Matematyka dyskretna 2/Test 6: Ciała skończone

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dla dowolnego w pierścieniu

czyli

W przedstawionym rozumowaniu:

pierwsza równość jest błędna

druga równość jest błędna

implikacja dająca trzecią równość jest błędna

żadne z powyższych


Zbiór wszystkich macierzy wymiaru wypełnionych liczbami całkowitymi wraz z dodawaniem i mnożeniem macierzy jest:

pierścieniem

pierścieniem przemiennym

pierścieniem bez dzielników zera

ciałem


Dla wielomianów nad pierścieniem :


Jeśli jest największym wspólnym dzielnikiem wielomianów i nad , to ich największym wspólnym dzielnikiem jest także:

żaden z pozostałych


W pierścieniu wielomianów nad ideał główny generowany przez zawiera:


Dla dowolnego nierozkładalnego wielomianu nad ciałem :

jest odwracalny,

jeśli , to lub

jeśli , to lub


Wskaż wielomiany nierozkładalne nad


Dla Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle p(x)} wielomianu nad ciałem Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle {\bf F}} jeśli Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle (x-c)^2|p(x)} to:

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle p(c)=0}

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle p(x)=(x-c)^2q(x)} i Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle q(c)=0} , dla pewnego wielomianu Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle q(x)}

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle p(x)=(x-c)q(x)} i Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle q(c)=0} , dla pewnego wielomianu Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle q(x)}

i , dla pewnego wielomianu


Stopień dowolnego niezerowego elementu ciała to:


Istnieje ciało o liczności: