Matematyka dyskretna 2/Test 1: Zagadnienia Mini-Maksowe w grafach

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Rysunek 1
Rysunek 2


Które z następujących zdań poprawnie opisują Rysunek 1:

Na Rysunku 1.a oraz 1.b zostały przedstawione minimalne pokrycia krawędziowe.

Na Rysunku 1.a oraz 1.b zostały przedstawione maksymalne skojarzenia.

Na Rysunku 1.a zostało przedstawione minimalne pokrycie krawędziowe, a na Rysunku 1.b maksymalne skojarzenie.

Na Rysunku 1.a zostało przedstawione maksymalne skojarzenie, a na Rysunku 1.b skojarzenie doskonałe.


Które z następujących zdań poprawnie opisują Rysunek 2:

Na Rysunku 2.a oraz 2.b zostały przedstawione minimalne pokrycia wierzchołkowe.

Na Rysunku 2.a oraz 2.b zostały przedstawione zbiory niezależne.

Na Rysunku 2.a zostało przedstawione minimalne pokrycie wierzchołkowe, a na Rysunku 2.b maksymalny zbiór niezależny.

Na Rysunku 2.a zostało przedstawione pokrycie wierzchołkowe, a na Rysunku 2.b zbiór niezależny.


W -wierzchołkowym grafie spójnym posiadającym skojarzenie doskonałe:

moc maksymalnego skojarzenia wynosi

moc najliczniejszego zbioru niezależnego wynosi

moc minimalnego pokrycia krawędziowego wynosi

moc minimalnego pokrycia krawędziowego wynosi


W -wierzchołkowym grafie spójnym o liczbie chromatycznej  :

moc najliczniejszego zbioru niezależnego wynosi

moc najliczniejszego zbioru niezależnego wynosi

istnieje pokrycie wierzchołkami

każde pokrycie wierzchołkowe ma co najmniej elementy


Jeśli jest maksymalnym skojarzeniem w grafie , to:

zawiera się w jakimś minimalnym pokryciu krawędziowym

istnieje maksymalny zbiór niezależny , dla którego każda krawędź z jest incydentna z którymś wierzchołkiem w

wierzchołki nieincydentne z żądną krawędzią z tworzą zbiór niezależny

jest minimalnym pokryciem krawędziowym


W -wierzchołkowym grafie dwudzielnym , w którym maksymalne skojarzenie ma krawędzi:

minimalne pokrycie wierzchołkowe ma moc

minimalne pokrycie wierzchołkowe ma moc

minimalne pokrycie krawędziowe ma moc

minimalne pokrycie krawędziowe ma moc


W każdym grafie prostym zachodzi: