Matematyka dyskretna 2/Ćwiczenia 6: Ciała skończone

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ciała skończone

Ćwiczenie 1

Udowodnij, że jeśli , to dla dowolnego mamy .

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 2

Pochodna wielomianu to wielomian .

Pokaż, że:Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 3

Pokaż, że rozkład wielomianu nad ciałem składa się ze wszystkich nierozkładalnych, unormowanych wielomianów stopnia , gdzie . Każdy z takich wielomianów pojawia się dokładnie raz i wielomiany te stanowią wszystkie czynniki rozkładu .

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 4

Pokaż, że dla dowolnej liczby pierwszej i dowolnego w pierscieniu istnieje unormowany, nierozkładalny (nad ) wielomian stopnia .

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 5

Niech będzie grupą elementów odwracalnych względem mnożenia modulo , czyli . Pokaż, że gdy jest liczbą pierwszą, to grupa jest cykliczna.

Wskazówka
Rozwiązanie