Matematyka dyskretna 2/Test 2: Porządki Częściowe i twierdzenie Dilworth'a

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Relacja podzielności określona jako

wtw

jest relacją częściowego porządku w zbiorze:

liczb rzeczywistych

liczb wymiernych

liczb całkowitych

liczb naturalnych

liczb naturalnych nieparzystych


Relacja podzielności jest relacją liniowego porządku w zbiorze:

liczb naturalnych będących potęgami liczby

liczb naturalnych będących potęgami liczby

liczb naturalnych będących potęgami liczby lub

liczb naturalnych będących równocześnie potęgami liczby i


Relacja inkluzji jest relacją częściowego porządku w zbiorze:

w zbiorze wszystkich podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych

w zbiorze wszystkich podzbiorów zbioru liczb wymiernych

w zbiorze wszystkich podzbiorów zbioru liczb całkowitych postaci

w zbiorze wszystkich podzbiorów zbioru liczb całkowitych postaci

w zbiorze wszystkich podzbiorów zbioru liczb naturalnych


Relacja inkluzji jest relacją liniowego porządku w zbiorze:

w zbiorze wszystkich podzbiorów zbioru liczb całkowitych postaci

w zbiorze wszystkich podzbiorów zbioru liczb całkowitych

w zbiorze wszystkich podzbiorów zbioru liczb całkowitych postaci

w zbiorze wszystkich podzbiorów zbioru liczb całkowitych postaci

w zbiorze wszystkich podzbiorów zbioru


Wiedząc, że są relacjami częściowego porządku na zbiorze zaznacz prawdziwe zależności:

jest relacją częściowego porządku na zbiorze

jest relacją częściowego porządku na zbiorze

jest relacją częściowego porządku na zbiorze


Zaznacz zdania prawdziwe:

W skończonym zbiorze częściowo uporządkowanym istnieje co najmniej jeden element minimalny.

Jeśli w zbiorze częściowo uporządkowanym jest element najmniejszy, to jest on jedynym elementem minimalnym.

W zbiorze liniowo uporządkowanym element minimalny o ile istnieje, jest elementem najmniejszym.

W zbiorze liniowo uporządkowanym nie każdy skończony niepusty podzbiór ma element najmniejszy i największy.

W zbiorze częściowo uporządkowanym każdy skończony niepusty podzbiór ma elementy minimalne i maksymalne.


Zaznacz zdania prawdziwe:

Porządek produktowy porządków liniowych jest zawsze porządkiem liniowym.

Każdy zbiór ograniczony z góry i z dołu ma kresy.

Elementów minimalnych może w zbiorze uporządkowanym nie być wcale.

Kres górny w zbiorze uporządkowanym i ograniczenie górne - to to samo.

Porządek leksykograficzny jest zawsze liniowy.


Zaznacz zdania prawdziwe:

Każda relacja równoważności jest relacją symetryczną.

Suma dowolnej rodziny relacji zwrotnych jest zwrotna.

Relacja porządku nie musi być relacją zwrotną.

Każda relacja przechodnia i zwrotna jest relacją symetryczną.

Relacja porządku musi być relacją symetryczną.


Zaznacz zdania prawdziwe:

Każdy zbiór jednoelementowy jest łańcuchem.

W łańcuchu każde dwa elementy są porównywalne.

Łańcuch jest zbiorem liniowo uporządkowanym.

Relacja częściowego porządku jest spójna.

Jeśli relacja porządkuje częściowo zbiór , to relacja też częściowo porządkuje zbiór .


Rozważamy zbiór z relacją podzielności ograniczoną do elementów zbioru . Zaznacz zdania prawdziwe:

W zbiorze tym są dokładnie trzy łańcuchy trzyelementowe.

W zbiorze tym są dokładnie cztery łańcuchy trzyelementowe.

W zbiorze tym nie ma łańcuchów trzyelementowych.

Między innymi i są elementami minimalnymi.

Między innymi i są elementami maksymalnymi.


Zaznacz zbiory częściowo uporządkowane:

, gdzie w.t.w. .

, gdzie , gdzie jest prostym acyklicznym grafem skierowanym.

, gdzie w.t.w. istnieje takie, że .

, gdzie jest rodziną wszystkich skończonych nieizomorficznych grafów, zaś w.t.w. w grafie istnie podgraf homeomorficzny do grafu .


Zaznacz zdania poprawnie opisujące zbiór będący równocześnie łańcuchem oraz antyłańcuchem w zbiorze częściowo uporządkowanym:

Nie istnieje taki zbiór .

Zbiór jest pusty.

Zbiór jest co najwyżej jednoelementowy.

Zbiór jest co najwyżej dwuelementowy.


Jeśli jest maksymalnym antyłańcuchem w posecie , to:

dowolny element jest porównywalny z którymś elementem , czyli lub

jeśli jest łańcuchem o maksymalnym rozmiarze, to

istnieje łańcuch o maksymalnym rozmiarze taki, że

poset jest szerokości co najwyżej


Jeśli poset ma szerokość , to:

najliczniejszy łańcuch w posecie ma elementów

najliczniejszy antyłańcuch w posecie ma elementów

da się pokryć antyłańcuchami

da się pokryć łańcuchami


Jeśli poset ma szerokość , a każdy jego łańcuch ma co najwyżej elementów, to:

poset ma co najwyżej elementów

poset ma co najwyżej elementów

poset ma co najmniej elementów

poset ma co najmniej elementów


Każdy -elementowy ciąg liczb rzeczywistych zawiera:

-elementowy podciąg niemalejący lub -elementowy podciąg malejący

-elementowy podciąg niemalejący lub -elementowy podciąg malejący

-elementowy podciąg niemalejący lub -elementowy podciąg malejący

żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest poprawna


Jeśli jest zbiorem -elementowym, to:

poset ma szerokość

poset ma szerokość

poset ma wysokość

poset ma wysokość


Jeśli jest zbiorem wszystkich relacji równoważności na -elementowym zbiorze , to:

para jest zbiorem częściowo uporządkowanym

para jest kratą

para jest zbiorem częściowo uporządkowanym o szerokości mniejszej niż szerokość posetu

Żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawdziwa.