenia 2

Z Studia Informatyczne
< Metody programowania
Wersja z dnia 21:52, 28 maj 2020 autorstwa Luki (dyskusja | edycje) (→‎Zadanie 9 (Długość cyklu w liście z cyklem))
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

To są zadania na listy.

Oglądaj wskazówki i rozwiązania __SHOWALL__
Ukryj wskazówki i rozwiązania __HIDEALL__

W poniższych zadaniach będziemy używać następujących typów:

type lista = ^el_listy;
   el_listy = record
         w: integer;
         nast: lista;
        end;


Zadanie 1 (Odwracanie listy)

Napisz procedurę Odwróć(var l:lista) odwracającą listę l.

Rozwiązanie 1

Zadanie 2 (Scalanie dwóch posortowanych list)

Napisz funkcję Scal(l1,l2:lista):lista scalającą dwie posortowane niemalejąco listy l1 i l2, tak aby wynikowa lista również była posortowana niemalejąco.

Rozwiązanie

Ćwiczenie

Zadanie 3 (Usuwanie elementów zadanych listą)

Napisz procedurę Usuń(var l1:lista; l2:lista) która usunie z listy l1 wszystkie elementy z listy l2. Zakładamy, że listy l1 i l2 są posortowane niemalejąco.

Rozwiązanie

Ćwiczenie

Zadanie 4 (Uporządkowanie elementów w liście)

Napisz procedurę Uporządkuj(var l:lista) która przestawi elementy w liście l tak by najpierw były elementy w których pole w jest ujemne, potem równe zero, a na końcu dodatnie. Dodatkowo względna kolejność elementów jednego rodzaju (dodatnich, równych zero i ujemnych) powinna być zachowana.

Rozwiązanie

Zadanie 5 (Problem Józefa Flawiusza)

Napisz procedurę Flawiusz(var l:lista; k:integer), która dla danego k > 0 i niepustej cyklicznej listy l, cyklicznie usuwa co k-ty element listy l, aż pozostanie w niej tylko jeden element. Liczenie rozpoczynamy od elementu wskazywanego przez l.

Rozwiązanie

Zadanie 6 (Listy łączące się)

Dane są dwie listy proste (kończące się nilami). Napisz funkcję stwierdzającą czy te listy mają jakiś wspólny element (nie wartość typu integer, a element typu el_listy).

Wskazówka

Rozwiązanie

Zadanie 7 (Pierwszy wspólny element list łączących się)

Dane są dwie listy proste (kończące się nilami) i takie że maja one element wspólny (funkcja Wspólny z poprzedniego zadania dałaby wynik true). Napisz funkcję odnajdującą pierwszy element wspólny tych list.

Wskazówka

Rozwiązanie

Ćwiczenie

Zadanie 8 (Listy z cyklem)

Napisz funkcję która sprawdzi czy dana l typu lista jest listą prostą czy też listą z cyklem.

Wskazówka

Rozwiązanie

Zadanie 9 (Długość cyklu w liście z cyklem)

Napisz funkcję która dla danej listy z cyklem obliczy długość cyklu.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1


Wskazówka 2

Rozwiązanie 2